C-kieli HTML5 CSS PHP JavaScript JQuery AngularJS Tietokannat

Kodintietotekniikka - www-sivut klikkaa tästä (linkki poistetaan kesäkuussa)

TUTUSTUMISKIERROS

Koodaaminen alkaa alkeiden hallitsemisesta

Ohjelmoinnin taitojen kehittyminen alkaa perustaitojen osaamisesta. Erilaisia tapoja tuottaa ohjelmakoodia on kymmenittäin, yhden ohjelmointikielen alkeiden osaaminen helpottaa seuraavan ohjelmointikielen oppimista.

Sivuston oppaat eivät ole täydellisiä, niiden sisältöä muokataan ja sisältöä lisätään. Oppaat on tarkoitettu ammatillisen perustutkinnon tasoisien kurssien suorittamisen tueksi.

Oppaassa on linkkejä muille opas-sivustoille joiden sisältöön sekä käyttämiseen perehtymistä suositellaan.
Ohjelmointi-oppaat sisältävät esimerkkeihin liittyviä oppimistehtäviä, tehtävät on sijoitettu teemojen sisälle. Tehtävien ratkaisuja ei ole yleisesti tarjottu tällä sivustolla.

Kehitysympäristöinä pyritään käyttämään ilmaisia ympäristöjä, muutamiin ladattavissa oleviin ympäristöihin on linkit Kehitys-valikossa (ylhäällä). Teemoina on ohjelmoinnin perustaidot C-kielellä, internet-sivujen koodaaminen HTML5 ja CSS, Front End -ohjelmointi JavaScript, Back End -ohjelmointi PHP sekä tietokannat (tulossa).

C-kielen, HTML5, CSS ja JavaScript opiskeluun riittää PC-tasoinen laite. PHP opiskelussa tarvitaan www-palvelin jossa asennettuna PHP.

C-kieli

C-kieli, ohjelmoinnin peruskieli

C-kieltä käytetään esimerkiksi PC-laitteiden ja sulautettujen järjestelmien ohjelmoinnissa. Sulautettu järjestelmä tarkoittaa pieniä elektroniikka-kortteja joissa on mikroprosessori. Mikroprosessoreille on omia ohjelmankehitys-ympäristöjään, ns kääntäjiä. C-kielen perusteiden hallitseminen auttaa PHP-ohjelmoinnin ommaksumista mutta myös siirtymistä muiden ohjelmointi-kielien omaksumiseen.
Oppaan C-kielinen ohjelmointi tapahtuu PC:llä ja ohjelmat voi käynnistää PC:ssä. Ohjelmointi tapahtuu DevC++ kääntäjällä.

HTML5

HTML laittaa asioita näkymään internet sivulla

HTML5 sisältää ns html-elementtejä joiden avulla koodauksessa asetetaan internet-sivun sisältö näkyville. HTML-elementtejä on useita erilaisiin tarkoituksiin. HTML-elementeihin voidaan liittää CSS-muotoiluohjeita joilla vaikutetaan internetsivun ulkonäköön sekä toimintaan erilaisien laitteiden selaimissa. HTML-elementeillä liitetään myös internet-sivustoilla käytettäviä ohjelmointi-kieliä.

Internet-sivujen HTML-koodaus voi tapahtua editorilla mutta myös tarkoitukseen tarkoitetuilla www-palveluilla tai ohjelmilla. Opas keskittyy editorilla tapahtuvaan koodaamiseen.

HTML-koodauksessa tarvitaan PC-laite, jossa asennettuna internet-selain ja editori. Koodaus-tapahtuma sisältää koodaamisen, tallentamisen ja selaimen päivittämisen. Internet-sivujen koodaaminen tapahtuu Notepad++ editorilla.

CSS

CSS tekee ulkonäön ja toiminnallisuuden

CSS sisältää suuren määrän ns muotoiluohjeita joilla vaikutetaan internet-sivuston ulkonäköön mutta myös toimintaan.

CSS-ohjeet liittyy hyvin läheisesti HTML-elementteihin, mutta CSS-ohjeita voidaan liittää myös kohdistumaan www-sivujen ohjelmointikielien tekemiin asioihin. CSS-koodauksessa tarvitaan PC-laite, jossa asennettuna internet-selain ja editori. Koodaus-tapahtuma sisältää koodaamisen, tallentamisen ja selaimen päivittämisen. Internet-sivujen koodaaminen tapahtuu Notepad++ editorilla.

PHP

PHP toimii "piilossa" internet-palvelimessa

PHP sisältää suuren määrän käskyjä ja funktioita joiden avulla ohjelmointi tapahtuu.

PHP-ohjelmoinnilla voidaan rakentaa internet-sivuille esimerkiksi vuorovaikuteisia toimintoja, siirtää tietoja ja tiedostojaja suorittaa erilaisia palvelutehtäviä. PHP-koodauksessa tarvitaan PC-laite jossa asennettuna internet-selain, editori, FTP-ohjelma (esim FileZilla) sekä lisäksi internet-palvelimen ohjelmistoineen. Koodaus-tapahtuma sisältää tiedoston koodaamisen, tallentamisen, tiedoston siirtämisen internet-palvelimeen ja selaimen päivittämisen. Internet-sivujen koodaaminen tapahtuu Notepad++ editorilla.

JavaScript, JQuery ja AngularJS

Script tekee kivat temput

JavaScript tekee "kivoja" temppuja internet-sivuilla. Temppuja ovat esimerkiksi siirtymät tai sisällön vaihtumiset mutta JS-koodaus voi liittyä esimerkiksi PHP-koodauksella toteutettuun toimintoonn. Otsikossa mainitut JQuery ja AngularJS ovat myös JavaSript-kieltä, mutta molemmissa käytetään valmiita JavaScript:ejä ohjauskäskyillä ja -funktioilla.

JavaScript-tyyppisten ohjelmien koodaamisessa tarvitaan PC-laite jossa asennettuna internet-selain ja editori. Koodaus-tapahtuma sisältää tiedoston koodaamisen, tallentamisen ja selaimen päivittämisen. Internet-sivujen koodaaminen tapahtuu Notepad++ editorilla.

Tietokannat

Tietokantaa voi siirtää tietoa, hakea tietoa ja sieltä voi näyttää tietoa

Tietokanta on paikka jossa pidetään tallessa esimerkiksi tietoja, kuvia, musiikki- ja video-tiedostoja. Kaikkia näitä voidaa siirtää tietokantaan, hakea tietokannata ja muokata siirrettäväksi tietokantaan.

Tietokanta voi sijaita omalla PC:llä tai internet-palvelimella.....Täydennettävä teksti

OTA YHTEYTTÄ

Tämä ei ole käytössä !