LOMAKKEET

PHP:n yksi olennaisista ominaisuuksista on tarjota mahdollisuudet käsitellä HTML:n lomake-elementeistä (form) saatuja tietoja.

Lomake-elementit sijoitetaan www-sivulle haluttuihin paikkohin ohjeteksteineen. Lomakekenttiin kirjoitetut tiedot ja/tai valinnat lähetetään sivulta ns lomakkeenkäsittelijälle. Lomakkeenkäsittelijä voi olla toteutettu muullakin kielellä kuin PHP ja voi olla (kuten alla) erillisenä tiedostona tai itse www-sivulla. Lomakkeilta saadut tiedot voidaan kirjoittaa tiedostoon tai lähettää erikseen varattuu sähköpostiin.

Lomakkeiden tietoja voidaan käsitellä kahdella eri tavalle eli metodilla:

post - suositeltava, koska lomakkeilta lähetetty tieto ei jää tietokoneen muistiin (selain historiaan).
get - esimerkiksi ei sovellu tunnusten ja salasanojen käsittelyyn (em syystä), get-metodia voidaan käyttää kun lähetetyistä tiedoista halutaan tehdä kirjanmerkki.Lomakkeelle oikeudet !

Lomakkeet ja lomakkeiden käsittelijöille, eli PHP:llä toteutetuille ja tietokäsitteleville www-tiedostoille, on annettava oikeudet lukea ja kirjoittaa tiedostoihin.

Näiden oikeuksien antaminen tapahtuu www-palvelimessa oleviin tiedostoihin ftp-ohjelmalla esimerkissä FileZilla-ohjelma.

  • FileZilla -ohjelmassa oikealla olevassa www-palvelin ikkunassa klikkaa hiiren oikella painikkeella sitä PHP-tiedostoa, jossa käsitellään tietoa kirjoittamalla tai lukemalla tiedostoon. Aukeaa kuvan valikko.
FileZilla kuva 1
  • Valitse valikosta alin, Tiedosto oikeudet... (File premissions...) jolloin aukeaa seuraavan kuvan mukainen asetus ruutu.
  • Laita kaikkiin kohtiin rasti tai kirjoita lomakekenttään numero 777 ja paina OK
FileZilla kuva 1

Lomake-esimerkki, POST-metodi

Esimerkissä (alla) lomakkeen www-sivulla muodostaa kaksi tekstikenttää ja Lähetä-painike. Lomake lähettää tiedot tervetuloa.php-nimiselle lomakkeenkäsittelijälle post-metodilla. Lomakkeenkäsittelijässä tiedot vastaanotetaan _POST-metodilla ja sijoitetaan muuttujaan.

<!-- Lomake-esimerkki, POST-metodi --> <!DOCTYPE HTML> <html lang="en"> <html> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>TESTISIVU</title> </head> <body> <form action="tervetuloa.php" method="post"> Nimi: <input type="text" name="nimi"><br> Sähköposti: <input type="text" name="sahkoposti"><br> <input type="submit" value="Lähetä"> </form> </body> </html>Nimi:
Sähköposti:


Alla, tervetuloa.php lomakkeenkäsittelijä. Lomakkeenkäsittelijä kannattaa tallentaa samaan kansioon sen www-sivun kanssa mikä tiedot lähettää.

<-- Lomakekäsittelijä, POST-metodi --> <!DOCTYPE HTML> <html lang="en"> <html> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>TESTISIVU</title> </head> <body> Tervetuloa <?php echo $_POST["nimi"]; ?> Sähköpostisi on: <?php echo $_POST["sahkoposti"];?> </body> </html>Tehtävä 1 Toteuta PHP-lomakkeella kolmen vastuksen rinnankytkennän laskeminen. Muuta aiemmin oppaan Muuttujat & vakiot -kohdassa tehtävässä 2 tehty PHP-koodaus lomakkeenkäsittelijäksi jolle lähetetään www-sivulle toteutetuista lomakekentistä kerätyt tiedot. Vinkki: sijoita _POST-metodin avulla lähetetty tieto muuttujaan.


Lomake-esimerkki, GET-metodi

Seuraavassa esimerkissä tietoja kerätään ja lähetetään get-metodilla tervetuloa_getilla.php lomakkeenkäsittelijälle. Kokeile esimerkkiä ja tarkista mitä selaimen osoitekentässä lukee lähettämisen jälkeen.

<-- Lomake-esimerkki GET-metodilla --> <!DOCTYPE HTML> <html lang="en"> <html> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>TESTISIVU</title> </head> <body> <form action="tervetuloa_getilla.php" method="get"> Nimi: <input type="text" name="nimi"><br> Tunnus: <input type="text" name="tunnus"><br> Salasana: <input type="text" name="salasana"><br> <input type="submit" value="Lähetä"> </form> </body> </html>Nimi:
Tunnus:
Salasana:


Lomakkeen-käsittelijä GET-metodilla toteutetulle lomakkeelle, talletettu nimellä tervetuloa_getilla.php.

<-- Lomakkeen-käsittelijä, GET-metodi --> <!DOCTYPE HTML> <html lang="en"> <html> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>TESTISIVU</title> </head> <body> Nimi: <?php echo $_GET["nimi"]; ?><br> Tunnus: <?php echo $_GET["tunnus"]; ?><br> Salasana: <?php echo $_GET["salasana"]; ?> </body> </html>Tehtävä 2 Tehtävä, tulee myöhemmin.Lomake pakollisilla kentillä ja virheiden tarkistuksilla

Seuraavassa esimerkissä lomake, lomakkeenkäsittely ja palaute www-sivulle on kaikki samassa koodauksessa. Lomakkeenkäsittelijä tarkistaa kunkin kentän tiedot onko ne yleisen normin mukaisessa muodossa ja ilmoittaa virheistä sekä ilmoittaa pakollisten kenttien täyttämättä jättämisestä.

<?php /*Muuttujat ja niiden nollaaminen */ $nimiVirhe = $emailVirhe = $sukupuoliVirhe = $wwwVirhe = ""; $nimi = $email = $sukupuoli = $kommentti = $wwwsivu = ""; if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") { if (empty($_POST["nimi"])) { $nimiVirhe = "Annettu nimi ei kelpaa"; } else { $nimi = test_input($_POST["nimi"]); /* tarkistetaan onko annetussa nimessä vai kirjaimia ja välilyöntejä */ if (!preg_match("/^[a-åA-Å ]*$/",$nimi)) { $nimiVirhe = "Kirjoita vain kirjaimia ja välilyöntejä !"; } } if (empty($_POST["email"])) { $emailVirhe = "Annettu email ei kelpaa"; } else { $email = test_input($_POST["email"]); /* tarkistetaan onko email:n oikeassa muotoinen */ if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) { $emailVirhe = "Väärä email, kokeile uudelleen."; } } if (empty($_POST["wwwsivu"])) { $wwwsivu = ""; } else { $wwwsivu = test_input($_POST["wwwsivu"]); /* www-sivun osoitteen tarkistaminen */ if (!preg_match("/\b(?:(?:https?|ftp):\/\/|www\.)POISTA RIVINVAIHTO TÄSTÄ [-a-z0-9+&@#\/%?=~_|!:,.;]*[-a-z0-9+&@#\/%=~_|]/i",$wwwsivu)) { $wwwVirhe = "Väärä www-sivu, www.nimi.pääte"; } } if (empty($_POST["kommentti"])) { $kommentti = ""; } else { $kommentti = test_input($_POST["kommentti"]); } if (empty($_POST["sukupuoli"])) { $sukupuoliVirhe = "Sukupuoli jäi valitsematta."; } else { $sukupuoli = test_input($_POST["sukupuoli"]); } } function test_input($data) { $data = trim($data); $data = stripslashes($data); $data = htmlspecialchars($data); return $data; } ?> <h2>PHP-lomake esimerkki</h2> <p><span class="error">* pakolliset kentät.</span></p> <form method="post" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]);?>"> Nimi: <input type="text" name="nimi" value="<?php echo $nimi;?>"> <span class="error">* <?php echo $nimiVirhe;?></span> <br><br> email: <input type="text" name="email" value="<?php echo $email;?>"> <span class="error">* <?php echo $emailVirhe;?></span> <br><br> www-sivu: <input type="text" name="wwwsivu" value="<?php echo $wwwsivu;?>"> <span class="error"><?php echo $wwwVirhe;?></span> <br><br> Kommentti: <textarea name="kommentti" rows="5" cols="40"> <?php echo $kommentti;?></textarea> <br><br> Sukupuoli: <input type="radio" name="sukupuoli" <?php if (isset($sukupuoli) && $sukupuoli=="nainen") echo "checked";?> value="nainen">nainen <input type="radio" name="sukupuoli" <?php if (isset($sukupuoli) && $sukupuoli=="mies") echo "checked";?> value="mies">mies <span class="error">* <?php echo $sukupuoliVirhe;?></span> <br><br> <input type="submit" name="submit" value="Lähetä"> </form> <!-- Alla lomakkeelle syötettyjen tietojen näyttö --> <?php echo "<h2>Antamasi tiedot olivat:</h2>"; echo $nimi; echo "<br>"; echo $email; echo "<br>"; echo $wwwsivu; echo "<br>"; echo $kommentti; echo "<br>"; echo $sukupuoli; ?>


Kokeile yhteydenotto-lomaketta.

PHP-lomake esimerkki

* pakolliset kentät.

Nimi: *

email: *

www-sivu:

Kommentti:

Sukupuoli: nainen mies *

Antamasi tiedot olivat:
Puuttuu: Lomakenttien tyhjennys (www-koodissa linkit esimerkkeihin) LOMAKEKENTTIEN TYHJENNYS LÄHETTÄMISEN JÄLKEENLomakekentälle ohjeteksti

Esimerkissä liitetään lomakekentälle ohjeteksti joka näkyy kun hiiren osoitin viedään lomakekentän päälle.

Nimi:
Kirjoita:
Etunimi Sukunimi

Sähköposti:
Kirjoita esim:
etunimi.sukunimi@edu.hel.fiLomakkeen koodaukseen lisätään input-elementtien eteen vihje-niminen ja input-elementtien jälkeen vihjeteksti-nimiset CSS-muotoilut sivuston style-tiedostosta seuraavasti:

<-- CSS-muotoilu, esim. www-sivun style-tiedostossa --> .vihje { position: relative; display: inline-block; /*border-bottom: 1px dotted black;*/ } .vihje .vihjeteksti { visibility: hidden; width: 220px; background-color: #800000; color: #fff; text-align: center; border-radius: 6px; padding: 5px 5px; position: absolute; z-index: 1; bottom: 125%; left: 50%; margin-left: -60px; opacity: 0; transition: opacity 1s; } .vihje .vihjeteksti::after { content: ""; position: absolute; top: 100%; left: 50%; margin-left: -5px; border-width: 5px; border-style: solid; border-color: #800000 transparent transparent transparent; } .vihje:hover .vihjeteksti { visibility: visible; opacity: 1; } <-- Ohjeen liittäminen lomakekenttiin. Huom ! Poista keltaisella merkityistä _ kohdista rivinvaihto ! --> <form action="tervetuloa.php" method="post"> Nimi:_ <div class="vihje">_ <input type="text" name="nimi">_ <span class="vihjeteksti">_ Kirjoita:<br> Etunimi Sukunimi_ </span></div><br> Sähköposti:_ <div class="vihje">_ <input type="text" name="sahkoposti">_ <span class="vihjeteksti">_ Kirjoita esim:<br> etunimi.sukunimi@edu.hel.fi_ </span></div> </form>Lomakkeen avaava painike

Sivulla oleva vihreä painike joka avaa lomakkeen täytettäväksi on toteutettu seuraavasti:

<-- Lomakkeeseen liitettävät osat --> <button class="accordion"> Painikkeessa näkyvä teksti tähän. <button> <div class="panel"> <!-- form-elementti sisältöineen sijoitetaan tähän kohtaan. Tässä voi olla lähes mikä muu tahansa html-elementti joka avautuu painikkeella. --> </div> <script> var acc = document.getElementsByClassName("accordion"); var i; for (i = 0; i < acc.length; i++) { acc[i].onclick = function(){ this.classList.toggle("active"); this.nextElementSibling.classList.toggle("show"); } } </script> <-- Tarvittava CSS-muotoilu --> button.accordion { background-color: #a5d424; color: #444; cursor: pointer; padding: 10px; width: 100%; border: none; text-align: left; outline: none; font-family:"Comic Sans MS", cursive, sans-serif; font-size: 16px; transition: 0.4s; } button.accordion.active, button.accordion:hover { background-color: #2d4005; color: #7FFF00; } button.accordion:after { content: '\25BC'; /*02795*/ font-size: 18px; color: #777; float: right; margin-left: 5px; } button.accordion.active:after { content: "\25B2"; /*02796*/ color: #7FFF00; } div.panel { padding: 0 18px; background-color: white; max-height: 0; overflow: hidden; transition: 0.6s ease-in-out; opacity: 0; } div.panel.show { opacity: 1; max-height: 500px; }Tiedosto

PHP:llä voidaan käsitellä tiedostoja eri tavoin, esimerkiksi tiedosto voidaan avata, sulkea, muokata ja tallentaa sekä tyhjentää. Koska lomakkeille syötettyä tietoakin voidaan tallentaa tiedostoihin käsitellään oppaassa tiedostoihin liittyviä asioita tässä kohtaa.

Taulukon käännös kesken !!
Tiedosto-funktioita ohjataan ohjainmoodeilla jotka ovat seuraavat:

Moodi Selite Esimerkki
r Avaa tiedoston vain luettavaksi (näytettäväksi www-sivulla) fopen()
w Avaa tiedoston kirjoitusta varten. Korvaa tiedoston sisällön tai luo uuden tiedoston ? creates a new file if it doesn't exist. File pointer starts at the beginning of the file ? fwrite()
a Avaa tiedoston kirjoitusta varten. The existing data in file is preserved. File pointer starts at the end of the file. Creates a new file if the file doesn't exist Esim
x Luo uuden tiedoston kirjoitusta varten. Palautaa ilmoituksen FALSE ja virheen jos tiedosto on jo olemassa Esim
r+ Avaa tiedoston lukua ja kirjoitusta varten. File pointer starts at the beginning of the file Esim
w+ Avaa tiedoston lukua ja kirjoitusta varten. Erases the contents of the file or creates a new file if it doesn't exist. File pointer starts at the beginning of the file Esim
a+ Avaa tiedoston lukua ja kirjoitusta varten. The existing data in file is preserved. File pointer starts at the end of the file. Creates a new file if the file doesn't exist Esim
x+ Luo uuden tiedoston lukua ja kirjoitusta varten. Returns FALSE and an error if file already exists Esim


Esimerkissä käytetään readfile()-funktioita avaamaan Aleksis_Kivi.txt tekstitiedosto www-sivulle, (koodauksen alla violetilla).

HUOM ! Tiedosto on txt-päätteinen sekä talletettaessa on valittava UTF-8 koodaus !

<-- Tiedoston avaaminen www-sivulle --> <?php echo readfile("Aleksis_Kivi.txt"); ?>


Oli vihdoin valmis veljesten pirtti. Viisi syitä oli sen pituus ja kolme sen leveys; itään päin antoi sen toinen, länteen toinen pää. Tultuas sisään ovesta, joka oli huoneen itäisessä päässä, seisoi oikealla suuri kiuvas-uuni, vasemmalla hinkalo, rakettu Valkoa varten talveksi. Kynnyksestä eteenpäin, lähes keskelle huonetta, oli allasi havutettu maa, mutta peripuolella oli uhkea permanto leveistä palkeista rakettu ja ylös tämän kohdalle väljä parvi. Sillä sekä asuintupana että saunana käyttelivät veljekset uutta pirttiänsä. Asuntohuoneesta noin kaksikymmentä askelta seisoi heidän aittansa, liitetty yhteen pienistä, ympyrjäisistä kuusista. (lähde: Aleksis Kivi, Seitsemän Veljestä, kuudes luku)747


Yllä olevan tekstin muotoilu on toteutettu paikallisesti tämän sivun koodaukseen seuraavalla tavalla:

<-- CSS-muotoilu PHP:koodille --> <-- Tämä osa head-elementtiin sivun koodauksen alkuu: --> <style type="text/css"> @variables { tekstiVari: #9a4372; } div.muotoiluPHP1 { background-color: var(tekstiVari); color: #9a4372; font-size: 10px; font-family:"Comic Sans MS", cursive, sans-serif; } </style> <-- Muotoilun liittäminen PHP-koodiin: --> <div class="muotoiluPHP1"> <?php echo readfile("Aleksis_Kivi.txt"); ?> </div>Tiedoston avaaminen, fopen() ja fclose()

Tiedosto voidaan avata luettavaksi eli www-sivulla esitettäväksi fopen()-funktiolla seuraavasti:

<-- Tiedoston avaaminen www-sivulla näytettäväksi --> <div class="muotoiluPHP1"> <?php $omaTiedosto = fopen("Aleksis_Kivi.txt", "r") or die("Tuntematon tiedosto !"); echo fread($omaTiedosto,filesize("Aleksis_Kivi.txt")); fclose($omaTiedosto); ?> </div>


Oli vihdoin valmis veljesten pirtti. Viisi syitä oli sen pituus ja kolme sen leveys; itään päin antoi sen toinen, länteen toinen pää. Tultuas sisään ovesta, joka oli huoneen itäisessä päässä, seisoi oikealla suuri kiuvas-uuni, vasemmalla hinkalo, rakettu Valkoa varten talveksi. Kynnyksestä eteenpäin, lähes keskelle huonetta, oli allasi havutettu maa, mutta peripuolella oli uhkea permanto leveistä palkeista rakettu ja ylös tämän kohdalle väljä parvi. Sillä sekä asuintupana että saunana käyttelivät veljekset uutta pirttiänsä. Asuntohuoneesta noin kaksikymmentä askelta seisoi heidän aittansa, liitetty yhteen pienistä, ympyrjäisistä kuusista. (lähde: Aleksis Kivi, Seitsemän Veljestä, kuudes luku)

Esimerkissä:

* Funktio fopen() avaa txt-päätteisen tiedoston asetuksella r luettavaksi sijoittamalla tiedoston muuttujaan.
* Mikäli tiedoston nimi on väärä tai sijainti väärin, or die -osassa on ilmoitus ko asiasta.
* Tiedosto esitetään echo-osassa.
* Tiedosto on syytä myös sulkea muuttujasta, tämä tapahtuu fclose()-funktiolla, käytännössä omaTiedosto-muuttuja nollataan.

KESKEN !!!! jatka täältä: http://www.w3schools.com/php/php_file_upload.asp

Tiedoston luominen

Tiedosto voidaan luoda palvelimeen jolloin siihen voidaan kirjoittaa esim www-sivulta lomakkeen kautta.

Tiedosto luodaan fopen()-funktiolla käyttämällä w moodia:

$tiedosto_muuttuja = fopen("tiedostonnimi.txt", "w")Tiedostoon kirjoittaminen, fwrite()

Palvelimessa olevaan tiedostoon voidaan kirjoittaa esim www-sivulta lomakkeen kautta tai PHP-koodauksen prosessin tuloksena.

Tiedosto kirjoitetaan fwrite()-funktiolla seuraavasti:

<?php $teksti = fopen("tekstitiedosto.txt", "w") or die("Tuntematon tiedostonimi !"); $uusi = "Aurinko heijastuu\n"; fwrite($teksti, $uusi); $uusi = "meren pinnalta\n"; fwrite($teksti, $uusi); fclose($teksti); ?>Esimerkissä,
* avataan sekä sijoitetaan tekstitiedosto.txt muuttujaan teksti
* sijoitetaan uusimuuttujaan teksti Aurinko heijastuu
* kirjoitetaan (sijoitetaan) fwrite-funktiossa teksti-muuttujaan uusi-muuttujassa oleva teksti
* sama toistetaan toisen tekstin kanssa
* lopuksi tiedosto suljetaan

Esimerkin tekstitiedosto.txt sisältö: Aurinko heijastuu meren pinnaltaMikäli edellä luotu avataan uudelleen ja siihen kirjoitetaan eri tekstit, tiedoston sisältö korvautuu uusilla teksteillä.


Tiedoston avaaminen, fread()

Tiedosto-funktio fread() koostuu seuraavista osista:

fread($muuttuja,filesize("tiedostonimi.txt"));

Tiedoston avaaminen, fgets()

Tiedosto-funktio fgets() lukee tiedostosta vain yhden rivin esimerkiksi www-sivulla esitettäväksi, esimerkki:

<-- Yhden rivin luku tiedostosta --> <div class="muotoiluPHP1"> <?php $omaTiedosto = fopen("Aleksis_Kivi.txt", "r") or die("Tuntematon tiedosto !"); echo fgets($omaTiedosto,filesize("Aleksis_Kivi.txt")); fclose($omaTiedosto); ?> </div>


Oli vihdoin valmis veljesten pirtti. Viisi syitä oli sen pituus ja kolme sen leveys; itään päin antoi sen toinen, länteen toinen pää.


Tiedoston loppukohta, feof()

Tiedosto-funktio feof() tutkii tiedostoston päättymiskohdan ja on käyttökelpoinen käsiteltäessä tuntemattoman kokoisia tiedostoja, esimerkki:

<-- Tiedoston loppu kohta --> <div class="muotoiluPHP1"> <?php echo "TÄMÄ TEKSTI EI OLE TIEDOSTOSTA !! "; $omaTiedosto = fopen("Aleksis_Kivi.txt", "r") or die("Tuntematon tiedosto !"); while(!feof($omaTiedosto)) { echo fgets($omaTiedosto) . "<br>"; } fclose($omaTiedosto); echo "TÄMÄ TEKSTI EI OLE TIEDOSTOSTA !! "; ?> </div>


Esimerkki tulostaa www-sivulle Aleksis_Kivi.txt tiedoston seuraavasti :

TÄMÄ TEKSTI EI OLE TIEDOSTOSTA !! Oli vihdoin valmis veljesten pirtti. Viisi syitä oli sen pituus ja kolme sen leveys; itään päin antoi sen toinen, länteen toinen pää.
Tultuas sisään ovesta, joka oli huoneen itäisessä päässä, seisoi oikealla suuri kiuvas-uuni, vasemmalla hinkalo, rakettu Valkoa varten talveksi.
Kynnyksestä eteenpäin, lähes keskelle huonetta, oli allasi havutettu maa, mutta peripuolella oli uhkea permanto leveistä palkeista rakettu ja ylös tämän kohdalle väljä parvi.
Sillä sekä asuintupana että saunana käyttelivät veljekset uutta pirttiänsä.
Asuntohuoneesta noin kaksikymmentä askelta seisoi heidän aittansa, liitetty yhteen pienistä, ympyrjäisistä kuusista.

(lähde: Aleksis Kivi, Seitsemän Veljestä, kuudes luku)
TÄMÄKÄÄN TEKSTI EI OLE TIEDOSTOSTA !!


Esimerkissä yllä, while-lauseella toistetaan rivi kerrallaan (fgets($omaTiedosto)) merkkijono www-sivulle esitettäväksi sekä kunkin rivin loppuun tehdään rivin vaihto.

Tiedoston merkkien käsittely, fgetc()

Tiedosto-funktio fgetc() avulla voidaan käsitellä tiedostoa merkki kerrallaan (fgets() rivi kerrallaan). Esimerkissä tiedosto näytetään merkki kerrallaan www-sivulle näyttämällä alaviiva jokaisen merkin perään:

<-- Tiedoston loppu kohta --> <div class="muotoiluPHP1"> <?php echo "TÄMÄ TEKSTI EI OLE TIEDOSTOSTA !! "; $omaTiedosto = fopen("Aleksis_Kivi.txt", "r") or die("Tuntematon tiedosto !"); while(!feof($omaTiedosto)) { echo fgetc($omaTiedosto) . "_"; } fclose($omaTiedosto); echo "TÄMÄ TEKSTI EI OLE TIEDOSTOSTA !! "; ?> </div>


___O_l_i_ _v_i_h_d_o_i_n_ _v_a_l_m_i_s_ _v_e_l_j_e_s_t_e_n_ _p_i_r_t_t_i_._ _V_i_i_s_i_ _s_y_i_t___ _o_l_i_ _s_e_n_ _p_i_t_u_u_s_ _j_a_ _k_o_l_m_e_ _s_e_n_ _l_e_v_e_y_s_;_ _i_t_____n_ _p___i_n_ _a_n_t_o_i_ _s_e_n_ _t_o_i_n_e_n_,_ _l___n_t_e_e_n_ _t_o_i_n_e_n_ _p_____._ _ _T_u_l_t_u_a_s_ _s_i_s_____n_ _o_v_e_s_t_a_,_ _j_o_k_a_ _o_l_i_ _h_u_o_n_e_e_n_ _i_t___i_s_e_s_s___ _p_____s_s___,_ _s_e_i_s_o_i_ _o_i_k_e_a_l_l_a_ _s_u_u_r_i_ _k_i_u_v_a_s_-_u_u_n_i_,_ _v_a_s_e_m_m_a_l_l_a_ _h_i_n_k_a_l_o_,_ _r_a_k_e_t_t_u_ _V_a_l_k_o_a_ _v_a_r_t_e_n_ _t_a_l_v_e_k_s_i_._ _ _K_y_n_n_y_k_s_e_s_t___ _e_t_e_e_n_p___i_n_,_ _l___h_e_s_ _k_e_s_k_e_l_l_e_ _h_u_o_n_e_t_t_a_,_ _o_l_i_ _a_l_l_a_s_i_ _h_a_v_u_t_e_t_t_u_ _m_a_a_,_ _m_u_t_t_a_ _p_e_r_i_p_u_o_l_e_l_l_a_ _o_l_i_ _u_h_k_e_a_ _p_e_r_m_a_n_t_o_ _l_e_v_e_i_s_t___ _p_a_l_k_e_i_s_t_a_ _r_a_k_e_t_t_u_ _j_a_ _y_l___s_ _t___m___n_ _k_o_h_d_a_l_l_e_ _v___l_j___ _p_a_r_v_i_._ _ _S_i_l_l___ _s_e_k___ _a_s_u_i_n_t_u_p_a_n_a_ _e_t_t___ _s_a_u_n_a_n_a_ _k___y_t_t_e_l_i_v___t_ _v_e_l_j_e_k_s_e_t_ _u_u_t_t_a_ _p_i_r_t_t_i___n_s___._ _ _A_s_u_n_t_o_h_u_o_n_e_e_s_t_a_ _n_o_i_n_ _k_a_k_s_i_k_y_m_m_e_n_t___ _a_s_k_e_l_t_a_ _s_e_i_s_o_i_ _h_e_i_d___n_ _a_i_t_t_a_n_s_a_,_ _l_i_i_t_e_t_t_y_ _y_h_t_e_e_n_ _p_i_e_n_i_s_t___,_ _y_m_p_y_r_j___i_s_i_s_t___ _k_u_u_s_i_s_t_a_._ _ _(_l___h_d_e_:_ _A_l_e_k_s_i_s_ _K_i_v_i_,_ _S_e_i_t_s_e_m___n_ _V_e_l_j_e_s_t___,_ _k_u_u_d_e_s_ _l_u_k_u_)__


Huomaa mikä ongelma aiheutuu skandinaavisista kirjaimista.

Tiedoston liittäminen, include & require

PHP:llä voidaan liittää www-sivulle tiedostoksi talletettu sisältöä. Sisällön vaihtaminen onnistuu käyttämällä rakennetta:

include 'tiedostonnimi';

tai

reguire 'tiedostonnimi';

Huom. include jaa require määritykset ovat keskenään identtisiä, paitsi virhetilanteissa:

* require tuottaa suuren virheen (fatal error), (ilmoitus E_COMPILE_ERROR) ja pysäyttää koodin suorituksen
* include tuottaa ainoastaan varoituksen (ilmoitus E_WARNING) ja koodin suoritus jatkuu loppuun asti

Sisällön vaihtaminen www-sivustolla toistuviin kohtiin käy seuraavasti:

<-- Sisältö php-tiedostona, teksti_10.php --> <?php echo "<p>Copyright © 2016-" . date("Y") . " salmonplayer.fi<p>"; ?> <-- www-sivulle koodaus --> <h3>Testi-otsikko</h3> <p>Sivuston tekstiä ja alla sivulle tiedostosta liitetty teksti:</p> <?php include 'teksti_10.php';?>


Testi-otsikko

Sivustolla olevaa tekstiä ja alla tiedostosta sivulle liitetty teksti:

Copyright © 2016-2020 salmonplayer.fiNavigoinnin tekstit PHP:llä

Kun www-sivuston sivujen määrä, kun tässäkin oppaassa, kasvaa suuremmaksi, on ehkä helpompaa toteuttaa navigoinnin tekstit linkkeineen yhteen tiedostoon PHP:nä ja liittää ne www-sivun koodaukseen tiedostona.

Esimerkissä Menu-testi valikko on liitettävänä tiedostona sekä itse www-sivuun on toteutettu yksinkertainen valikko-muotoilu:<-- Navigoinnin tekstit ja linkit php-tiedostona, menuPHPtesti.php --> <?php echo '<ul> <li><a class="active" href="#home">Etusivu</a></li> <li><a href="#tuote">Tuotteet</a></li> <li><a href="#palvelu">Palvelut</a></li> <li><a href="#yhteys">Ota yhteyttä</a></li> </ul>'; ?> <-- Esimerkin www-tiedosto (menu_php.php) --> <!DOCTYPE HTML> <html lang="en"> <html> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>TESTISIVU</title> <style> ul { list-style-type: none; margin: 0; padding: 0; overflow: hidden; background-color: #CD5C5C; } li { float: left; } li a { display: inline-block; color: white; text-align: center; padding: 14px 16px; text-decoration: none; } li a:hover { background-color: #F08080; } </style> </head> <body> <!-- Alla, div:ssä liitetään muotoilu-ohje sekä div:iin avataan tiedostosta menu --> <div class="menu"> <?php include 'menuPHPtesti.php';?> </div> <h2>Menu-tekstit PHP:llä</h2> <p>Sivun menu-tekstit on toteutettu PHP:llä</p> </body> </html>taulukko2
www-sivuun liitetään tiedostosta valikko ja style-tiedostosta muotoilu.


Muuttujat erillisestä tiedostosta

Toisinaan voi olla kätevää usein muutettavien muuttujien tallentaminen erilliseen tiedostoon ja liittää ne PHP-koodaukseen tiedostosta.

Esimerkissä viiden tuotteen nimet ja hinnat ovat erillisessä tiedostossa:

<-- hinnat2016.php tiedosto --> <?php $tuote1='Tuulettimenhihna'; $hinta1='23.55'; $tuote2='Kiristinsarja'; $hinta2='78.1'; $tuote3='Jäähdytin'; $hinta3='678,5'; $tuote4='Vesipumppu'; $hinta4='47.9'; $tuote5='Vesiletkusarja'; $hinta5='39.2'; ?> <-- www-sivulle koodaus --> <h3>Testi-otsikko</h3> <p>Sivuston tekstiä ja alla sivulle tiedostosta liitetty teksti:</p> <?php include 'teksti_10.php';?>Tuote: Tuulettimenhihna Hinta: 23.55 euroa
Tuote: Kiristinsarja Hinta: 78.1 euroa
Tuote: Jäähdytin Hinta: 678,5 euroa
Tuote: Vesipumppu Hinta: 47.9 euroa
Tuote: Vesiletkusarja Hinta: 39.2 euroa


Seuraavaksi______...


Tehtävä 4 TEHTÄVÄ PUUTTUU TOISTAISEKSI