kurssin kuvaus

Sisältö

Opiskelija osaa aurinkoenergian tuottamiseen liittyvät haasteet harjoitustehtävien ja projektien avulla.

Opiskelija perehtyy tietokannassa olevien materiaalien avulla aurinkopaneelien sähköiseen rakenteeseen ja niiden kytkemiseen liitäntälaitteeseen.

Opiskelija ymmärtää aurinkoenergiatuoton turvallisuusnäkökulmat harjoitustehtävien avulla.

Opiskelija osaa laskea aurinkopaneelin tehopisteen ja ymmärtää miten se on saavutettavissa.
Ymmärtää aurinkopaneelin tekniset spesifikaatiot  ja niiden käytännön merkityksen aurinkopaneelia valittaessa.  Laskennallisilla esimerkeillä opiskellaan aurinkopaneeleihin liittyvää sähköturvallisuutta.

Liitäntälaitteen rakentaminen
Opiskelija osaa suunnitella liitäntälaitteeseen ylijännitesuojauksen, jolloin lämpötilan vaihtelu ei riko liitäntälaitteita.

Opiskelija suunnittelee ja rakentaa liitäntälaitteen, jolla voi syöttää pöytätietokoneeseen tai serveriin aurinkoenergiaa. Suunnittelussa käytetään siihen tarvittavia ohjelmia ja simulointeja. Rakentaminen tapahtuu työsalissa, jossa liitäntälaite myös testataan ennen koekäyttöä. Sen lisäksi rakennetaan aurinkoenergia järjestelmä, jolla voidaan ladata pienlaitteita ja akkua.

Opiskelija dokumentoi työn ja liittää dokumenttiin tarvittavat kytkentäkaaviot sekä lohkokaavion toiminnasta.