JavaScript - pikku koodareille

Miten JavaSript:llä koodataan

JavaScript-koodin toteuttaminen on suhteellisen helppoa www-koodauksen joukkoon ja koodauksen liittämisen voi toteuttaa muutamalla tavalla:

- JavaScript-koodaus siinä kohtaa jossa sitä käytetään.

- JavaScript-koodaus otetaan käyttöön funktiokutsulla muualta, jolloin varsinainen JavaScript-koodi sijaitsee HTML-listauksen alussa head-elementissä tai erillisessä js-päätteisessä tiedostossa.1. JavaSript-koodi HTML-koodissa halutussa kohdassa:


 <!DOCTYPE html>
 <html>
  <head>
  <meta charset="UTF-8">
  </head>

  <body>

  <p id="testi1"></p>

  <script>
   document.getElementById("testi1").innerHTML = 
    "Tulostetaan tekstiä JavaScript:llä !";
  </script>

  </body>
 </html>
 

Tulos www-sivulla:Funktioiden käyttäminen


2. JavaSript-koodi HTML-koodissa halutussa kohdassa ja käytetään funktiota:


 <!DOCTYPE html>
 <html>
  <head>
  <meta charset="UTF-8">
  </head>

 <body>

 <p id="testi2"> Näytetään teksti aluksi </p>
 
 <button type="button" onclick="omaOhjelma2()">Vaihda teksti</button>

 <script>
  function omaOhjelma2() {
   document.getElementById("testi2").innerHTML = "Ja teksti on vaihdettu.";
  }
 </script>

 </body>
 </html>
 

Tulos www-sivulla:

Näytetään teksti aluksi
3. JavaSript-koodi funktiona HTML-koodin alussa, head-elementissä:

 
 <!DOCTYPE html>
 <html>
  <head>
  <meta charset="UTF-8">
  <script>
   function omaOhjelma3() {
   document.getElementById("testi3").innerHTML = "Tekstin vaihto valmis.";
   }
  </script>
  </head>

 <body>

  <p id="testi3"> Vaihdetaan tästä kohtaa teksti ! </p>
  <button type="button" onclick="omaOhjelma3()"> Klikkaa Mua </button>

 </body>
 </html>
 

Tulos www-sivulla:

Vaihdetaan tästä kohtaa teksti !
4. JavaSript-koodi voi olla myös toteutettu erilliseen js-päätteiseen tiedostoon.

HTML-tiedosto:


 <!DOCTYPE html>
 <html>
  <head>
  <meta charset="UTF-8">
  </head>

 <body>

  <p id="testi4"> Teksti joka vaihdetaan </p>
  <button type="button" onclick="omaOhjelma4()"> Klikkaa </button>
  
  <p style="color:darkblue"> Tällä kertaa omaOhjelma4() kutsuu
   käyttöön <i>omaJawa1.js</i> nimisestä tiedostosta. </p>
 
  <script src="omaJawa1.js"></script> 
 </body>
 </html>
 

Tarvittava JavaScript-tiedosto omaJawa1.js:


  function omaOhjelma4() {
   document.getElementById("testi4").innerHTML = 
	  "Ja kas, teksti vaihtui taaskin.";
  }
 

Tulos www-sivulla:

Teksti joka vaihdetaan

Tällä kertaa omaOhjelma4( ) kutsuu käyttöön omaJawa1.js nimisestä tiedostosta.Huomaa, edellisissä esimerkeissä id-tunnusten sekä JavaScript-funktioiden erilaiset nimet !!

Erilaisia vaihtoehtoja ottaa (linkittää) html-tiedoston ulkopuolinen JavaScript-tiedosto käyttöön:


  Yhteen html-tiedostoon linkitetään kaksi JavaScript-tiedostoa:
  
  <script src="omaKoodi1.js"></script>
  <script src="omaKoodi2.js"></script>
  
  
  html-tiedostoon linkitetään JavaScript-tiedosto eri kansiosta:
   
  <script src="/javat/omaTestaus1.js"></script>
  
  
  html-tiedostoon linkitetään JavaScript-tiedosto joltain muulta www-sivustolta:
	  
  <script src="https://www.jokusivusto.com/js/testiKoodit.js></script>
  
 


TEHTÄVÄ 1 Toteuta www-sivulle kaksi painiketta JavaScript:iä käyttäen:

Vaihda 1, josta vaihtuu painikkeen yläpuolella oleva teksti
Vaihda 2, josta vaihtuu painikkeen alapuolella oleva tekstiTEHTÄVÄ 2 Hae Google:lla kaksi pientä kuvaa ja lisää www-sivulle
kaksi kuva-elementtiä (img) JavaScript:iä käyttäen:

Kuvasta 1, josta vaihtuu painikkeen yläpuolella oleva teksti
Kuvasta 2, josta vaihtuu painikkeen alapuolella oleva teksti
Lisää kuville myös CSS-ohje jolla kuvaa klikatessa www-sivulla esitetään "painamis-efekti."

Kuvan näyttäminen img-elementtiin (jolla JSKuva id):

document.getElementById("JSkuva").src="tiedostonnimi.jpg";JavaSript:n syntaksi, eli kielioppia

JavaScript-koodissa, kuten muissakin ohjelmonti-kielissä on omia sekä yhteisiä kirjoitussääntöjä, näitä perusasioita esitellä tässä osassa yleisesti sekä tarkemmin oppaan muissa osissa.

 
 - muuttuja nimitystä käytetään paikasta jonne talletetaan tieto
	 
 - muuttujan nimen voi ohjelmoija keksiä, nimi valitaan siten että se kuvaa muuttujaan 
  talletettua asiaa
  
 - vaikka muuttujan nimessä skandinaaviset kirjaimet Ää Öö Åå toimisikin, 
  vältä niiden käyttämistä
   1. JavaSript-koodi HTML-koodissa halutussa kohdassa:


  <p id="lasku1"></p>

  <script>
   var x, y, z;
   x = 10;
   y = 6;
   z = x + y;
   document.getElementById("lasku1").innerHTML = z;
  </script>

  Yllä koodissa:
	 p-elementissä id-tunnuksella siirrytään scriptiin
	 var määrittelee muuttujiksi x, y ja z nimiset muuttujat
	 x = 10; sijoittaa numeron 10 muuttujaan
	 z = x + y; laskee z-muuttujaan yhteen x- ja y- muuttujissa olevat arvot
	 viimeisenä html-sivulle näytetään z-muuttujassa oleva arvo
 

Alla toimiva script, (näkyy vain laskun tulos):Numero-arvot kirjoitetaan seuraavasti.

 
   3.14 - desimaaliluku
   2017 - kokonaisluku
   
Teksti (merkkijono) kirjoitetaan seuraavasti.
 
   "Sivettikissa"
   "Hyvää päivää"
   'Tavaravaunu'
   'Tavaravaunu irtosi junasta'
   
Muuttujat otetaan käyttöön seuraavasti.
 
   var tulos; - muuttuja nimeltään tulos
   tulos = 5; - tulos -muuttujaan sijoitetaan numero 5
   var luku1, luku2; - kaksi muuttujaa
   
Muuttujien nimeäminen, käytä niminä niihin talletettavaa tietoa kuvaavia nimiä.
 
   var etunimi; - muuttuja nimeltään etunimi
   var brutto_paino; - kaksiosainen muuttajan nimi
   
Aritmetiikka-operaattorit (* / + - laskut) kirjoitetaan seuraavasti.
 
   (2 * 20) / 4 - laskutoimitus numeroilla
   (luku1 / jakaja) * kerroin - laskutoimitus muuttujilla
   Edellisiin liittyvä esimerkki:


  <p id="numeroA"></p>
	<p id="tekstiA"></p>

  <script>
   document.getElementById("numeroA").innerHTML = 5 * 10;
   document.getElementById("tekstiA").innerHTML = 'Tekstiä esille.';
  </script>


 

Alla edellisten esimerkkien tulokset:


Tekstin yhdistämisen periaate:

 
   "Paavo" + " " + "Pesusieni"; - yhdistää kaksi sanaa välilöynnillä erotettuna,
   esimerkiksi:
   document.getElementById("demo1").innerHTML = "Johan" + " " + "Läks";
   
Alla, JavaScript-koodauksella:


Kommentti (muistiinpano) JS-koodauksessa (vihreällä esimerkissä):
 
   var numero1 = 10; //muuttujaan arvo 10
   
CSS-muotoiluohje JS-koodauksessa:
 
   <p style="color:blue;" id="CSS_testi"></p>