AD ja DNS serverin asennus

Toimialue tarvitsee AD:n ja DNS serverit toimintaan. DNS (Domain Name Server) on toimialueen nimipalvelin, jonka tehtävänä on pitää laitteiden ip-osoitteiden ja nimien välistä rekisteriä.
Asennusta jatketaan komento kehotteessa käskyllä dcpromo, joka jatkaa AD:n asentamista sekä asentaa DNS serverin.
ad+dns asennus 1
Jatketaan AD:n asentamista
ad+dns asennus 2
AD ympäristön valinta.
ad+dns asennus 3
– Great a new domain in a new foret, on kokonaan uuden toimialueen rakentamista.
– Existing forest, on palvelimen liittämistä jo olemassa olevaan toimialueeseen.
Toimialueen nimityksenä Microsoft käyttää forestia eli metsää. Tässä on ohjeita uuden toimialuepalvelimen rakentamiseen. Olemassa olevaan metsään liittyminen löytyy tältä sivulta-> 2 palvelimen liittäminen toimialueelle

Anna toimialueelle nimi.
ad+dns asennus 4
Nimi.local tarkoittaa pientä toimialuetta, esim. pienen yrityksen toimialuetta -> ict.local on tämän tyylinen toimialue
Nimi.fi / Nimi.net on maalaajuinen toimialue, esim suomessa oleva yritys -> useita toimipisteitä -> htopetus.net
Nimi.com on useissa maissa oleva toimialue ->nokia.com

Toimialueen (forest) tason valinta. Valitaan uudelle toimialueelle uusin taso eli Windows Server 2008 R2. Jos toimialueella on vanhoja laitteita, jotka eivät toimi uudella tasolla, silloin valitaan vanhempi taso. Tasoa voidaan päivittää uudempaan versioon, mutta ei vanhempaan.
ad+dns asennus 5

DNS serveri
DNS serverin eli nimi palvelimen asennus jatkuu AD:n asennuksen mukana ja on toinen toimialuepalvelimen pakollisista rooleista.
ad+dns asennus 6
AD:n hakemistot. Hakemiston nimiä ei kannata muuttaa. Jos toimialueesta tulee laaja, kannattaa hakemistot sijoittaa toiselle levylle. Näin estetään käyttöjärjestelmä levyn täyttyminen.Esim.D:\NTDS ja D:\SYSVOL
ad+dns asennus 7
AD:n administratorille annetaan salasana. Tällä mahdollistetaan AD:n muokkaaminen, ilman palvelimen administratorin oikeuksien käyttöä. Huom! tietoturvan takia paikallisen administratorin (palvelin ennen AD+DNS asentamista) salasana ja toimialueen administratorin salasana eivät saa olla samat.
ad+dns asennus 8
AD ja DNS asennus on valmis uudelleen käynnistämisen jälkeen. Muista laittaa ”valita” kohtaan Reboot on completion ->palvelin käynnistetään uudestaan ja ympäristö valmistetaan loppuun uudelleen käynistämisen aikana.
ad+dns asennus 9
Tilanne käynnistyksen jälkeen. Rooleista Active Directory Domain Services ja DNS server on asennettu, mutta DNS:n konfigurointi on tekemättä. -> Toimialueen palvelin ei toimi oikein, ennen kuin DNS serveri on konfiguroitu valmiiksi.
ad+dns asennus 10
DNS konfigurointi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *