mv

Komento siirtää tiedostoja ja hakemistoja.

mv /media/sdb1/roippeet /home/dataukko/roippeet
Siirtää kansion roippeet käyttäjän dataukko profiiliin

mv apache2.conf apache2.confoldMuuttaa apache2.conf nimen-> apache2confold

mkdir

Komento luo uuden hakemiston

mkdir imaget -> luo kansion imaget

mkdir -p imaget/windows -> luo kansion imaget ja sitten luo alikansion windows

mkdir -p /hakemisto/alihakemistonnimi
Luo halutun hakemiston sekä kaikki sen yläpuolelle tulevat hakemistot, joita ei vielä ole

ls

ls = listaa hakemiston sisällön

ls antaa lyhyen listauksen tiedostoista ja kansioista

ls -al antaa kaikki mahdolliset tiedot tiedostoista ja kansioista ( koot, oikeudet, omistajan)

ls -R näyttää vaan alihakemistot

ls -a Näyttää myös .-alkuiset tiedostot

ls -C näyttää tiedostonimet useassa sarakkeessa

ls -l näyttää tarkat tiedot tiedostoista

ls -r näyttää tiedostot käänteisessä järjestyksessä

ls -t näyttää tiedostot aikajärjestyksessä

last

Last komento näyttää kaikki edelliset istunnot (koneen ip:n, istunnon kokonaisajan, mistä on kirjauduttu sisään ja päivämäärän).
last

du

Disk usage arvioi levyn käytetyn tilan

-a näyttää tämänhetkisen sijainnin levytilan käytön

-c näyttää koko tietokoneen käytetyn levytilan (voidaan rajoittaa tiettyyn kansioon)

-d laskee levytilan käytön tietyille tasoilla. -d 0 tämä taso; -d 1 alikansion taso; -d 2 ali alikansion taso;

-H kertoo levytilan määritetyssä hakemistossa

-k näyttää 1024 bittisinä eikä 512 bittisinä

-L laskee levytilan käytön linkkiin referoituna

-s kertoo levytilan käytön nykyisessä hakemistossa. (ei jokaista tiedostoa)

-x vain poikittaiset tiedostot ja hakemistot laitteella jotka ovat erikseen määritetty komennossa

df

Näyttää liitospisteiden koon, käytetyn levytilan määrän, vapaan levytilan määrän ja
käytetyn datan määrän prosenteissa. Näyttää kaikkien liitettyjen levyjen / medioiden tilastot.

komento df = Näyttää liitospisteiden koot kilobitteinä kb
df_basic1

df -h = Näyttää liitospisteiden koon luettavassa muodossa – mutta näyttää tiedot tavuissa (1K 234M 2G)
df_h

df -H = Näyttää liitospisteiden koon luettavassa muodossa – mutta näyttää tiedot biteissä (1K 234M 2G)
df__H

cp

cp “tiedosto” /koti/kansio = kopioi tiedoston valitsemaamme kansioon
esim. cp apache2.conf /home/user, kopio apache2.conf tiedoston user kansioon.

chown

Komento muuttaa tiedoston omistajan

chown omistaja tietosto…

esim: chown mikko kuva
Muuttaa kuvat tiedoston omistajaksi käyttäjätunnuksen mikko.
chown mikko *
Muuttaa kaikkien datajutut hakemistossa olevien tietostojen omistajaksi mikko tunnuksen.

chmod

Chmod oikeuksien esittäminen numeromuodossa

0 = ei mitään
1 = suoritus
2 = kirjoitus
3 = suoritus ja kirjoitus
4 = luku
5 = luku ja suoritus
6 = luku ja kirjoitus
7 = luku, suoritus ja kirjoitus

x=suoritusoikeus
r=lukuoikeus
w=kirjotusoikeus
d=hakemisto

esimerkiksi annetaan tiedostolle config.php kaikki oikeudet:
chmod 777 config.php