CSS-opas, CSS - Sivustolla likkuminen

Navigointi, www-sivustolla liikkuminen

Menu on tarkoitettu www-sivulla sekä www-sivustolla liikkumiseen. Aluksi esitellään lista-elementti jonka pohjalta esimerkeistä rakentuu erillisissä luvuissa esitellyt vertikaali- sekä horinsontaali-menut.

1. Lähtökohtana lista:

Esimerkin listan HTML-koodaus:


 <ul>
  <li><a href="#index"> Etusivu </a></li>
  <li><a href="#sivu1"> Sivu 1 </a></li>
  <li><a href="#sivu2"> Sivu 2 </a></li>
  <li><a href="#sivu3"> Sivu 3 </a></li>
 </ul>
 

Lista koostuu tarvittavista lista-elementeistä ja listalla näytettävistä teksteistä. Lisäksi listaan on lisätty linkki-elementit ja href-määritteet sekä näihin suunniteltujen sivujen tiedostojen nimet.

2. Poistetaan listan sanojen edestä "pallot":

Listan HTML-koodaus pysyy edelleen samana kuin yläpuolella kohdassa 1. Tämä tehdään CSS-ohjeella.Tarvittava CSS-ohje:


 ul {
  list-style-type: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
 }
 

3. Näytetään listan li-elementit lohkona ja asetetaan lohkoille taustaväri:

Edelleen HTML-koodaus sama. Listään li- ja a-elementille CSS-ohjeet sekä ul-elementille leveys-ohje.CSS-ohjeet:


 ul {
  list-style-type: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
	width: 80px;
 }
 li a {
  display: block;
  background-color: #DDDDDD;
 }
 

Vertikaali-Menu

Lisäämällä hiukan lisää aiemmin esillä olleisiin CSS-ohjeita saadaan hieman siistimpi menu.

Esimerkki-menun CSS-ohjeista:

 • menu:n CSS-ohjeille on itse keksitty nimi, omamenu
 • omamenu-nimi liitetään ohjeisiin .omamenu määritteellä CSS-ohjeisiin
 • omamenu liitetään HTML-koodauksessa lista-elementteihin div-elementin class-määritteellä
 • ul-elementin leveyttä on suurennettu 200 pikseliin ja asetettu taustaväri RGB-arvolla
 • li- sekä a-elementeille ohjeissa, tekstinväri valkoinen, tyhjää tilaa (padding) ympärille ja linkki-tekstin alleviivaus pois (text-decoration)
 • Uusi ohje, li- ja a-elementeille värit kun hiiren osoitin on menu:n linkkien kohdalla (hover)

Esimerkin koodaus:


 CSS-ohjeet
 
 .omamenu ul {
  list-style-type: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  width: 200px;
  background-color: RGB(102, 153, 153);
 }
 .omamenu li a {
  display: block;
  color: WHITE;
  padding: 8px 16px;
  text-decoration: none;
 }
 .omamenu li a:hover {
  background-color: RGB(209, 224, 224);
  color: BLACK;
 }
 
 HTML-koodaus
  
 <div class="omamenu">
  <ul>
  <li><a href="#index"> Etusivu </a></li>
  <li><a href="#sivu1"> Sivu 1 </a></li>
  <li><a href="#sivu2"> Sivu 2 </a></li>
  <li><a href="#sivu3"> Sivu 3 </a></li>
  </ul>
 </div>
 

Aktiivinen tai ei aktiivinen www-sivu

Toisinaan on hyvä menu:lla näyttää www-sivustoa lukevalla mitä sivua hän lukee, eli mikä www-sivu on avoinna selaimessa. Tämän voi esittää menu:n active-väreillä sekä pienellä hover-asetusmuutoksilla.

Esimerkissä edelle esitettyä menu:a on hieman muokattu, tässä Sivu 1 ilmoitetaan olevan selaimessa avoinna.

Esimerkin koodaus:


 CSS-ohjeet
 
 .omamenu ul {
  list-style-type: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  width: 200px;
  background-color: RGB(102, 153, 153);
 }
 .omamenu li a {
  display: block;
  color: WHITE;
  padding: 8px 16px;
  text-decoration: none;
 }
 .omamenu li a.active {
  background-color: RGB(198, 83, 140);
  color: white;
 }
 .omamenu li a:hover:not(.active) {
  background-color: RGB(209, 224, 224);
  color: BLACK;
 }
 
 HTML-koodaus
  
 <div class="omamenu">
  <ul>
  <li><a href="#index"> Etusivu </a></li>
  <li><a class="active" href="#sivu1"> Sivu 1 </a></li>
  <li><a href="#sivu2"> Sivu 2 </a></li>
  <li><a href="#sivu3"> Sivu 3 </a></li>
  </ul>
 </div>
 

Menu:n viivat ja tekstin keskittäminen

Menu-"painikkeiden" ympärille voidaan asettaa viivat sekä tekstit keskittää.

Esimerkin koodaus:


 CSS-ohjeet
 
 .omamenu ul {
  list-style-type: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  width: 200px;
  background-color: RGB(102, 153, 153);
  border: 1px solid RGB(255, 0, 102); /**Lisäys, koko menun ympärille viiva**/
 }
 .omamenu li a {
  display: block;
  color: WHITE;
  padding: 8px 16px;
  text-decoration: none;
 }
 .omamenu li {        /**Lisäys (koko ohje), "painikkeiden" alaviiva**/
  text-align: center;
  border-bottom: 1px solid RGB(255, 0, 102);
 }
 .omamenu li:last-child {  /**Lisäys (koko ohje), ei alimmaiselle painikkeelle**/
  border-bottom: none;
 }
 .omamenu li a.active {
  background-color: RGB(198, 83, 140);
  color: white;
 }
 .omamenu li a:hover:not(.active) {
  background-color: RGB(209, 224, 224);
  color: BLACK;
 }
 
 HTML-koodaus
  
 <div class="omamenu">
  <ul>
  <li><a href="#index"> Etusivu </a></li>
  <li><a href="#sivu1"> Sivu 1 </a></li>
  <li><a class="active" href="#sivu2"> Sivu 2 </a></li>
  <li><a href="#sivu3"> Sivu 3 </a></li>
  </ul>
 </div>
 

Koko sivun sisällön korkuinen menu

Horisontaalinen menu voidaan koodata koko www-sivun korkuiseksi, eli menu:n korkeus kasvaa muuttuu varsinaisen sisällön mukaan. Tämä esimerkki sekä sen koodaukset avautuvat alla olevista linkeistä. Vasemman reunan menu pysyy paikoillaan liikuteltaessa www-sivun sisältöä, tämän tehdään ul-elementille CSS-ohjeella position: fixed;.

Katso esimerkkisivu

Katso esimerkkisivun HTML-koodaus

Horisontaali-Menu, vaihe 1

Horisontaali-menu sijaitsee www-sivun yläosassa vaakatasossa. Esimerkeissä rakennetaan menu pala kerrallaan.

Aluksi tuttu lista jolle muutama CSS-ohje, joista CSS-ohjeella display: inline; li-elementin tekstit asetetaan vaakatasoon peräkkäin.


Esimerkin koodaus:


 CSS-ohjeet
 
 .horisontti1 ul {
  list-style-type: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
 }
 .horisontti1 li {
  display: inline;
 }
 .horisontti1 li a {
  color: GREEN;
  font-weight: bold;
 }
 
 HTML-koodaus
  
 <div class="horisontti1">
  <ul>
  <li><a href="#index"> Etusivu </a></li>
  <li><a href="#sivu1"> Sivu 1 </a></li>
  <li><a href="#sivu2"> Sivu 2 </a></li>
  <li><a href="#sivu3"> Sivu 3 </a></li>
  </ul>
 </div>
 

Horisontaali-menu, vaihe 2

Esimerkki-menun CSS-ohjeista:

 • horisonttaali menu:n CSS-ohjeiden nimi on horisontti2
 • horisontti2-ohje liitetään menu-elementtin div-elementin avulla
 • overflow: hidden ohjeella estetaan linkkitekstit pysymään "painikkeen" sisällä
 • float: left ohje sijoittaa li-elementit vasemmalle ja rinnakkain
 • display: block ohje näyttää li-elementit erillisinä lohkoina ("painikkeina)")
 • background-color: #dddddd asettaa ul-elementille taustavärin sekä menu:n leveydeksi koko sen leveyden mihin menu on sijoitettu

Esimerkki:

Esimerkin koodaus:


 CSS-ohjeet
 
 .horisontti2 ul {
  list-style-type: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  overflow: hidden;
  background-color: #dddddd;	
 }
 .horisontti2 li {
  float: left;
 }
 .horisontti2 li a {
  display: block;
  padding: 8px;
  color: GREEN;
  font-weight: bold;
 }
 
 HTML-koodaus
  
 <div class="horisontti2">
  <ul>
  <li><a href="#index"> Etusivu </a></li>
  <li><a href="#sivu1"> Sivu 1 </a></li>
  <li><a href="#sivu2"> Sivu 2 </a></li>
  <li><a href="#sivu3"> Sivu 3 </a></li>
  </ul>
 </div>
 

Horisontaali-menu, vaihe 3

Esimerkki-menun CSS-ohjeista:

 • menu:n CSS-ohjeiden nimi on horisontti3
 • horisontti3-ohje liitetään menu-elementtin div-elementin avulla
 • .horisontti3 li a:hover:not(.avoin) väri kun hiirtä liikutetaan menu:ssa
 • .horisontti3 .avoin väri selaimessa avoimen www-sivun ilmaisemiseen menu:n avulla.
  Muista ! Sivuston www-sivujen koodauksissa on li-elmentissä linkki-elementissä class="avoin" siirrettävä oikean html-linkin kohdalle

Esimerkki:

Esimerkin koodaus:


 CSS-ohjeet
 
 .horisontti3 ul {
  list-style-type: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  overflow: hidden;
  background-color: MAROON;
 }
 .horisontti3 li {
  float: left;
 }
 .horisontti3 li a {
  display: block;
  color: white;
  text-align: center;
  padding: 14px 16px;
  text-decoration: none;
 }
 .horisontti3 li a:hover:not(.avoin) {
  background-color: RGB(204, 0, 0);
 }
 .horisontti3 .avoin {
  background-color: rgb(230, 0, 115);
 }
 
 HTML-koodaus
  
 <div class="horisontti3">
  <ul>
  <li><a class="avoin" href="#index"> Etusivu </a></li>
  <li><a href="#sivu1"> Sivu 1 </a></li>
  <li><a href="#sivu2"> Sivu 2 </a></li>
  <li><a href="#sivu3"> Sivu 3 </a></li>
  </ul>
 </div>
 

Linkki oikeassa reunassa, horisontaali-menu

Esimerkissä sijoitetaan Ota yhteyttä-linkki menu:n oikeaan reunaan. Linkki sijoitetaan HTML-koodauksen alimmaiseksi li-elementiksi.

Esimerkin koodaus:


 HTML-koodaus
  
 <div class="horisontti3">
  <ul>
  <li><a class="avoin" href="#index"> Etusivu </a></li>
  <li><a href="#sivu1"> Sivu 1 </a></li>
  <li><a href="#sivu2"> Sivu 2 </a></li>
  <li><a href="#sivu3"> Sivu 3 </a></li>
	<li style="float:right"><a href="#sivu4"> Ota yhteyttä </a></li>
  </ul>
 </div>
 

Linkkien reunaviiva, horisontaali-menu

Esimerkissä sijoitetaan menu:n oikeaan reunaan Ota yhteyttä-linkki. Linkki sijoitetaan HTML-koodauksen alimmaiseksi li-elementiksi. Alla tarvittavat CSS-ohje lisäykset:

 • .horisontti4 li-ohjeeseen lisätään border-right:1px solid YELLOW eli keltainen viiva oikealle
 • lisätään uusi ohje .horisontti4 li:last-child ja sille asetus border-right: none eli lopettaa viivojen "piirtämisen"

Esimerkki:

Esimerkin koodaus:


 .horisontti4 ul {
  list-style-type: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  overflow: hidden;
  background-color: MAROON;
 }
 .horisontti4 li {
  float: left;
  border-right:1px solid YELLOW;
 }
 .horisontti4 li:last-child {
  border-right: none;
 }
 .horisontti4 li a {
  display: block;
  color: white;
  text-align: center;
  padding: 14px 16px;
  text-decoration: none;
 }
 .horisontti4 li a:hover:not(.avoin) {
  background-color: RGB(204, 0, 0);
 }
 .horisontti4 .avoin {
  background-color: RGB(230, 0, 115);
 }
 
 HTML-koodaus
  
 <div class="horisontti4">
  <ul>
  <li><a class="avoin" href="#index"> Etusivu </a></li>
  <li><a href="#sivu1"> Sivu 1 </a></li>
  <li><a href="#sivu2"> Sivu 2 </a></li>
  <li><a href="#sivu3"> Sivu 3 </a></li>
	<li style="float:right"><a href="#sivu4"> Ota yhteyttä </a></li>
  </ul>
 </div>
 

Menu:n "lukitseminen paikoilleen" näkyville

Esimerkissä menu jää selaimessa esille kun www-sivua selataan alaspäin. Kuvassa, header ja menu näkyy aluksi, siirrettäessä www-sivun alaosaa esille näkyy vain menu.Tämä toteutetaan CSS-ohjeessa ul-elementin kohdalla seuraavilla:

position: -webkit-sticky; /* Safari */
position: sticky;

Huomaa tämä! Esimerkin menu-ohjeiden nimeämisessä voi olla vaikeuksia.

Katso esimerkkisivu

Katso esimerkkisivun HTML-koodaus

Responsiivinen menu

Responsiivinen tarkoittaa yleisesti www-sivun elementtien reagoimista laitteen näytön kokoon, tällöin esimerkiksi horisontaali-menu (kuvassa vasemmalla) muuttuu esimerkiksi mobiilissa automaattisesti vertikaali-menu:n tyyliseksi (kuvassa oikealla).Huomaa tämä! Erilaiset CSS-ohjeet, meta-asetus HTML-koodauksen alussa head-elementissä:

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

Esimerkissä (linkeissä) voi tutustua responsiivisen menu:n toimintaan ja koodaukseen:

Katso esimerkkisivu

Katso esimerkkisivun HTML-koodaus

Dropdown eli alavalikko

Dropdown tarkoittaa päämenu:sta alas aukeavaa valikkoa jolla voidaan toteuttaa siirtyminen suoraan www-sivun johonkin osaan.

Esimerkin www-sivun ja koodaukset(voi avata alla olevista linkeistä:

Katso esimerkkisivu

Katso esimerkkisivun HTML-koodaus

Navigointi- eli menu-generaattorit

Menu:n voi rakentaan myös generaattorilla joita on löydettävissä hakusanoilla CSS menu generator tai hankkia ilmainen tai maksullinen valmis menu-koodaus. Malliksi muutama.

cssportal.com - menu-generaattorin lisäksi muitakin generaattorita

cssmenubuilder.com - menu-generointi ja myös responsiivisuus

Pudotus- eli alavalikko ja soveltaminen muuhun tarkoitukseen

Oppaassa esiteltiin aiemmin menu:n eli navigoinnin alavalikko (dropdown), tässä osassa esitellään hieman soveltaen miten aiempaa voidaan soveltaa tekstissä, painikkeessa ja kuvassa.

Tekstistä avautuu teksti-laatikko

Esimerkissä siirtämällä hiiren osoitin tekstin kohdalle avautuu tekstin alle opasteteksti.

Hiiren osoitin tähän

Tässä voi olla opasteteksti

Esimerkin koodaus:


 .avaa1 {
  position: relative;
  display: inline-block;
 }
 .koroste{
  color: SLATEBLUE;
 }
 .avaa1-opaste1 {
  display: none;
  position: absolute;
  background-color: #f9f9f9;
  min-width: 160px;
  box-shadow: 0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.2);
  padding: 12px 16px;
  z-index: 1;
 }
 .avaa1:hover .avaa1-opaste1{
  display: block;
 }
 
 HTML-koodaus
  
 <div class="avaa1">
  <span class="koroste"> Hiiren osoitin tähän </span>
  <div class="avaa1-opaste1">
   <p> Tässä voi olla opasteteksti </p>
  </div>
 </div>
 

CSS-ohjeista esimerkissä:
position: relative; - suhteellinen sijainti
display: inline-block; - näytä tekstirivillä omana lohkona
display: block; - näytä omana lohkona, hiiren ollessa kohdalla "laatikkona"
position: absolute; - sijainti määriteltyPainikkeessa alamenu

Esimerkissä käytetään painikkeen tyylistä ratkaisua, siirtämällä hiiren osoitin painikkeen alueelle avautuu ns alamenu (dropdown menu). Tätä esimerkkiä voisi soveltaa www-sivun sisällä liikkumiseen, joidenkin toimintojen aktivoinnissa ja erilaisten tietojen tai kuvien näyttämisessä.

Huomaa myös miten yllä olevan painikkeen avautuva osa sijoittuu tekstin päälle.

Esimerkin koodaus:


 .painikeX {
  background-color: SlateBlue;
  color: white;
  padding: 16px;
  font-size: 16px;
  border: none;
  cursor: pointer;
 }
 .alamenu {
  position: relative;
  display: inline-block;
 }
 .alamenu-linkit1 {
  display: none;
  position: absolute;
  background-color: #f9f9f9;
  min-width: 160px;
  box-shadow: 0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.2);
  z-index: 1;
 }
 .alamenu-linkit1 a {
  color: black;
  padding: 12px 16px;
  text-decoration: none;
  display: block;
 }
 .alamenu-linkit1 a:hover {background-color: RGB(237, 235, 249)}
 .alamenu:hover .alamenu-linkit1 {
  display: block;
 }
 .alamenu:hover .painikeX {
  background-color: RGB(55, 42, 137);
 }
 
 HTML-koodaus
  
 <div class="alamenu">
  <button class="painikeX"> Siirry sivulle </button>
  <div class="alamenu-linkit1">
   <a href="#sivu1"> Sivu 1 </a>
   <a href="#sivu2"> Sivu 2 </a>
   <a href="#sivu3"> Sivu 3 </a>
  </div>
 </div>
 

Kuva avaa sisällön

Esimerkissä hiiren osoittimen siirtäminen kuvan päällä avaa alle kuvan suurempana ja siihen liittyvän tekstin.

Cinque Terre
Cinque Terre
Kuvan (yllä) paikalla voi sijoittaa videonkin

Esimerkin koodaus:


 CSS-ohjeet
 
 .kuva {
  position: relative;
  display: inline-block;
  box-shadow: 6px 6px 5px grey;
 }
 .kuva-sisalto {
  display: none;
  position: absolute;
  background-color: #f9f9f9;
  min-width: 160px;
  box-shadow: 0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.2);
  z-index: 1;
 }
  .kuva:hover {
  box-shadow: 1px 1px 5px grey;
 }
  .kuva:hover .kuva-sisalto {
  display: block;
 }
 .keskitys {
  padding: 15px;
  text-align: center;
 }
 
 HTML-koodaus
  
 <div class="kuva">
  <img src="steamjuna.jpg" alt="Cinque Terre" width="100" height="50">
  <div class="kuva-sisalto">
   <img src="steamjuna.jpg" alt="Cinque Terre" width="300" height="200">
   <div class="keskitys"> Kuvan (yllä) paikalla voi sijoittaa videonkin </div>
  </div>
 </div>
 


KESKEN