Tomi! Mä korjasin tässä pieniä virheitä ja seuraava kolme esimerkkeja mä on lähettänyt nettisivuun. Ja nyt mä on tehnyt 11 esimerkkeja tästä: http://www.w3schools.com/php/php_ref_math.asp Pavel. /*6. Palauttaa kaaren tangentin radiaaneina*/
0.19739555984988
0.19739555984988
-0.24497866312686
1.4711276743037
-1.4711276743037
1.5507989928217
-1.5507989928217
<?php $tangen = 0.20; echo(atan(0.20) . "<br>"); echo(atan($tangen) . "<br>"); echo(atan(-0.25) . "<br>"); echo(atan(10) . "<br>"); echo(atan(-10) . "<br>"); echo(atan(50) . "<br>"); echo(atan(-50)); ?>


/*7. Palauttaa arkustangentin kahden muuttujan x ja y*/
0.78539816339745
0.78539816339745
-2.3561944901923
0.78539816339745
0.46364760900081
-2.3561944901923
-0.78539816339745
<?php $arkustangen = 0.25; echo(atan2(0.25,0.25) . "<br>"); echo(atan2($arkustangen,$arkustangen) . "<br>"); echo(atan2(-0.25,-0.25) . "<br>"); echo(atan2(5,5) . "<br>"); echo(atan2(10,20) . "<br>"); echo(atan2(-5,-5) . "<br>"); echo(atan2(-10,10)); ?>


/*8. Palauttaa käänteisen hyperbolisen tangentin*/
1.0593061708232
1.0593061708232
0.255412811883
-0.255412811883
INF
-INF
<?php $hyperbol = M_PI_4; echo(atanh(M_PI_4) . "<br>"); echo(atanh(0.50) . "<br>"); echo(atanh(-0.50) . "<br>"); echo(atanh(1) . "<br>"); echo(atanh(-1)); ?>


/*12. Palauttaa kosinin*/
-0.41614683654714
-0.41614683654714
-0.41614683654714
1
-1
-1
<?php $kosin = 2; echo(cos(2) . "<br>"); echo(cos($kosin) . "<br>"); echo(cos(-2) . "<br>"); echo(cos(0) . "<br>"); echo(cos(M_PI) . "<br>"); echo(cos(3*M_PI)); ?>


/*13. Palauttaa hyperbolisen kosinin*/
3.7621956910836
3.7621956910836
3.7621956910836
1
11.591953275522
6195.8239443081
<?php echo(cosh(2) . "<br>"); echo(cosh(-2) . "<br>"); echo(cosh(0) . "<br>"); echo(cosh(M_PI) . "<br>"); echo(cosh(3*M_PI)); ?>