Raspberry GPIO relekortti

GPIO väylään voi rakentaa piirikortin jolla voi ohjata releitä.
Releillä voi ohjata vaikka valoja päälle ja pois.
Signaali kohtiin tuodaan GPIO väylältä datatieto, jolla MOS-fet saa ohjaussignaalin. Piirikorttiin voidaan käyttää kahta eri datapinniä ja niiden avulla voi ohjata kahta eri relettä.