MITÄ ON PHP-KIELI

PHP (lyhenne sanoista PHP: Hypertext Preprocessor) on Perlin kaltainen ohjelmointikieli, jota käytetään erityisesti Web-palvelinympäristöissä dynaamisten web-sivujen luonnissa.
Ohjelmointikielen lisäksi PHP-ympäristössä on laaja luokkakirjasto.
PHP on komentosarjakieli, jossa ohjelmakoodi tulkitaan vasta ohjelman suoritusvaiheessa.
PHP:tä voidaan käyttää useilla eri alustoilla ja käyttöjärjestelmillä.

PHP:n ensimmäinen versio julkaistiin vuonna 1995, ja nykyisin PHP on vertailuissa johtava dynaamisten web-palveluiden tuottamiseen tarkoitettu kieli.

Lähde: Wikipedia

PHP:n osat, ensimmäinen PHP-ohjelma

Alla olevaa esimerkkiä voi käyttää omien PHP-koodausten alustana ja testaamisessa. Kopioi esimerkki NotePad++ ohjelmaan, tallenna PHP-muotoon ja tarkista oman tietotokoneen kansiossa onko tiedostonpääte .php. Mikäli ei ole muuta pääte ja avaa tiedosto uudelleen NotePad++ ohjelmaan.

HUOM! Käytössäsi on oltava www-palvelin johon on asennettuna PHP !

Esimerkkiohjelma näyttää echo-funtiolla tekstin.

/* Ohjelma näyttää tekstiä*/ <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <html> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>TESTISIVU</title> </head> <body> <h3>Minun ensimmäinen PHP-sivu</h3> <?php echo "Hyvää päivää! <br>Tämä on ensimmäinen PHP-koodi"; ?> </body> </html>

Hyvää päivää!
Tämä on ensimmäinen PHP-koodi


Tehtävä 1 Kopioi esimerkki (yllä) omaksi tiedostoksi ja talleta testi.php nimellä. Esimerkkiä voit jatkossa käyttää PHP-kokeilujen pohjana. Lisää esimerkkiin toinen echo jolla tulostat uudelle riville tosi smartin kommentin.
PHP-esimerkki (yllä) koostuu osista. Osina ovat:

- kommentit (vihreä), ohjelmoitsijan muistiinpanot jotka eivät näy www-sivulla
- HTML-elementit joissa on olennaisia ilmoituksia selaimelle (musta)
- HTML-elementtejä joilla voidaan esittää www-sivulle sisältöä (musta)
- varsinainen PHP-ohjelma koodaus (tummanpunainen)KOMMENTTI

WWW-sivuston tekijä voi kirjoittaa PHP-ohjelmakoodin sekaan kommentteja. Kommenttien tarkoituksena on helpottaa ohjelmakoodin ymmärtämistä, erityisesti silloin kun joku toinen joutuu sitä lukemaan. Palvelimen PHP-ohjelmisto ei huomioi kommentteja siten kommentit eivät ole suoritettavaa ohjelmakoodia, joten kommenttit ei vaikuta ohjelman kokoon eikä ohjelman suoritusaikaan. Kommenttien käyttäminen ei ole pakollista, eivätkä ne vaikuta ohjelmien sisältämien tehtävien suoritukseen. Kommentteja voidaan käyttää vapaasti kaikkialla ohjelmassa helpottamaan PHP-ohjelmakoodin ymmärtämistä.
Kommentti-merkeillä voidaan myös poistaa käytöstä ohjelmakoodista osia. Ohjelman osien ottamisella pois käytöstä on oma käyttönsä testatessa, virheen etsimisessä ja vaikkapa erilaisien ohjelma-versioiden ohjelmoinnissa.

PHP-kielessä on kaksi tapaa lisätä koodaukseen kommentti:

// komenttiteksti, kaksi kenoviivaa joilloin kyseinen rivi on kommentti.

/* kommenttiteksti, keno-tähti - tähti-keno merkkiyhdistelmä, jolloin kommenttia on useita rivejä, alla esimerkki. */
/*Ohjelma näyttää tekstiä*/

Esimerkki ohjelmassa, ylemmän kommentin viestinä on esitellä esimerkki-ohjelma ja sen versio.


OHJEET SELAIMELLE

WWW-sivun koodauksen alussa on erilaisia selainta ohjaavia HTML-elementtejä. Näitä elementtejä on esitelty HTML-oppaassa tarkemmin.

<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <html> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>TESTISIVU</title> </head> <body><!DOCTYPE html> ilmoittaa koodaustavan olevan HTML5.

<html lang="en"> määrittelee kieleksi englannin

<head> -elementin sisällä on erilaisia ohjeita selaimelle, tässä ilmoitus koodaustavasta UTF-8 jolla saadaan skandinaaviset kirjaimet käyttöön sekä selaimen välilehdessä näkyvä otsikko.

PHP-OHJELMA

Varsinainen PHP-ohjelma on merkkien <?php ja &> välissä. Esimerkissä echo -funktiolla näytetään www-sivulle teksti sisältäen rivinvaihdon <br>.

<?php echo "Hyvää päivää! <br>Tämä on ensimmäinen PHP-koodi"; ?>


WWW-KOODAUKSEN LOPETTAMINEN

Aivan viimeisenä tarvitaan enään www-koodauksen lopettamisen merkit.

</body> </html>