CSS-opas, CSS - Väri

Värin asettaminen nimellä

Väri voidaan asettaa CSS-ohjeessa värin englanninkielisellä nimellä, näitä värejä on noin 140.

Taulukossa ruutujen värit on asetettu väri-nimeä käyttäen:

NimiVäriHeksaluku NimiVäriHeksalukuNimiVäriHeksaluku
AliceBlue #F0F8FF AntiqueWhite #FAEBD7 Aqua #00FFFF
Aquamarine #7FFFD4 Azure #F0FFFF Beige #F5F5DC
Bisque #FFE4C4 Black #000000 BlanchedAlmond #FFEBCD
Blue #0000FF BlueViolet #8A2BE2 Brown #A52A2A
BurlyWood #DEB887 CadetBlue #5F9EA0 Chartreuse #7FFF00
Chocolate #D2691E Coral #FF7F50 CornflowerBlue #6495ED
Cornsilk #FFF8DC Crimson #DC143C Cyan #00FFFF
DarkBlue #00008B DarkCyan #008B8B DarkGoldenRod #B8860B
DarkGray #A9A9A9 DarkGreen #006400 DarkKhaki #BDB76B
DarkMagenta #8B008B DarkOliveGreen #556B2F DarkOrange #FF8C00
DarkOrchid #9932CC DarkRed #8B0000 DarkSalmon #E9967A
DarkSeaGreen #8FBC8F DarkSlateBlue #483D8B DarkSlateGray #2F4F4F
DarkTurquoise #00CED1 DarkViolet #9400D3 DeepPink #FF1493
DeepSkyBlue #00BFFF DimGray #696969 DodgerBlue #1E90FF
FireBrick #B22222 FloralWhite #FFFAF0 ForestGreen #228B22
Fuchsia #FF00FF Gainsboro #DCDCDC GhostWhite #F8F8FF
Gold #FFD700 GoldenRod #DAA520 Gray #808080
Green #008000 GreenYellow #ADFF2F HoneyDew #F0FFF0
HotPink #FF69B4 IndianRed #CD5C5C Indigo #4B0082
Ivory #FFFFF0 Khaki #F0E68C Lavender #E6E6FA
LavenderBlush #FFF0F5 LawnGreen #7CFC00 LemonChiffon #FFFACD
LightBlue #ADD8E6 LightCoral #F08080 LightCyan #E0FFFF
LightGoldenRodYellow #FAFAD2 LightGray #D3D3D3 LightGreen #90EE90
LightPink #FFB6C1 LightSalmon #FFA07A LightSeaGreen #20B2AA
LightSkyBlue #87CEFA LightSlateGray #778899 LightSteelBlue #B0C4DE
LightYellow #FFFFE0 Lime #00FF00 LimeGreen #32CD32
Linen #FAF0E6 Magenta #FF00FF Maroon #800000
MediumAquaMarine #66CDAA MediumBlue #0000CD MediumOrchid #BA55D3
MediumPurple #9370DB MediumSeaGreen #3CB371 MediumSlateBlue #7B68EE
MediumSpringGreen #00FA9A MediumTurquoise #48D1CC MediumVioletRed #C71585
MidnightBlue #191970 MintCream #F5FFFA MistyRose #FFE4E1
Moccasin #FFE4B5 NavajoWhite #FFDEAD Navy #000080
OldLace #FDF5E6 Olive #808000 OliveDrab #6B8E23
Orange #FFA500 OrangeRed #FF4500 Orchid #DA70D6
PaleGoldenRod #EEE8AA PaleGreen #98FB98 PaleTurquoise #AFEEEE
PaleVioletRed #DB7093 PapayaWhip #FFEFD5 PeachPuff #FFDAB9
Peru #CD853F Pink #FFC0CB Plum #DDA0DD
PowderBlue #B0E0E6 Purple #800080 RebeccaPurple #663399
Red #FF0000 RosyBrown #BC8F8F RoyalBlue #4169E1
SaddleBrown #BC8F8F Salmon #FA8072 SandyBrown #F4A460
SeaGreen #2E8B57 SeaShell #FFF5EE Sienna #A0522D
Silver #C0C0C0 SkyBlue #87CEEB SlateBlue #6A5ACD
SlateGray #708090 Snow #FFFAFA SpringGreen #00FF7F
SteelBlue #4682B4 Tan #D2B48C Teal #008080
Thistle #D8BFD8 Tomato #FF6347 Turquoise #40E0D0
Violet #EE82EE Wheat #F5DEB3 White #FFFFFF
WhiteSmoke #F5F5F5 Yellow #FFFF00 YellowGreen #9ACD32