CSS-opas, CSS - Laatikko ja sinne sisältö

Box-model, kehystäminen

Seuraavassa esimerkissä CSS-ohjeella kehystetään viivalla (border) div-teksti sekä asetetaan tekstin ja kehysviivan väliin tyhjää tilaa (padding). Samalla voidaan asettaa CSS-ohjeet kehystetyn tekstin taustavärille (background-color) sekä tyhjää tilaa kehyksen ulkopuolelle (margin).

Huomaa tämä ! Ohjeet voi asettaa div-elementille (koskee kaikkia www-sivun div:jä) tai antaa ohjeille itse keksimän nimen (koskee vain nimettyjä divejä).

Tämä on ns Box model, eli www-sivustelle sijoittteva "kehys" eli "poksi". Tälläiseen poksiin voi sijoittaa sisällöksi HTML-elementeillä tuotettua sisältöä kuten tekstiä, taulukon, kuvia ja videon. Esimerkin poksille on asetettu seuraavat CSS-ohjeet:
 • taustaväri - background-color: väri esimerkissä RGB-arvo
 • leveys - width: leveyden voi asettaa pikseleinä (px) tai prosenttilukuna (X %)
 • viiva - border: viivan leveys (px), viivan tyyppi (solid - yhtenäinen viiva) ja viivan väri
 • täyte - padding: tyhjä tila poksin tekstin ja viivan välissä pikseleinä
 • marginaali - margin: tyhjää tilaa poksin ulkopuolella pikseleinä

Esimerkin CSS-ohjeet ja HTML-koodaus:


 CSS-ohjeet:
 
 .poksi1 {
  background-color:RGB(239,245,245);
  width: 50%;
  border: 1px solid BLUE;
  padding: 35px;
  margin: 20px;
 }
 
 HTML-koodaus:
 
  <div class="poksi1"> Tämä on ns Box model, eli www-sivustelle sijoittteva "kehys" eli "poksi".
  Tälläiseen poksiin voi sijoittaa sisällöksi HTML-elementeillä tuotettua sisältöä kuten tekstiä, 
  taulukon, kuvia ja videon.
  Esimerkin poksille on asetettu seuraavat CSS-ohjeet:
  <ul>
  <li>taustaväri - background-color: väri esimerkissä RGB-arvo</li>
  <li>leveys - width: leveyden voi asettaa pikseleinä (px) tai 
    prosenttilukuna (X %)</li>
  <li>viiva - border: viivan leveys (px), viivan tyyppi (solid - yhtenäinen viiva) 
    ja viivan väri</li>
  <li>täyte - padding: tyhjä tila poksin tekstin ja viivan välissä pikseleinä</li> 
  <li>marginaali - margin: tyhjää tilaa poksin ulkopuolella pikseleinä</li>
  </ul>
  </div>
  

Seuraavassa esimerkissä sijoitetaan kuva ja kuvaan liittyvä teksti samaan div-kehykseen:

tiikeri

Kuvan ja kuvaan liittyvän tekstin sijoittaminen samaan kehykseen.

Esimerkin CSS-ohjeet ja HTML-koodaus:


 CSS-ohjeet:
 
 .kuva_poksi {
  width: 50%;
  padding: 5px;
  border: 1px solid GREEN;
  margin: 0;
  /* alla varjon ohjeet */
  -moz-box-shadow: 3px 4px 5px rgba(0, 0, 0,0.5);
  -webkit-box-shadow: 3px 4px 5px rgba(0, 0, 0, .5);
  box-shadow: 3px 4px 5px rgba(0, 0, 0, .5);
 }
 .kuva_teksti {
  text-align: center;
 }
 
 HTML-koodaus:
 
  <div class="kuva_poksi">
   <img src="tikru2.jpg" width="100%" alt="tiikeri">
   <p class="kuva_teksti">Kuvan ja kuvaan liittyvän tekstin sijoittaminen samaan kehykseen.</p>
  </div>
  

Ulkoviiva

Seuraavassa esimerkissä CSS-ohjeella kehystetään viivalla keskitetty teksti sopivilla asetuksilla sekä asetetaan ulkoviiva. Huomaa nämä ! Ohjeet voi asettaa p-elementille (koskemaan kaikkia www-sivun p-elementtejä) tai antaa ohjeille itse keksimän nimen (koskee vain nimettyjä p-elementtejä).

Esimerkissä hohdistetaan p-elementissä olevaan tekstiin kaksi CSS-ohjetta tekstikehys sekä ulkoviiva


Tässä p-elementtiin on liitetty kaksi CSS-ohjetta, tekstikehys ja ulkoviiva.


Esimerkin CSS-ohjeet ja HTML-koodaus:


 CSS-ohjeet:
 
 .tekstikehys {
  width: 75%;
  border: 2px solid RGB(123, 30, 94);
  margin: auto; 
  padding: 20px;
  text-align: center;
 }
 .ulkoviiva {
  outline: RGB(245, 214, 235) solid 10px;
 }
 
 HTML-koodaus:
 
 <p class="tekstikehys ulkoviiva">
  Tässä p-elementtiin on liitetty kaksi CSS-ohjetta, tekstikehys ja ulkoviiva.
 <


Ulkoviivan tyylit ja muotoilut

Esimerkeissä on yhdistelmiä ulkoviivojen CSS-ohjeista.
Huomaa tämä !

Määritteellä outline-width: voidaan asettaa ulkoviivalle leveys. Asetuksena voi käyttää thin, medium, think tai esim 10px. Kätevintä on asettaa leveys pikseleinä.

Tässä esitellään ulkoviiva-asetuksia. Ulkoviivan vahvuus on syytä asettaa pikseleinä.
Huomaa nämä !
Teksti-elementteihin liitetty kaksi CSS-ohjetta.
p.esim3 ja p.esim8 ovat lyhennettyjä CSS-ohjeita.

Yhtenäinen ulkoviiva (solid) 10px ja keltainen


Pisteviiva (dotter) 5px ja punainen


Katkoviiva (dashed) 4px ja vihreä


Tuplaviiva (double) 4px ja sininen


Vasemmat- sekä yläreunat (groove) 8px ja punainen


Oikeat- sekä alareunat (ridge) 8px ja keltainen


Tuplaviiva (inset) 4px ja keltainen


Tuplaviiva (outset) 4px ja keltainen


Esimerkin CSS-ohjeet ja HTML-koodaus:


 CSS-ohjeet:
 
 .divpoksi{
  outline-style: double;
  outline-color: RGB(153, 102, 255);
  outline-width: 4px;
  background-color: RGB(242, 230, 255);
  color: rgb(86, 0, 179);
  text-align: center;
  padding: 10px;
  margin: 40px;
  width: 40%;
 }
 .teksti2{
  padding: 5px;
  width: 80%
 }
 p.esim1 {
  border: 1px solid BLUE;
  outline-style: solid;
  outline-color: YELLOW;
  outline-width: 10px;
 }
 .esim2 {
  border: 1px solid BLUE;
  outline-style: dotted;
  outline-color: RED;
  outline-width: 5px;
 }
 p.esim3 {
  border: 1px solid BLUE;
  outline: 4px dashed GREEN;
 }
 p.esim4 {
  outline-style: double;
  outline-color: BLUE;
  outline-width: 4px;
 }
 p.esim5 {
  outline-style: groove;
  outline-color: RED;
  outline-width: 8px;
 }
 p.esim6 {
  outline-style: ridge;
  outline-color: YELLOW;
  outline-width: 8px;
 }
 p.esim7 {
  outline-style: inset;
  outline-color: YELLOW;
  outline-width: 8px;
 }
 p.esim8 { outline: 8px outset YELLOW; }
 
 HTML-koodaus:
 
 <div class="divpoksi">
  Tässä esitellään ulkoviiva-asetuksia. 
  Ulkoviivan vahvuus on syytä asettaa pikseleinä.<br>
  Huomaa nämä !<br> 
  Teksti-elementteihin liitetty kaksi CSS-ohjetta.<br>
  p.esim3 ja p.esim8 ovat lyhennettyjä CSS-ohjeita.
 </div>

 <p class="esim1 teksti2">Yhtenäinen ulkoviiva (solid) 10px ja keltainen </p><br>
 <p class="esim2 teksti2">Pisteviiva (dotter) 5px ja punainen </p><br>
 <p class="esim3 teksti2">Katkoviiva (dashed) 4px ja vihreä </p><br>
 <p class="esim4 teksti2">Tuplaviiva (double) 4px ja sininen </p><br>
 <p class="esim5 teksti2">Vasemmat- sekä yläreunat (groove) 8px ja punainen </p><br>
 <p class="esim6 teksti2">Oikeat- sekä alareunat (ridge) 8px ja keltainen </p><br>
 <p class="esim7 teksti2">Tuplaviiva (inset) 4px ja keltainen </p><br>
 <p class="esim8 teksti2">Tuplaviiva (outset) 4px ja keltainen </p> 
 

Esimerkissä asetetaan ulkoviiva kauemmas sisäviivasta, ulkoviiva sisäpuolelle sekä tekstielementille toinen muotoiluohje.

Ulompi viiva 12 pikseliä irti.

Ulkoviiva sisäpuolelle.


Esimerkin CSS-ohjeet ja HTML-koodaus:


 CSS-ohjeet:
 
 p.ulkoviiva1 {
  margin: 30px;
  padding: 10px;
  border: 1px solid black;
  outline: 1px solid red;
  outline-offset: 12px;
 }
  p.ulkoviiva2 {
  border: 4px solid yellow;
  outline-style: solid;
  outline-color: invert;
 }
 .koko{
  text-align: center;
  width: 50%;
 }
 
 HTML-koodaus:

 <p class="ulkoviiva1 koko"> Ulompi viiva 12 pikseliä irti. </p>
 <p class="ulkoviiva2 koko"> Ulkoviiva sisäpuolelle. </p>