Samba – verkkolevy

Asennetaan ensiksi Samba jolloin pääsee windowsin resurssienhallinnalla kiinni levyjakoon. Seuraavat komennot terminaalissa.

 • sudo -i (mene pääkäyttäjäksi)
 • apt-get install samba samba-common-bin
 • cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.confvanha (tekee varmuuskopion smb.conf tiedostosta)
 • nano /etc/samba/smb.conf (konfiguroidaan samba)

Määritetään työryhmä tai domain johon verkkoon raspberry laitetaan.

smb1
Domain nimen tai työryhmän nimen vaihtaminen, WORKGROUP on alustavana nimenä.

Sitten seuraavaksi asetetaan tietoturva-asetuksista päälle käyttäjäkirjautuminen, jolloin levyjakoon pääsee vain käyttäjällä kirjautumaan. Poista # symboli kohdasta  (security = user) näin sallitaan käyttäjän tunnistaminen salasanalla ja käyttäjätunnuksella.

smb2

Seuraavaksi mennään konfiguraatiossa kohtaan
#===== Share Definitions =======
asetetaan kansiojako näkyväksi (browseable = yes)
Annetaan mahdollisuus kirjoittaa ( read only = no)
Hakemisto maski ja tiedosto maski ( create mask = 0775)

smb3

Tehdään backup jako
tiedot sijaitsevat /media/sda1, joka voi olla usb tikku tai usb kovo, katso ohjeet usbin lisäämisestä 

Samban käyttäjät tulee olla users ryhmässä

Tallenna CTRL-X ja vastaa Y jos haluat pitää muutokset.

 • /etc/init.d/samba restart (käynnistetään samba uusiksi)

Tässä vaiheessa windowsissa pitäisi näkyä jo samba jako.
Kuitenkin tehdään ensiksi käyttäjä jolla kirjaudut sambajakoon.

 • useradd backuppi -m -G users (tehdään käyttäjä backuppi ja liitetään se ryhmään users)
 • passwd backuppi (annetaan käyttäjälle backuppi unix salasana)
 • smbpasswd -a backuppi ( sitten annetaan samba käyttäjälle salasana, jolla kirjaudutaan windows koneelta raspberryyn levyjaon kautta )
 • /etc/init.d/samba restart (käynnistetään samba uusiksi)

Windowsissa voit testata seuraavasti levyjakoa.

 

Sen jälkeen anna samba käyttäjätunnus ja salasana, niin backup jako avautuu.

Perusftp komennot

 • ABOR – keskeytä tiedon siirto / harvoin käytetään rajoittimena
 • CWD – change working directory / vaihda työhakemisto
 • DELE – delete a remote file / poista palvelimelta tiedosto
 • LIST – list remote files / estä ls komento, estä listaus
 • MDTM – return the modification time of a file / palauta muutetun tiedoston aika
 • MKD – make a remote directory / tee palvelimelle hakemisto
 • NLST – name list of remote directory / listaus palvelimen kansion tiedoista
 • PASS – send password / palvelimelle pyyntö salasanan kirjoitusta varten
 • PASV – enter passive mode / siirrytään passive moodiin
 • PORT – open a data port / data portti avataan
 • PWD – print working directory / tulosta työhakemisto
 • QUIT – terminate the connection / lopeta yhteys
 • READ – read remote file / lataa palvelimelta tiedosto
 • RETR – retrieve a remote file / lataa palvelimelta tiedosto
 • RMD – remove a remote directory / poista palvelimelta hakemisto
 • RNFR – rename from / uudelleen nimeä jostakin nimestä
 • RNTO – rename to / nimeä uudella nimellä
 • SITE – site-specific commands / palvelimen SITE komennot
 • SIZE – return the size of a file / tulostaa tiedoston koon
 • STOR – store a file on the remote host / tallenna tiedosto palvelimelle
 • TYPE – set transfer type / aseta ascii tai binary
 • USER – send username / palvelimelle pyyntö, jolla voi kirjautua palvelimelle.
  Vähemmän tärkeät komennot
 • ACCT – send account information / lähettää käyttäjän tiedot
 • APPE – append to a remote file / jos yhteys katkeaa voidaan appe komennolla jatkaa tiedoston siirtoa.
 • CDUP – CWD to the parent of the current directory
 • HELP – return help on using the server / palvelimen Helppi ftp komentoihin
 • MODE – set transfer mode / aseta datan siirto ascii/binary
 • NOOP – do nothing / hei ootko siellä, komento pitää yllä ftp yhteyttä.
 • REIN – reinitialize the connection / uudelleen kirjaudu palvelimeen
 • STAT – return server status / hae palvelimen status
 • STOU – store a file uniquely / upppaa tiedosto yksitellen, harvoin käytössä.
 • STRU – set file transfer structure / aseta datan lähetyksen seuraaviin kategorioihin F= file, R=Record structure, P=Page structure.
 • SYST – return system type / kertoo clientille onko windows vai unix

Shells

Proftp:n asennuksen lisäksi täytyy lisätä shellsiin kaksi tietuetta: Avataan /etc/shells
lisätään loppuun /bin/false ja /sbin/nologin jos ei jo ole
(/sbin/nologin asettaa palvelimen SSH-tilaan)

shells
/etc/shells nanolla avattuna

Tar Paketti

Tee tar paketti haluamastasi kansiostasi menemällä kansion juureen ja käyttämällä

tar -cvf [tiedostonimi].tar [minnen haluat sijoittaa tiedostosi] komennolla tar-tallennus

voit myös purkaa tar paketin komennolla
tar -xvf [tiedostonimi].tartar-purkaminen

rm

rm poistaa tiedostoja ja kansioita.

rm /data/ -r poistaa datakansion alikansiot ja tiedostot, myös poistaa data kansion

rm data  poistaa datakansion

rm ei poista piilohakemistoja