Aihearkisto: Raspberry Pi

Tietoa Raspberry Pi 2 tietoa

Raspberry piin GPIO konffaus

Ekana asenna

sudo apt-get install python-dev

Hae kirjasto: https://pypi.python.org/pypi/RPi.GPIO

Avaa terminaali:
kirjaudu rootiksi
avaa idle: sudo idle

Kirjoita testi scripti:
import RPi.GPIO as GPIO ## sisällytä GPIO kirjasto
GPIO.setmode(GPIO.BOARD) ## aseta rasberry piin nastanumerointi
GPIO.setup(7, GPIO.OUT) ## aseta pinni 7 ulostuloksi
GPIO.output(7, True) ## aseta pinni nro 7 ylös
print ”relay online”
time.sleep(1)  ##aseta viive 1s
GPIO.output(7, False) ## aseta pinni nro 7 alas
print ”relay offline”

Rasberryn pinnit