Linux komentojen tehtäviä

Peruskomentojen tehtävät

  1. Millä komennolla pääset hakemistoon /etc ?
  2. Millä komennolla nähdään liitettävien levyjen tilankäyttö ja koko?
  3. Mitä tekee komento chmod 640
  4. Halutaan vaihtaa kansion pro omistajaksi datamekaanikko, millä komennolla se onnistuu?
  5. Mitä tekee seuraava komento passwd dataaja?
  6. Miksi seuraavaa komentoa kannattaa käyttää kun konfiguroi Apache 2 konfiguraatiota? cp apache2.conf apache2.old
  7. Millä komennolla voidaan tehdä uusikansio imaget
  8. Mitä komentoa käyttäen näet missä kansiossa olet eli näet kansiorakenteen?
  9. Millä komennolla voit poistaa kansion imaget (tyhjä kansio)?