AD ympäristö

Active Directory Domain Serveri (Active Directory Domain Services = AD) on Microsoftin Windows-toimialueen käyttäjätietokanta ja hakemistopalvelu, joka sisältää tietoa käyttäjistä, tietokoneista ja verkon resursseista. Se mahdollistaa keskitetyn resurssien jakamisen käyttäjille ja sovelluksille sekä tarjoaa tavan nimetä, kuvata, paikallistaa, hallita ja suojata käytössä olevia verkon resursseja.

HUOM!! Ennen roolien asentamista palvelimella täytyy olla verkkoyhteys, joko suoraan internetiin tai sitten ristikaapeli yhteys työasemaan.
HUOM!!!
Muuta palvelimen nimi. Active Directory Domain Serveri (Active Directory Domain Services = AD. Hallinnoidaan käyttäjiä, koneita jne.)

AD roolin asennus. Valitse aloitussivulta add roles. AD asennetaan aina ensin ja asennuksessa otetaan kaikki ominaisuudet (features) mukaan. Valitse Active Directory Domain Services rooli.ad asennus 1
Valitse NET Framework 3.5.1 Features mukaan asennukseenad asennus 2Tämän jälkeen asennus ilmoittaa mitä olet asentamassa.ad asennus 3Asennus on valmis.
ad asennus 4
Asennusta jatketaan komento kehotteessa käskyllä dcpromo, joka jatkaa AD:n asentamista sekä asentaa DNS serverin. Jatka tästä

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *