DEV C++ OHJEET

DevC++ kääntäjä on ladattavissa ilmaiseksi netistä (vuonna 2012) esimerkiksi seuraavista paikoista:

www.bloodshed.net
www.ilmaisohjelmat.fi


Dev C++ on kohtuullisen helppokäyttöinen sekä kompakti ohjelmankehitysympäristö. Opas käsittelee lyhyesti perusasiat kääntäjän käyttämisestä, DevC++ :n lataamista omalle tietokoneelle oppaassa ei käsitellä. Dev C++ kannattaa asentaa omalla koneelle sinne minne muutkin ohjelmat.

Eräs kääntäjän asetus kannattaa tarkistaa. Valitse ennen kääntäjän käyttämistä valikosta Options - Compiler options ja tarkista kuvassa alhaalla olevien asetusten viittaavan kääntäjän asennus paikkaan. Esimerkissä kääntäjä on asennettu O-asemaan, kotitietokoneissa asema on se jonne ohjelmat yleensä asennetaan, yleensä C-asema.

Example pic


Uuden ohjelma-tiedoston aloittaminen

Mikäli ohjelma aiotaan kirjoittaa alusta alkaen, uusi ohjelmatiedosto avataan valitsemalla valikosta File - New Source File tai napsauttamalla hiirellä New source file-painiketta (ympyröity vihreällä kuvassa alla).

Example pic


Oletuksena avautuva tiedosto on C++ -kieleen pohjautuva, mikäli ohjelmointi tapahtuu C++ -kielellä, voidaan ohjelmassa käyttää auennutta pohjaa.
Mikäli ohjelmointi tapahtuu C-kielellä on syytä heti antaa tiedostolle nimi sekä tallentaa se oikeaan talletusmuotoon (.c päätteinen). Kuvassa alla, Dev:iin on avattu nimetön C++ -kielinen pohja.

Example pic


Ohjelma-tiedoston tallentaminen ja avaaminen

Ohjelma-tiedosto talletetaan valitsemalla valikosta File - Save unit as.. . Avautuvassa ikkunassa valitaan talletuspaikka kohde-ruudusta (eli kansio). Tallennettavalle ohjelmatiedostolle nimi sekä valitaan talletusmuoto. Dev C++ -käätäjällä kehitetyt ohjelmat (.exe jne) tallentuvat samaan paikkaan minne itse C tai C++ -lähdekielinen koodi talletetaan.

Esimerkissä alla, testi-nimellä talletetaan C-tiedosto csoftat-kansioon.

Example pic


Ohjelman avaaminen kansiosta tapahtuu valitsemalla ylävalikosta File - Open project or file... , tai näppäinyhdistelmällä Cntr+O tai näpäyttämällä hiirellä kansio-ikonia.


Ohjelman editoiminen eli kirjoittaminen (tai kopioiminen), esimerkkinä C-kielinen ohjelma

Poistetaan talletetusta ohjelma-tiedostosta C++ -kielinen koodi kokonaan ja korvataan se alla olevalla ohjelmalla. Ohjelman voi kirjoittaa tai kopioida. Ohjelman voi kopioida eri lähteistä hiirellä valitsemalla kopioitava kohde ja liittämällä se Dev C++ -kääntäjään.

#include <stdio.h> int main() { printf(”Eka C-kielinen ohjelma"); getch(); return 0; }


Alla, C-kielinen esimerkki valmiina kokeiltavaksi kääntäjässä. Huomaa koodi-tekstissä olevan eri värejä. Värien avulla saattetaan jokin koodissa oleva virhe löytää helpommin. Esimerkki- ohjelmassa virheitä ei ole.

Example pic


Ohjelman kääntäminen ja ajaminen

Ohjelmaa testataan vasta sen jälkeen kun ohjelma on talletettu ja siinä ei ole virheitä. Tallentamista ja kääntämistä siten toistetaan niin kauan kunnes kääntäjä ei ilmoita virheistä. Käännettäessä tietokone ei vielä käytä ohjelmaa vaan tietokone tulkitsee ja tutkii ohjelmakoodia kääntäjää käyttäen. Kääntäminen ei vielä suorita itse ohjelmaa. Virheettömän ohjelman voi käynnistää eli ajaa Run-toiminnolla, tällöin tietokone todellisuudessa käyttää kirjoitettua ohjelmaa.

Talletettu ohjelma käännetään valitsemalla valikosta Execute - Compile tai painikeyhdistelmällä Ctrl+F9 tai painamalla Compile -painiketta (kuvassa mustalla ympyröity).

Example pic


Kuvassa alla, kääntämisen tuloksista saatava info-ikkuna. Ruudussa Total errors: numero 0 kertoo ettei ohjelmassa ole virheitä jotka estäisivät ohjelman käynnistämisen. Ohjelma voi silti toimia virhellisesti ja ohjelmaa on korjailtava editoimalla sekä jokaisen muutoksen jälkeen talletettava sekä käännettävä uudelleen.
Ohjelmaa voidaan kokeilla Run-toiminnolla, tällöin tietokone vasta käynnistää kirjoitetun ohjelman käyttäen ohjelman exe-tiedostoa. Run, eli ajaminen, voidaan valita samasta ikkunasta painamalla Execute-painiketta. Run-toiminto löytyy myös ylävalikosta Execute:n alta tai voidaan suorittaa painamalla näppäintä F9 -painiketta.

Example pic


Kokeile alla olevasta linkistä miten ohjelma toimii. Kokeile myös kääntäjää käyttäen kirjoittamasi ohjelman toimintaa. (esimerkki-ohjelma sammutetaan painamalla mitä tahansa näppäintä)

KOKEILE ESIMERKKI-OHJELMAAOhjelmakoodi-virheiden löytäminen


Esimerkissä (kuva alla) on virheitä sisältävä ohjelma. Heti ensimmäiseksi ohjelmointi-kokemuksen karttuessa ohjelmoitsija tarkistaa "helpot" virheet silmämääräisesti, kuvassa sellainen on löydettävissä tekstivärin perusteella.

Example pic


Vaikeammin havaittavia virheitä etsitään kääntäjän alareunasta löytyvien ilmoitusten avulla. Esimerkiksi teksti:

1 l:\omat\c\c_opas~1\uusi_c~1\c_sof... 20: studio.h: No such file or directory

kertoo numerolla 1 virheen olevan ensimmäisellä rivillä. Esimerkissä virhe on ohjelmakoodissa studio-teksti, oikea teksti on stdio.

Example pic


Kun virheellinen teksti on ohjelmakoodiin korjattu oikeaksi stdio-tekstiksi, toistetaan Compile ja tutkitaan kääntäjän ilmoitusten perusteella mahdollisia muita virheitä. Kääntämistä, virheiden korjaamista sekä tallentamista toistetaan niin kauan ettei virhe-ilmoituksia enään tule.