Varmuuskopiointi viikoittain

Backup viikoittain

Kun halutaan tehdä Backup viikoittain, ei voida käyttää Windows Server Backupia suoraan. Vaan käytetään Windowsin ”Task Scheduler” ohjelmaa suorittamaan backupit viikoittain.

Avataan Task Scheduler ohjelma. Klikataan oikealta ”Create Task”.

1

Nimetään tehtävän nimi. Ja laitetaan täpät kohtiin ”Run whether user is logged on or not” ja ”Run with highest privileges”.

2

Seuraavaksi valitaan välilehti ”Triggers” ja painetaan ”New”

3

Kohdassa New Trigger valitaan Weekly ja määritetään aika ja päivä jolloin Backup halutaan ottaa.

4

Määritysten jälkeen Trigger välilehti pitäisi näyttää tämänlaiselta.

5

Seuraavaksi siirrytään välilehteen ”Actions” ja painetaan ”New”

6

 

Kohdassa New Action käsketään Task Scheduleria aloittamaan Ohjelma, joka on ” %windir%\System32\wbadmin.exe ”, joka suorittaa komennon jolla otetaan backup.

Komento koodi on “start backup –backupTarget:\\10.17.141.5\userdata\ryhmatjayhteinen –include:E:\yhteinen,E:\oppilaat –allcritical –vssfull –quiet”

– start backup käskee wbadminia aloittamaan backupin.

– backupTarget määrittää mihin backup tallennetaan.

– Include määrittää kansiot jotka backupataan.

-allCritical tarvitaan jotta voidaan tehdä täysi palautus.

-vssFull valitaan jos ei ole muita backup ohjelmistoja käytössä.

-quiet tekee backupin ilman että ikkunoita avataan /hiljaa taustalla.

7

Tämän jälkeen ”Action” välilehti pitäisi näyttää tältä.

8

Viikoittainen backup määritysten jälkeen.

9