Tämä oppaan sisältö

PHP-perusteet sisältää PHP:n perusrakenteet.

- PHP-koodauksen sijoittaminen www-sivulle. PHP-koodausta sisältävän www-sivun talletusmuoto.
- Muuttujat ja vakiot. Nimeäminen, taulukot ja CSS-muotoilun liittäminen taulukkoon.
- Operaattorit, operaattoreiden käyttäminen.
- Näyttö, erilaisia tapoja esittää tieto www-sivulle.
- Valintojen tekeminen, esim if, if-else ja switch-case.
- Toistolauseet, for ,while, do-while, goto, break ja continue.
- Funktiot (aliohjelmat), ohjelmoitsijan omat funktiot sekä valmiit PHP-funktiot.
- Matemaattiset-funktiot.
- Lomakkeet, lomakekenttien sijoittaminen www-sivulle, lomaketiedon käsittely.

PHP-JATKO Kootaan myöhemmin, sisältönä MySQL.

- MysQL, tietokantaan liittyvää

LINKIT linkkejä www-sivuston tekijöille.