MYSQL ja PHP5 asennus

Asennetaan MySQL
User=mysqladmin
Pass=mekaanikko

1. Asenna MySQL server client:
sudo apt-get install mysql-server mysql-client

2. MySQL:n omat käyttäjä tunnukset:
sudo mysqladmin -u root -h localhost password ‘mekaanikko’
sudo mysqladmin -u root -h myhostname password ‘mekaanikko’

3. Tarkista että MySQL toimii:
sudo netstat -tap | grep mysql
(tcp        0      0 localhost:mysql         *:*                     LISTEN      1017/mysqld )

4. Jotta MySQL toimii PHP:n kanssa niin:
sudo apt-get install php5-mysql

5. Testaa kirjautuminen MySQL serveriin:
mysql -u root -p
seuraavaksi kysyy salasanaa eli “mekaanikko”

6. Pitää tehdä MySQL database jossa käyttäjällä on kaikki oikeudet sen käyttöön. Nämä tiedot sitten laitetaan config tiedostoon WordPressiä varten.
Uuden databasen tekemiseen voit käyttää phpMyAdminia, tai laita nämä komennot
kirjautuaksesi MySQL serveriin

7. Kirjaudu nyt MySQL:n
mysql -u root -p
Enter password: mekaanikko
tulee näkymä:
mysql>

8. Tee uusi database (voit uudelleen nimetä WordPressin databasen)
CREATE DATABASE WordPress;
jos komento toimi niin tämänkaltaisen tekstin pitäisi näkyä:
mysql> CREATE DATABASE WordPress;
Query OK, 1 row affected (0.02 sec)

9. Lisää uusi käyttäjä (voit nimetä käyttäjän)
CREATE USER pro;
(käyttäjän nimi pro)

10. Laita tekemällesi käyttäjälle vahva salasana:
SET PASSWORD FOR ‘pro’ = PASSWORD(‘mekaanikko’);

11. Anna käyttäjälle kaikki oikeudet tehtyyn databaseen:
GRANT ALL PRIVILEGES ON WordPress.* TO ‘pro’ IDENTIFIED BY ‘mekaanikko’;

12. Poistu MySQL serveristä komennolla:
exit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *