CSS-opas, CSS - Kaikki kelluu...ehkä

Elementin sijainti

Osassa esitellään position-ohjeen asetuksia joilla vaikutetaan HTML-elementin sijaintiin sekä käyttäytymiseen www-sivulla.

Ohjeen position asetukset;

Asetus Selite
static HTML-elementti käyttäytyy samalla tavalla kuin sen ylä ja alapuolella olevat elementit. Reagoi responsiivisesti, elementtin leveys muuttuu selaimen näkymän ja näytön koon mukaan.
relative Lisäohjeena voi käyttää HTML-elementin sijainti-ohjeita. Elementti voi vuotaa selaimen näkymän yli, eli elementti ei näy kokonaisena.
fixed HTML-elementin sijoittaminen tietyyn kohtaan www-sivulla. Elementti liikkuu selaimen ja näytön koon mukaan, responsiiviisuus toimii.
absolute HTML-elementin sijoittaminen tietyyn kohtaan www-sivulla. Elementti lukittu paikoilleen www-sivulla johonkin kohtaan, ei toimi responsiivisesti.
sticky HTML-elementin lukitseminen näkymään www-sivulla vaikka sisältöä liikuteen alas tai ylös, responsiivinen.


Kiinteä sijainti, static

Kun html-elementin CSS-astuksena on position: static; ei elementillä ole mitään erikoisia asetuksia ja elementti siirtyy normaalisti www-sivun sisällön mukana, esimerkki alla.

Tällä div-elementillä on asetuksena position: static;

Kokeile esimerkkiä pienentämällä selaimen kulmasta selaimen koko näytölläsi. Alla esimerkin koodaus:


 CSS-ohjeet:
 
 div.staattinen {
  position: static;
  border: 1px solid red;
  padding: 8px;
  color: white;
  background-color: black;
	width:90%;
 }
 
 HTML-koodaus:
 <div class="staattinen">
  Tällä div-elementillä on asetuksena: position: static;
 </div>
 

Suhteellinen sijainti, relative

Kun html-elementin CSS-asetuksena on position: relative; HTML-elementin sijainti pysyy suhteessa muihin elementteihin samana, mutta esimerkiksi asetettu leveys ei reagoi selaimen näkymän muutokseen, esimerkki alla.

Tällä div-elementillä on asetuksena: position: relative;

Kokeile esimerkkiä pienentämällä selaimen kulmasta selaimen koko näytölläsi. Alla esimerkin koodaus:


 CSS-ohjeet:
 
 div.suhteellinen {
  position: relative;
  left: 30px;
  border: 1px solid #73AD21;
  padding: 8px;
	background-color: RGBA(64,224,208,0.4);
 }
 
 HTML-koodaus:
 <div class="suhteellinen">
  Tällä div-elementillä on asetuksena: position: relative;
 </div>
 

Yllä olevan saa reagoimaan selaimen koon muutokseen asettamalla CSS-lisäohjeeksi leveyden, esim width: 80%;.


Määrätty sijainti, fixed

Kun html-elementin CSS-asetuksena on position: fixed; HTML- elementti sijaitsee näkyvillä asetetussa paikassa vaikka selaimen näkymän koko muuttuu, esimerkki alla.

Tällä div-elementillä on asetuksena: position: fixed;

Esimerkin sininen laatikko näkyy www-sivun oikeassa alakulmassa. Alla esimerkin koodaus:


 CSS-ohjeet:
 
 div.vakio {
  position: fixed;
  bottom: 0;
  right: 0;
  width: 300px;
  border: 1px solid RGB(19,41,72);
  padding: 8px;
  background-color: RGB(192,213,239);
 }
 
 HTML-koodaus:
 <div class="vakio">
  Tällä div-elementillä on asetuksena: position: fixed;
 </div>
 

Esimerkissä käytettyä asetusta voi käyttää lukitsemaan esimerkiksi menu-valikon näkymään www-sivulla koko ajan tai asetuksella voi toteuttaa www-sivulle siirtymispainikkeen sivun yläosaan.


Absoluuttinen sijainti, absolute

Kun html-elementin CSS-asetuksena on position: absolute; HTML-elementti lukitaan paikoilleen, esimerkki alla.

Tällä div-elementillä on asetuksena: position: relative;
Tällä div-elementillä on asetuksena: position: fixed;

Alla esimerkin koodaus:


 CSS-ohjeet:
 
 div.isolaatikko {
  position: relative;
  width: 400px;
  height: 200px;
  border: 1px solid #73AD21;
  padding: 5px;
 } 
 div.absoluutti {
  position: absolute;
  top: 80px;
  right: 0;
  width: 200px;
  height: 100px;
  border: 3px solid BLUE;
  background-color: RGB(255,210,255);
  padding:5px;
 }
 
 HTML-koodaus:
 <div class="isolaatikko"> 
  Tällä div-elementillä on asetuksena: position: relative;
   <div class="absoluutti">
	  Tällä div-elementillä on asetuksena: position: absolute;
	 </div>
 </div>
 

Esimerkissä käytettyä asetusta voi käyttää lukitsemaan esimerkiksi menu-valikon näkymään www-sivulla koko ajan tai asetuksella voi toteuttaa www-sivulle siirtymispainikkeen sivun yläosaan.


Lukittu sijainti, sticky

Kun HTML-elementin CSS-asetuksena on position: sticky; tällöin HTML-elementti lukitaan paikoilleen ja lukitun elementin alapuolella oleva www-sivun sisältö liikkuu lukitun "elementin ali". Asetus on osittain käyttökelpoinen esimerkiksi menun lukitsemiseen www-sivulle jatkuvasti näkyville. Asetuksen ongelmallisuus tulee lähinnä puhelinten puolella, joille joutuu tekemään oman menunsa.

Esimerkki alla, huomaa koodi-laatikko on CSS-asetuksiltaan sellainen että se rullautuu sticky-laatikon yli:

Elementti jolla sticky-asetus

Alla esimerkin koodaus:


 CSS-ohjeet:
 
 div.lukittu {
 position: -webkit-sticky;
 position: sticky;
 top: 0;
 padding: 5px;
 background-color: #cae8ca;
 border: 1px solid #4CAF50;
}
 
 HTML-koodaus:
 <div class="lukittu">Elementti jolla sticky-asetus<div/div> 
 

Päällekkäisyys, z-index

HTML-elementtejä voidaa sijoittaa pällekkäin CSS-asetuksella z-index: -1;. Esimerkiksi img-kuvaelementti voidaan sijoittaa tekstin taakse. Esimerkiksi asetus -1 sijoittaa kuvan tekstin taakse ja 1 asetus tekstin päälle. Numero-arvojen avulla voidaan sijoittaa HTML-elementtejä useita päällekkäin.

Esimerkki alla, kuva sijoitetaan div-laatikossa tekstin alle:

Hai-kala animaatio

Myös gif-animaation päälle voi teksiä laittaa.


 CSS-ohjeet:
 
 div.isolaatikko {
  position: relative;
  width: 400px;
  height: 200px;
  border: 1px solid #73AD21;
  padding: 5px;
 }
 img.animaatio {
  position: absolute;
  left: 0px;
  top: 0px;
  z-index: -1;
 }
 
 HTML-koodaus:
 <div class="isolaatikko">
  <h1>Hai-kala animaatio</h1>
  <img class="animaatio" src="haikala.gif" width="100" height="140">
  <p>Myös gif-animaation päälle voi teksiä laittaa.</p>
 </div>