dnsutils

 1. sudo apt-get install dnsutils
 2. - dig - kysele eri tavoin DNS:stä
   - nslookup - vanhempi tapa tehdä kyselyjä
   - nsupdate - suorita dynaamisia päivityksiä (katso RFC2136)

Staattinen IP osoite ja sen konffaus

 1. /etc/network/interfaces
 2. Defaulttina tälläiset asetuksetinterfaces_default
 3. Asetetaan esimerkiksi seuraavat:
 4. auto lo
  iface lo inet loopbackiface eth0 inet static
  address 192.168.0.32
  netmask 255.255.255.0
  network 192.168.0.254
  broadcast 192.168.0.255
  gateway 192.168.0.254
  allow-hotplug eth0
  iface eth0 inet manual
  allow-hotplug wlan0
  iface wlan0 inet manual
  wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf#auto wlan1
  #allow-hotplug wlan1
  #iface wlan1 inet manual
  #wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
  interface_static
  Lisää tietoa täältä
 5.  sen lisäksi
  update-rc.d dhcpcd disable
 6. Disabloi varmuudeksi dhcp /etc/dhcpcd.conf
  lisää rivi nodhcp
 7. Vaihtoehtoisena voi poistaa koko dhcp:n apt-get autoremove dhcpcd5

Mysql tietokannan tekeminen

1. Kirjaudu nyt MySQL:n
mysql -u root -p
Enter password: ”asetettu salasanasi” (MySql asennuksen aikana kysytty)
tulee näkymä:
mysql>

2. Tee uusi database (voit uudelleen nimetä WP databasen)
CREATE DATABASE WP;
jos komento toimi niin tämänkaltaisen tekstin pitäisi näkyä:
mysql> CREATE DATABASE WP;
Query OK, 1 row affected (0.02 sec)

3.  Lisää uusi käyttäjä (voit nimetä käyttäjän)
CREATE USER opiskelija;
(käyttäjän nimi opiskelija)

4.  Laita tekemällesi käyttäjälle vahva salasana:
SET PASSWORD FOR ’opiskelija’ = PASSWORD(’testaaja’);

5.  Anna käyttäjälle kaikki oikeudet tehtyyn databaseen:
GRANT ALL PRIVILEGES ON WP.* TO ’opiskelija’ IDENTIFIED BY ’testaaja’;

6. Poistu MySQL serveristä komennolla:
exit

Asenna MySQL server client

 1. sudo apt-get install mysql-server mysql-client
 2. Seuraavaksi anna root käyttäjälle salasana, eli asetat mysql root käyttäjälle salasanan.
  mysql passu
 3. Tarkista että MySQL toimii:
  sudo netstat -tap | grep mysql
  tcp 0 0 localhost:mysql *:* LISTEN 8728/mysqld
 4. Jotta MySQL toimii PHP:n kanssa niin: sudo apt-get install php5-mysql
 5. Testaa kirjautuminen MySQL serveriin:
  mysql -u root -p
  seuraavaksi kysyy salasanaa…