TIEDON ESITTÄMINEN WWW-SIVULLE

PHP:ssä echo ja print "metodeilla" voidaan näyttää tekstiä sekä PHP-ohjelman käsittelemiä tietoja www-sivulle.


echo

"Metodin" echo yleinen muoto:

echo www-sivulle esitettävä tieto;


"Metodi" echo voidaan kirjoittaa seuraavasti (noudata valitsemaasi koodauksessa aina):

echo www-sivulle esitettävä tieto; Echo www-sivulle esitettävä tieto; ECHO www-sivulle esitettävä tieto;


Kun esitetään ainoastaan teksti:

echo "Tähän www-sivulle haluttu teksti.";Kun esitetään ainoastaan muuttuja:

echo $muuttujan_nimi;Kun yhdistetään esitettäväksi tekstiä ja muuttuja:

echo "Muuttujassa on " . $muuttujan_nimi . "numero.";Esimerkissä (alla) näytetään tekstiä www-sivulle.

/* tekstiä */ <!DOCTYPE HTML> <html lang="en"> <html> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>TESTISIVU</title> </head> <body> <?php $piin_likiarvo= 3.14; echo "<h3>OTSIKKO</h3>"; echo "Hyvää huomenta.<br>"; echo "Tänään opettelen PHP:tä.<br>"; echo "Tämä ", "teksti ", "on ", "koottu ", "sanoista.<br>"; echo "Vakion π likiarvo on" . $piin_likiarvo . "."; ?> </body> </html>OTSIKKO

Hyvää huomenta.
Tänään opettelen PHP:tä.
Tämä teksti on koottu sanoista.
Vakion π likiarvo on 3.14.


Tehtävä 1 Kopioi Seitsemästä veljeksestä (Aleksi Kivi) kaksi kappaletta tekstiä ja sijoita kappaleet kahteen eri muuttujaan. Keksi kappaleille sopiva otsikot ja sijoita otsikot nekin kahteen eri muuttujaan. Näytä muuttujien avulla otsikot ja tekstit.Esimerkissä (alla) yhdistellään muuttujissa olevaa tietoa tekstiksi www-sivulle.

/* Tekstiä muuttujasta ja yhteenlasku */ <?php $teksti1 = "OTSIKKO"; $teksti2 = "on tekstiä.<br>"; $luku1 = 200; $luku2 = 24; echo "<h4>" . $teksti1 . "</h4>"; echo "Tässä muuttujassa " . $teksti2 . "<br>"; echo $luku1 + $luku2; ?>OTSIKKO

Tässä muuttujassa on tekstiä.

224


Esimerkissä (alla) tutkitaan var_dump()-funktiolla muuttujissa olevan tiedon tyyppi ja esitetään tieto www-sivulle.

/* Muuttujien tyypin tutkiminen ja esittäminen */ <?php $teksti = "OTSIKKO"; $kirjain = "G"; $taulukko = array("Antti","1996",20); $kokonaisluku = 1234; $desimaaliluku = 2.45; var_dump($teksti); echo "<br>"; var_dump($kirjain); echo "<br>"; var_dump($kokonaisluku); echo "<br>"; var_dump($desimaaliluku); echo "<br>"; var_dump($taulukko); ?>string(7) "OTSIKKO"
string(1) "G"
int(1234)
float(2.45)
array(3) { [0]=> string(5) "Antti" [1]=> string(4) "1996" [2]=> int(20) }


Esimerkissä (yllä):
- var_dump($teksti), palauttaa tietona muuttuja on string eli merkkijono, jossa on 7 kirjainta sekä sisällön olevan OTSIKKO
- var_dump($teksti), palauttaa tietona muuttuja on string, jossa on yksi kirjain joka on G
- var_dump($kokonaisluku), palauttaa tietona muuttujan olevan int eli kokonaisluku, joka on 1234
- var_dump($desimaaliluku), palauttaa tietona muuttujan olevan float eli desimaaliluku, joka on 2.45
- var_dump($taulukko), palauttaa tietona muuttujan olevan array eli taulukko, jossa on
* paikassa 0 viisi merkkiä joka on Antti
* paikassa 1 neljä merkkiä joka on 1996
* paikassa 2 kokonaisluku jotka on 20print

Toinen PHP:n www-sivulle tulostava "metodi" on print joka toimii samalla tavalla kuin print. minkä tyyppistä tietoa tulostetaan. Tämä tieto saadaan muuttuja-listasta.

printf()-funktion yleinen muoto:

print www-sivulle esitettävä teksti;


<?php print "<h3> OTSIKKO </h3>"; print "Tekstiä joka voi jatkua<br>"; print "seuraavalle riville."; ?>


OTSIKKO

Tekstiä joka voi jatkua
seuraavalle riville.Esimerkissä (alla) lasketaan ympyrän kehä kun säde on 10.

<?php $teksti_1 = "<h3>Ympyrän kehän laskeminen</h3>"; $teksti_2 = "kehä"; $sade = 10; $pii = 3.14; print "" . $teksti_1 . "<br>"; print "Ympyrän " . $teksti_2 . " lasketaan kaavalla:<br>"; print "Ala = 2 * π * säde<br><br>"; print "Jos säde on 10, kehä on "; print "" . 2 * $pii * $sade . ""; ?gt


Ympyrän kehän laskeminen


Ympyrän kehä lasketaan kaavalla:
Ala = 2 * π * säde

Jos säde on 10, kehä on 62.8Tehtävä 2 Lisää edelliseen esimerkkiin joka laskee ympyrän kehän seuraavat laskut ja niiden tulosten näyttäminen: - ympyrän pinta-ala - pallon tilavuus - pallon pinta-ala