MITÄ OPPAAT SISÄLTÄVÄT ?

C-PERUSTEET sisältää ammattioppilaitos-tason C-kielen perusasiat.

- C-ohjelman osat, kommentit ohjelmalistauksessa.
- Muuttujat, taulukot.
- Operaattorit, sijoitus-, aritmeettiset-, vertailu- ja loogiset-operaattorit.
- Syöttö näppäimistöltä.
- Valintojen tekeminen, if, if-else ja switch-case.
- Toistolauseet, for ,while, do-while, goto, break ja continue.
- Funktiot (aliohjelmat), ohjelmoitsijan omat funktiot.
- Bittioperaattorit. - Matemaattiset-funktiotC-JATKO yhdessä C-perusteiden kanssa vastaa ammattikorkeakoulu-tason C-kielen perusteita.

- Osoittimet.
- Tietorakenteet
- Merkkijonojen muokkaus
- Tiedostojen käsittely
- Muistimääreet
- Esikäsittelysäännöt
- Dynaamiset tietorakenteet
- Rekurssio

C-kieli on yleinen ja suhteellisen helposti omaksuttava ohjelmointikieli, jota käytetään erilaisten laitteiden prosessorien ohjelmointikielenä. C-kielellä voidaan rakentaa eli ohjelmoida laitteelle käyttöjärjestelmä (esimerkiksi tablet-tietokone, matkapuhelin) tai toteuttaa kokonaisia ohjelmistoja vaikkapa auton ajotietokone. C-kielellä voidaan toteuttaa osia muilla ohjelmointikielellä toteutettuihin ohjelmistoihin ja/tai C-kieliseen ohjelmaan voidaan liittää muilla ohjelmointikielillä toteutettuja osia.


Mikroprosessorit ja ohjelmointi ammattioppilaitos taso. JULKAISTAAN MYÖHEMMIN

-C ++ OPAS ammattioppilaitos taso. JULKAISTAAN MYÖHEMMIN

-JAVA ammattioppilaitos taso. JULKAISTAAN MYÖHEMMIN

-LINKIT erilaisia linkkejä oppaiden teemoihin liittyville www-sivustoille.

-