CSS-opas, CSS - Kaiken täyttää lomakkeet

Lomakkeiden CSS-ohjeita

Myös lomakkeisiin voidaan kohdistaa CSS-ohjeita.
Esimerkkinä "Tapahtumaan osallistumisen" -lomake. Mikäli www-sivulla on enemmän kuin yksi kokonainen lomake kenttineen, on lomakkeiden CSS-muotoiluille annettava nimet.

1. Jos www-sivulla yksi lomake lomakenttineen, esimerkki CSS-ohjeesta:

	 
  input[type=text], select {
   TÄSSÄ CSS-ohjeet
  }
 
2. Jos www-sivulla useita lomakkeita lomakenttineen, esimerkki nimetystä CSS-ohjeesta:
	 
  input[type=text].lomake1, select {
   TÄSSÄ CSS-ohjeet
  }
 
Esimerkkilomakkeen CSS-ohjeiden nimet on lomake1 jolla muotoillaan lomake-kentät ja tausta1 jolla muotoillaan lomakekenttien tausta-alue.

Esimerkin CSS-ohjeet ja HTML-koodaus:


 CSS-ohjeet:
  
 input[type=text].lomake1, select {
  width: 100%;
  padding: 12px 20px;
  margin: 8px 0;
  display: inline-block;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 4px;
  box-sizing: border-box;
 }
 input[type=submit].lomake1 {
  width: 100%;
  background-color: #4CAF50;
  color: white;
  padding: 14px 20px;
  margin: 8px 0;
  border: none;
  border-radius: 4px;
  cursor: pointer;
 }
 input[type=submit].lomake1:hover {
  background-color: #45a049; 
 }
 .tausta1 {
  border-radius: 5px;
  background-color: #f2f2f2;
  padding: 20px;
 }
	 
 HTML-koodaus: 
 
 <div class="tausta1">
 <form action="/tiedot.php">
  <label for="eNimi"> Etunimi </label>
  <input class="lomake1" type="text" id="eNimi" name="firstname" placeholder="Anna etunimesi...">

  <label for="sNimi"> Sukunimi </label>
  <input class="lomake1" type="text" id="sNimi" name="lastname" placeholder="Anna sukunimesi..">

  <label for="country"> Kaupunki </label>
  <select id="country" name="kaupunki">
   <option value="kajaani"> Kajaani </option>
   <option value="kokkola"> Kokkola </option>
   <option value="kuopio"> Kuopio </option>
  </select>
 
  <input class="lomake1" type="submit" value="Osallistu">
  </form>
 </div>
 

Esimerkin lomakkeen CSS-ohjeista:

width: 100%; - asettaa input-kentän leveydeksi 100% siinä tilassa (div) johon lomakekenttä sijoitetaan
display: inline-block; - sijoittaa input-kentän riville lohkoksi
box-sizing: border-box; - asetuksella saadaan lomakekentän leveys pysymään sen div-elementin sisällä johon kenttä on sijoitettu
cursor: pointer; - lomakekentän sisällä käyttävä kursori-merkki

Esimerkki, lomakekenttiä yksinkertaisesti muotoiltuna:

Esimerkin CSS-ohjeet ja HTML-koodaus:


 CSS-ohjeet:
  
 input[type=text].lomake2 {
  width: 100%;
  padding: 12px 20px;
  margin: 8px 0;
  box-sizing: border-box;
  border: none;
  border-bottom: 2px solid red;
 } 
 
 HTML-koodaus: 
 
 <form>
  <label for="fname"> Nimi </label>
  <input class="lomake2" type="text" id="Nimi" name="nimi">
  <label for="lname"> Sähköposti </label>
  <input class="lomake2" type="text" id="Email" name="email">
 </form>
 

Edellisen esimerkin ongelma on lomakekentän leveys. Kun kentän leveys on 100% kenttä on sen tilan (div:n) levyinen johon se on sijoitettu. Jos leveydeksi (width) asetetaan esim 75%, alemman kentän opasteteksti siirtyy väärää paikkaan. Korjaamiseksi on CSS-ohjeita muokattava lisää tai sijoitettava kentät esim aiemmin esitellyn tyyliseen tausta1-ohjeiseen div-elementtiin.Edellisen esimerkin-lomake avautuu Teksti-linkistä sijoitettuna laatikkoon:


Tässä voi sijaita teksti-muotoista informaatiota.
Sulje-painikkeeseen voi yhdistää lomakkeissa käytettävän Lähetä-toiminnon.

Teksti-linkistä aukeava lomake, Lomake ja sen CSS-ohjeet edellisssä esimerkissä, alla lomake-laatikon CSS-ohjeet ja HTML-koodaus:


 CSS-ohjeet:
  
  .md-button{
		display: inline-block;
		font-weight: 500;
		font-size: 1em;
		padding: 8px;
		min-width: 88px;
		border-radius: 2px;
		border: none;
		text-align: center;
		text-transform: uppercase;
		cursor: pointer;
		-webkit-transition: all .3s;
		    transition: all .3s;
	}
	.md-button:hover{
		background-color: rgba(0,0,0, .1);
	}
	.md-button.md-button--raised{
		background-color: rgb(64,81,181);
		color: rgb(255,255,255);
		box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.12), 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.24);
	}
	.md-button.md-button--raised:hover{
		background-color: rgb(64,81,181);
		box-shadow: 0 10px 20px rgba(0,0,0,0.19), 0 6px 6px rgba(0,0,0,0.23);
	}
	.md-card{
		background-color: rgb(255,255,255);
		border-radius: 5px;
		overflow: hidden;
	}
	.md-card-content{
		padding: 20px;
	}
	.md-card-btns{
		width: 100%;
		border-top: 1px solid rgb(200,200,200);
		text-align: right;
		padding: 8px 12px;
	}
	.toggleButton{
		margin-top: 20px;
	}
	.infobox{
		visibility: hidden;
		opacity: 0;
		filter: alpha(opacity=0);
		position: fixed;
		top: 50%;
		left: 50%;
		-webkit-transform: translate(-50%, -50%);
		  -ms-transform: translate(-50%, -50%);
		    transform: translate(-50%, -50%);
		min-width: 400px;
		z-index: 1;
		box-shadow: 0 19px 38px rgba(0,0,0,0.30), 0 15px 12px rgba(0,0,0,0.22);
		-webkit-transition: visibility 0s .4s, opacity .4s 0s;
		    transition: visibility 0s .4s, opacity .4s 0s;
	}
	:checked + .infobox{
		visibility: visible;
		opacity: 1;
		filter: alpha(opacity=100);
		-webkit-transition: visibility 0s 0s, opacity .4s .1s;
		    transition: visibility 0s 0s, opacity .4s .1s;
	}
  /* alla olevat ohjeet tarvitaan jokaiselle avautuvalle boksille omansa */
	#avaa1{ display: none;	}
	#avaa2{ display: none;	}
	#avaa3{ display: none;	} 
 
 
 HTML-koodaus:
 
 <p><b style="color: PURPLE"><label for="avaa1"> AVAA LOMAKE TÄSTÄ </label></b><p> 
 
 <div><input id="avaa1" type="checkbox">
	<div class="infobox md-card">
	 <div class="md-card-content">
		<form>
     <label for="fname"> Nimi </label>
     <input class="lomake2" type="text" id="Nimi" name="nimi">
     <label for="lname"> Sähköposti </label>
     <input class="lomake2" type="text" id="Email" name="email">
    </form>
        
   <p>
    Tässä voi sijaita teksti-muotoista informaatiota.<br>
	  Sulje-painikkeeseen voi yhdistää lomakkeissa käytettävän Lähetä-toiminnon.
   </p>				
	 </div>
	 <div class="md-card-btns">
		<label for="avaa1" class="md-button">Sulje</label>
	 </div>
	</div>
 <div>
 

Seuraavissa esimerkeissä focus-asetuksen käyttämistä. Asetuksen avulla ilmaistaan aktiivinen lomake-kenttä:

Esimerkin (yllä) HTML-koodaus ja CSS-ohjeet:


 HTML-koodaus:
 
 <form>
  <label for="enimi"> Etunimi </label>
  <input class="lomake4" type="text" id="enimi" name="enimi" value="Matti">
	
	<label for="snimi"> Sukunimi </label>
  <input class="lomake3" type="text" id="snimi" name="snimi" value=" Meikäläinen ">
 </form>

 CSS-ohjeet:
 
 input[type=text].lomake4 {
  width: 100%;
  padding: 12px 20px;
  margin: 8px 0;
  box-sizing: border-box;
  border: 3px solid #ccc;
  -webkit-transition: 0.5s;
  transition: 0.5s;
  outline: none;
 }
 input[type=text].lomake4:focus {
  border: 3px solid DarkOrange;
 }
 input[type=text].lomake3 {
  width: 100%;
  padding: 12px 20px;
  margin: 8px 0;
  box-sizing: border-box;
  border: 1px solid #555;
  outline: none;
 }
 input[type=text].lomake3:focus {
  background-color: RGB(255, 228, 179);
 }
 

Etsi-lomakekenttä ja ikoni esimerkki:

Haku-ikonina eli kuvana voi käyttää valmista ikonia, kuvaa tai animaatiota. Esimerkissä Etsi-sanan edessä käytetään jpg-kuvaa jonka koko on 24px * 24 px:


 HTML-koodaus:
 
 <form>
  <input class="hakukentta" type="text" name="search" placeholder="Etsi..">
 </form>
 
 CSS-ohjeet:
 
 input[type=text].hakukentta {
  width: 100%;
  box-sizing: border-box;
  border: 2px solid #ccc;
  border-radius: 4px;
  font-size: 16px;
  background-color: white;
  background-image: url('hakuikoni.jpg');
  background-position: 10px 10px; 
  background-repeat: no-repeat;
  padding: 12px 20px 12px 40px;
 }
 

Etsi-lomakekenttä jonka leveys kasvaa aktivoitaessa kenttä ja pienenee kun klikataan www-sivua kentän ulkopuolella:

Suurenevan Etsi-kentän koodaukset:


 HTML-koodaus:
 
 <form>
  <input class="etsi2"type="text" name="Etsi" placeholder="Etsi..">
 </form>
 
 CSS-ohjeet:
 
 input[type=text].etsi2 {
  width: 130px;
  box-sizing: border-box;
  border: 2px solid #ccc;
  border-radius: 4px;
  font-size: 16px;
  background-color: white;
  background-image: url('hakuikoni.jpg');
  background-position: 10px 10px; 
  background-repeat: no-repeat;
  padding: 12px 20px 12px 40px;
  -webkit-transition: width 0.4s ease-in-out;
  transition: width 0.4s ease-in-out;
 }
 input[type=text].etsi2:focus {
  width: 100%;
  border: 2px solid blue;
  border-radius: 4px;
 }
 

Tekstilomake-kenttä:

Tekstilomake-kentän koodaukset:


 HTML-koodaus:
 
 <form>
  <textarea class="tekstilomake">Kirjoita viesti...</textarea>
 </form>
 
 CSS-ohjeet:
 
 .tekstilomake {
  width: 50%;
  height: 150px;
  padding: 12px 20px;
  box-sizing: border-box;
  border: 2px solid #ccc;
  border-radius: 4px;
  background-color: #f8f8f8;
  font-size: 16px;
  resize: none;
 }
 

Responsiivinen lomake joka reagoi laitteen näytön kokoon. Kokeile esimerkin reagointia pienentämällä selaimen kokoa tai mobiililaitteella:

Responsiivisen lomakkeen koodaukset:


 HTML-koodaus:
 
 <div class="kokolomake">
 <form action="viesti_2k.php">
 <div class="kellu">
  <div class="leveys-25">
   <label class="flomake" for="enimi"> Etunimi </label>
  </div>
  <div class="leveys-75">
   <input class="flomake" type="text" id="enimi" name="etunimi" placeholder="Etunimesi..">
  </div>
 </div>
 <div class="kellu">
  <div class="leveys-25">
   <label class="flomake" for="snimi"> Sukunimi </label>
  </div>
  <div class="leveys-75">
   <input class="flomake" type="text" id="snimi" name="sukunimi" placeholder="Sukunimesi..">
  </div>
 </div>
 <div class="kellu">
  <div class="leveys-25">
   <label class="flomake" for="kaupunki"> Kaupunki </label>
  </div>
  <div class="leveys-75">
   <select class="flomake" id="kaupunki" name="kaupunki">
    <option value="helsinki"> Helsinki </option>
    <option value="oulu"> Oulu </option>
    <option value="turku"> Turku </option>
   </select>
  </div>
 </div>
 <div class="kellu">
  <div class="leveys-25">
   <label class="flomake" for="viesti"> Viesti </label>
  </div>
  <div class="leveys-75">
   <textarea class="flomake viestikentta" id="viestisi" name="viesti" placeholder="Kirjoita viesti..">
	 </textarea>
  </div>
 </div>
 <div class="kellu">
  <input class="flomake" type="submit" value="Lähetä">
 </div>
 </form>
</div>
 
 CSS-ohjeet:
 
 * {
  box-sizing: border-box;
 }
 input[type=text].flomake, select.flomake, textarea.flomake {
  width: 100%;
  padding: 12px;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 4px;
  resize: vertical;
 } 
 label.flomake {
  padding: 12px 12px 12px 0;
  display: inline-block;
 }
 input[type=submit].flomake {
  background-color: #4CAF50;
  color: white;
  padding: 12px 20px;
  border: none;
  border-radius: 4px;
  cursor: pointer;
  float: right;
 }
 input[type=submit]:hover {
  background-color: #45a049;
 }
 .kokolomake {
  border-radius: 5px;
  background-color: #f2f2f2;
  padding: 20px;
 }
 .leveys-25 {
  float: left;
  width: 25%;
  margin-top: 6px;
 }
 .leveys-75 {
  float: left;
  width: 75%;
  margin-top: 6px;
 }
 .viestikentta{
  height: 200px;
 }
 /* lopettaa kenttien "kellumisen" */
 .kellu:after {
  content: "";
  display: table;
  clear: both;
 }
 /* Responsivuus - kun näytön leveys pienempi kuin 600px , 
  kentien edessä oleva teksti siirtyy kenttiewn yläpuolelle */
 @media screen and (max-width: 600px) {
  .leveys-25, .leveys-75, input[type=submit] {
   width: 100%;
   margin-top: 0;
  }
 }
 


KESKEN KESKEN KESKEN