JavaScript - "Anteeksi, voitko toistaa.."

TOISTOLAUSEET

Toistolauseilla toteutetaan ohjelmarakenteita joissa on selvästi erotettavissa asioita joita toistetaan.


for toistorakenne

Toistolauseilla toteutetaan ohjelmarakenteita joissa on selvästi erotettavissa asioita joita toistetaan.


 for(laskurin alustus; lopetus ehto; laskurin päivtys)
 { 
  toistettavat tehtävät
 } 
 
Esimerkissä for-lause toistetaan 5 kertaa, toistona sijoitetaan muuttujaan teksti jonka perään numero joka on sama kuin laskuri-muuttujan arvo joka kierroksella:


 <p id="toistoB"></p>

 <script>
  var teksti = "";
  var laskuri;
  for (laskuri = 0; laskuri < 5; laskuri++) {
  teksti += "Numero = " + laskuri + "<br>";
  }
  document.getElementById("toistoB").innerHTML = teksti;
 </script>
 

Tulos www-sivulla:Esimerkissä etunimiä sisältävä taulukko siirretään muuttujaan for-lauseella tulostusta varten:


 <p id="nimihomma"></p>

 <script>
  var enimet = ["Antti", "Jussi", "Kalle", "Kari", "Juha", "Asko"];
  var teksti = "";
  var laskuri;
  for (laskuri = 0; laskuri < enimet.length; laskuri++) {
  teksti += enimet[laskuri] + "<br>";
  }
  document.getElementById("nimihomma").innerHTML = teksti;
 </script>	
 

Tulos www-sivulla:


Tämäkin on mahdollista, määrittelyjen tekeminen for-lauseen laskurin alustamisen yhteydessä:


 <p id="nimetC"></p>

 <script>
  var enimet = ["Kaisa", "Maija", "Sabrina", "Mira"];
  var apu, luku, text;
  for (apu = 0, luku = enimet.length, teksti = ""; apu < luku; apu++) {
  teksti += enimet[apu] + "<br>";
  }
  document.getElementById("nimetC").innerHTML = teksti;
 </script>	
 

Tulos www-sivulla:


for - in toistorakenne

Tällä for-toistorakenteella voidaan käsitellä kätevästi objekteja:


 <p id="tiedot"></p>

 <script>
  var teksti = "";
  var henkilo = {enimi:"Peetu", simi:"Piiroinen", ika:26}; 
  var apu;
  for (apu in henkilo) {
   teksti += henkilo[apu] + " ";
  }
  document.getElementById("tiedot").innerHTML = teksti;
 </script>	
 

Tulos www-sivulla:


while toistorakenne

Toistorakenne while on ns alkuehtoinen toistolause, aluksi tutkitaan toistetaanko lausetta ja sen jälkeen toistetaan ehdon mukaisesti lauseen sisällä olevia asioita.


 while (toisto-ehto){
  toistettavat asiat
 }
 
Esimerkki:


 <p id="toistoja"></p>

 <script>
  var teksti = "";
  var i = 0;
  while (i < 5) {
   teksti += "<br>Numero = " + i;
   i++;
  }
  document.getElementById("toistoja").innerHTML = teksti;
 </script>	
 

Tulos www-sivulla:


do-while toistorakenne

Toistorakenne do - while lopetusehtoinen toistorakenne, rakenteeseen kirjatut tehtävät tehdään vähintään kerran koska toistoehto on rakenteen lopussa ("lopetusehto").


 do{
  toistettavat asiat
 }
 while(lopetusehto)
 
Esimerkissä tehdään 5 toistoa:


 <p id="toistoja5"></p>

 <script>
  var teksti = ""
  var i = 0;
  do {
  teksti += "<br>Laskuri i = " + i;
  i++;
  }
  while (i < 5); 
  document.getElementById("toistoja5").innerHTML = teksti;
 </script>	
 

Tulos www-sivulla:


KESKEYTTÄMINEN break

Toistorakenteiden sekä muidenkin rakenteiden keskeyttämiseen käytetään break-komentoa. Ohjelman toistoille voidaan asettaa raja break-rakenteen avulla vaikka ohjelmankäyttäjä olisikin halunnut toistokertoja enemmän.

Esimerkki:


 <p id="koeY"></p>

 <script>
  var teksti = "";
  var i, kayttaja = 9;
  for (i = 0; i < kayttaja; i++) {
  if (i === 3) { break; }
  teksti += "Laskuri i = " + i + "<br>";
  }
  document.getElementById("koeY").innerHTML = teksti;
 </script>	
 

Tulos www-sivulla:


Esimerkissä keskeytetään nimilistan tulostuminen www-sivulle:


 <p id="koeZ"></p>

 <script>
  var enimet = 
  ["Antti", "Anne", "Mauri", "Martta","Matti",];
  var nimilista = "";

  list: {
  nimilista += enimet[0] + "<br>"; 
  nimilista += enimet[1] + "<br>"; 
  nimilista += enimet[2] + "<br>"; 
  break list;
  nimilista += enimet[3] + "<br>"; 
  nimilista += enimet[4] + "<br>"; 
  nimilista += enimet[5] + "<br>"; 
  }
  document.getElementById("koeZ").innerHTML = nimilista;
 </script>	
 

Tulos www-sivulla:


continue, lopetus

Haluttaessa ohittaa esimerkiksi toistorakenteessa jokin kohta, voidaan toteuttamiseen käyttää continue-komentoa.

Esimerkki:


 <p id="ohitus"></p>

 <script>
  var teksti = "";
  var i;
  for (i = 0; i < 5; i++) {
  if (i === 3) { continue; }
  teksti += "Muuttuja i = " + i + "<br>";
  }
  document.getElementById("ohitus").innerHTML = teksti;
 </script>	
 

Tulos www-sivulla:


HAKU, search( ) -metodi

Haku muuttujaan tallennetusta merkkijonosta voidaan toteuttaa search()-metodilla, jonka perusmuodot on seuraava:


  hakutulos = merkkijonotiedosto.search(/etsittävä merkkijono/i);
  hakutulos = merkkijonotiedosto.search("/etsittävä merkkijono");
 
Esimerkki, haun tulos on numero-arvo jonka jälkeisestä kohdasta etsitty sana alkaa:


 <button onclick="haeSana()"> Etsi sana </button> 
 <p id="haku"></p>

 <script>
  function haeSana() {
  var merkkijono = "Hojo hojo, mittee sulle kuuluu?"; 
  var tulos = merkkijono.search(/sulle/i);
  document.getElementById("haku").innerHTML = tulos;
  }
 </script>	
 

Tulos www-sivulla:


KORVAA, replace( ) -metodi

Sanan eli merkkijonon korvaaminen onnistuu replace()-metodilla, jonka perusmuodot on seuraava:


  uusiteksti = teksti.replace(/korvattava merkkijono/i,"uusimerkkijono");
  uusiteksti = teksti.replace("vaihdettava merkkijono","uusimerkkijono");
 
Esimerkin tekstissä on kaksi kertaa korvattava sana, painikkeen 1.painallus korvaa 1.sanan ja 2.painallus toisen sanan:


 <button onclick="etsiKorvaa()"> Korvaa </button> 
 <p id="vaihda">Maija on etunimi, Maija on myös kukkarossa.</p>

 <script>
 function etsiKorvaa() {
  var merkkijono = document.getElementById("vaihda").innerHTML; 
  var teksti = merkkijono.replace(/maija/i,"Matti");
  document.getElementById("vaihda").innerHTML = teksti;
 }
 </script>	
 

Tulos www-sivulla:

Maija on etunimi, Maija on myös kukkarossa.


Haku ja korvaa metodien asetukset:

Asetus Merkitys merkkijonosta
i tapauskohtainen vastaavuus, löytää ensimmäisen
g globaali vastaavuus, löytää kaikki
m usealta riviltä


Merkin etsiminen

Yksittäisen kirjaimen eli merkin etsimiseen merkkijonosta soveltuu exec()-metodi, perusmuoto:


  /merkki/.exec(tutkittava merkkijono);
 
Esimerkissä etsitään annettu merkki tutkittavasta merkkijonosta:


 <p id="tutkittava"> Merkkijono jossa on etsittävä merkki! </p>

 <button onclick="etsiMerkki()"> Etsi Merkki </button>

 <p id="merkki"></p>

 <script>
  function etsiMerkki() {
  teksti = document.getElementById("tutkittava").innerHTML; 
  document.getElementById("merkki").innerHTML = /v/.exec(teksti);
  }
 </script>	
 

Tulos www-sivulla kun etsitään v-kirjainta:

Merkkijono jossa on etsittävä merkki!


Seuraavassa esimerkissä "etsitään" elementti ja sijoitetaan id-tietona muuttujaan. Kyseisen id-tiedon kohtaan www-sivulle näytetään muuttujiin sijoitettuista merkkijonoista yhdistelty tieto:


 <p id="teksti"></p>

 <script>
  var x = 7; // Muuttujiin x ja y sijoittaminen
  var y = "veljestä on Aleksis Kiven teos";
  elementti = document.getElementById("teksti"); //elementti johon näytetään 
  elementti.innerHTML = x + " " + y;       //mitä näytetään
 </script>	
 

Tulos www-sivulla: