CSS-opas, CSS - Väri

Värin asettaminen nimellä

Väri voidaan asettaa CSS-ohjeessa värin englanninkielisellä nimellä, näitä värejä on noin 140.

Esimerkiksi muutama väri:

Nimi Heksakoodi RGB-arvo HSL-koodi
Aqua #00FFFF RGB(0, 255, 255) HSL(180, 100%, 50%)
Tomato #FF6347 RGB(255, 99, 71) HSL(9, 100%, 64%)
DarkOrchid #9932CC RGB(153, 50, 204) HSL(280, 61%, 50%)
GreenYellow #ADFF2F RGB(173, 255, 47) HSL(84, 100%, 59%)
Purple #800080 RGB(128, 0, 128) HSL(300, 100%, 25%)


Esimerkki, värin asettaminen värin nimellä. Esimerkissä asetetaan "laatikolle"
taustaväri - background-color:Lavender
viivan väri - border:Tomato
tekstin väri - color:MediumSlateBlue


 CSS-ohje:
 
 .poksi1{
   background-color: Lavender;
   width: 300px;
   border: 3px solid Tomato;
	 color: MediumSlateBlue;
   padding: 25px;
   margin: 25px;
  }

  HTML-koodaus:
  
  <div class="poksi1"> TEKSTILAATIKKO </div>
 

Tulos www-sivulla:

TEKSTILAATIKKO

Väri heksalukuna

Värin heksaluku-arvo koostuu punaisen, vihreän ja sinisen värin määrästä. Värin heksaluku-arvo esitetään kolmen heksaluvun avulla, lukuina 00 - FF. Luku-arvo on jotain 000000 - FFFFFF välillä.
Jos kaikki kuusi lukua on samat, voidaan värin heksaluku-kirjoittaa kolmella heksaluvulla, esimerkiksi;

#AA33DD voidaan ilmoittaa #A3D

Esimerkiksi muutamia värejä heksaluku-arvolla asetettuna:


 CSS-ohje:
 
 .heksat{
   background-color: #40E0D0;
   width: 300px;
   border: 3px solid #FF00FF;
	 color: #FF0;
   padding: 25px;
   margin: 25px;
  }

  HTML-koodaus:
  
  <div class="heksat"> TEKSTILAATIKKO </div>
 

Tulos www-sivulla:

TEKSTILAATIKKO

Väri RGB-arvolla

Väri RGB-arvo kuinka paljon värissä on punaista (Red), vihreää (Green) ja sinistä (Blue). Värin arvo esitetään kolmen luvun avulla, lukuina 0 - 255 (tai prosentteina 0 - 100%).
Huom! Jos lasketaan värien maksimiarvojen kertolasku, 256 * 256 * 256,
saadaan 16 777 216 mahdollista värisävyä.


RGB-arvon esittämisen periaate:

RGB(punainen,vihreä,sininen)

Esimerkiksi muutama RGB-väri:


 CSS-ohje:
 
 .RGBvari{
   background-color: RGB(101,74,63);
   width: 300px;
   border: 3px solid RGB(239,51,39);
	 color: RGB(255,245,116);
   padding: 25px;
   margin: 25px;
  }


  HTML-koodaus:
  
  <div class="RGBvari"> TEKSTILAATIKKO </div>
 

Tulos www-sivulla:

TEKSTILAATIKKO

RGB-värikoodi kuvasta) voidaan selvittää esimerkiksi MS Paint ohjelman pipet-työkalulla, klikkaa työkalulla kuvasta haluttua väriä:


Valitaan Muokkaa värejä:


Valitun värin RGB-arvo näkyy oikealla alhaalla reunassa (esim. 79,135,209):Värin RGBA-arvo

RGBA-arvossa kolme ensimmäistä arvoa on värin värikoodi ja viimeisellä luvulla voidaan määritellä värin läpinäkyvyys.
Värin läpinäkyvyys eli Alpha-arvo voi vaihdella 0 - 1 välillä ja arvo esitetään desimaalilukuna (esim 0.5).

Esimerkissä taustakuvan päällä teksti-laatikko.
Taustalaatikko jossa taustakuva tehdään #lodju1 CSS-ohjeella ja tekstin sisältävä laatikko .heksat1 CSS-ohjeella.
Lisäksi sijoitetaan "Kuultava teksti" vasemmalle .tekstiA CSS-ohjeella.
HTML-koodauksessa käytetään div-elementtejä sisäkkäin ja näihin kohdistetaan yllä mainitut CSS-ohjeet.


 CSS-ohjeet:
 
 #lodju1{
   background-image:url("steam1.jpg");
	 background-repeat: no-repeat;
	 height:200px;
	 width:55%;
   border: 1px solid red;
   margin: 25px;
 }
 .heksat1{
   background-color: RGBA(64,224,208,0.5);
   width: 300px;
   border: 3px solid #FF00FF;
	 color: #FF0;
   padding: 25px;
   margin: 25px;
  }
  .tekstiA{
   color:RGBA(255, 255, 0,0.3);
	 margin-left: 350px;
  }

  HTML-koodaus:
  
  <div id="lodju1"> 
  <div class="heksat1"> TEKSTILAATIKKO </div>
	<h3 class="syaani"> Kuultava teksti </h3>
  </div>
 

Tulos www-sivulla:

TEKSTILAATIKKO

Kuultava teksti


Värin HSL-arvo

HSL-arvo koostuu:


Väri säädetään näiden kolmen arvon yhdistelmällä.
Esimerkissä on tekstin taustaväriksi background-color asetettu vihreän sävy HSL-arvona:

HSL(120, 100%, 50%)

Seuraavissa erisävyjä:

HSL(120, 50%, 50%)

HSL(0, 100%, 50%)

HSL(0, 50%, 50%)

HSL(240, 50%, 50%)

HSL(0, 10%, 50%)

HSL(0, 0%, 25%)


Värin HSLA-arvo

HSLA-arvo koostuu:


Esimerkissä sovelletaan aiemmin esiteltyä laatikkoa taustakuvineen ja sijoitetaan kuvan päälle otsikko-elementillä taustavärillistä tekstiä erilaisilla läpikuultavuus-asetuksilla:

Tulos www-sivulla:

HSL(120, 100%, 50%, 0.2)

HSL(120, 100%, 50%, 0.5)

HSL(120, 100%, 50%, 1)