JavaScript - "jalkakikkoja omassa päädyssä"

1. Tyylikkäämpi painike (JavaSript & CSS)

Esimerkissä käytetään CSS-muotoiltua painiketta ja JavaScriptiä avaamaan sekunnin viiveellä tekstiä sisältävän laatikko.
Esimerkin painike on tehty CSS-button generaattorilla.
Esimerkki 1, JavaScript-koodaus:


 <p id="tekstipoxi"> </p>
 <button class="omaPainike" onclick="omaOhjelma1()"> JS-koodi avaa teksti-boxin </button>

 <script>
 function omaOhjelma1() {
  var omaSek = setInterval(omaAika, 1000);
 }
 function omaAika() {
  var aika = new Date();
  document.getElementById("tekstipoksi").innerHTML = 
   '<div class="teksti">' + 
   'Tähän jotain tekstiä </div>';
 }
 </script>

Esimerkin 1 CSS-ohjeet2. Painike avaa tekstilaatikon (JavaScript & CSS)

CSS-muotoillun painikeen klikkaus avaa JavaScriptillä CSS-muotoilun tekstiä sisältävän laatikon.
Esimerkin painike on tehty CSS-button generaattorilla.

Tehtävän otsikko

HTML-elementti span ei ole parhain tapa tuottaa laatikkoon tekstiä.
Ongelma, rivinvaihdot joutuu tekemään br-elementillä haluttuihin kohtiin.
Parempi vaihto-ehto voi olla CSS-ohjeilla muotoiltu pre-elementti.


Esimerkki 2. Esimerkissä avautuva tekstilaatikko hiukan paremmalla CSS-muotoiltu sekä JS-koodaus kehittyneempi:


 <div id="teht1" class="tehtava" onclick="omaTeht_1()">
  <button class="painike"> Avaa esimerkki </button>
  <span class="tehtavaTeksti" id="omaTeht_teksti_1"> <h3> Tehtävän otsikko </h3>
  HTML-elementti <i>span</i> ei ole parhain tapa tuottaa laatikkoon tekstiä.<br>
  Ongelma, rivinvaihdot joutuu tekemään <i>br</i>-elementillä haluttuihin kohtiin.<br> 
  Parempi vaihto-ehto voi olla CSS-ohjeilla muotoiltu <i>pre</i>-elementti.<br></span> 
 </div><br>


 <script>
  function omaTeht_1() {
  var popup = document.getElementById("omaTeht_teksti_1");
  popup.classList.toggle("show");
  }
 </script>
 

Esimerkin 2 CSS-ohjeet3. Kuvan vaihto, 2 tapaa (JavaScript & CSS)

Esimerkissä vaihdetaan kuva klikkaamalla kuvaa, mukana myös kommenttina miten kuva vaihdettaisiin painikkeella.
Esimerkki 3. JavaSript-koodi:


 CSS-ohjeet:
 
 #kuvaA {
  position:relative;
  width: 40%;
  padding: 0px;
  margin-bottom:150px;
 } 
 
 HTML-koodaus:
 
 <div id="kuvaA">
  <img id="kuva" src="haukka1.gif" onclick="vaihdaKuva()">
 </div>
 
 JavaScript-koodaus:
 
 <script>
  function vaihdaKuva() 
  {
  document.getElementById("kuva").src="haukka2.png";
  }
 </script>
  
	
 Jos kuvan vaihto toteutettaisiin painikkeella (img- ja div- elementtien sijaan):
  
  <button type="button" onclick="vaihdaKuva()"> Vaihda kuva </button> 
 

4. Kuvan vaihto "feidauksella" (CSS)

Esimerkissä kuva vaihtuu kun hiiren osoitin siirretään kuvaan ja kuvasta pois.
( Lyijykynäpiirros-kuvat: https://www.deviantart.com/ )

4. esimerkin toteutus, kuvat sijoitettu esimerkissä Galleria1-kansioon:


 CSS-ohjeet:
 
 #kfeidaus {
  position:relative;
  height:281px;
  width:450px;
  /*margin: auto;*/
  margin-bottom:210px;
  padding:15px;
 }
 #kfeidaus img {
  position:absolute;
  left:0;
  -webkit-transition: opacity 1s ease-in-out;
  -moz-transition: opacity 1s ease-in-out;
  -o-transition: opacity 1s ease-in-out;
  transition: opacity 1s ease-in-out;
  box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2), 0 6px 20px 0 rgba(0, 0, 0, 0.19);
 }
 #kfeidaus img.top:hover {
  opacity:0;
 }
 
 HTML-koodaus:
 
 <div id="kfeidaus">
  <img class="bottom" src="Galleria1/collum.jpg" />
  <img class="top" src="Galleria1/hurt.jpg" />
 </div>
 

5. Kuvan vaihto tekstistä (JQuery)

Esimerkissä kuva vaihtuu tekstiä klikkaamalla. Esimerkin ongelma, eri korkuisten kuvien käyttäminen. Edellisessä 4. esimerkissä kuvatiedostot oli samankokoisia, leveys ja korkeus.
( Lyijykynäpiirros-kuvat: https://www.deviantart.com/ )

Klikkaa mua

Tarvittava CSS-ohjeet, script:it ja HTML-koodaus:


 CSS-ohjeet:
 
 #feid2 {
  position:relative;
  /*height:281px;*/
  /*width:450px;*/
  /*margin:0 auto;*/
  width:30%;
  margin-bottom:390px;
  padding:15px;
 }
 #feid2 img {
  position:absolute;
  left:0;
  -webkit-transition: opacity 1s ease-in-out;
  -moz-transition: opacity 1s ease-in-out;
  -o-transition: opacity 1s ease-in-out;
  transition: opacity 1s ease-in-out;
 }
 #feid2 img.transparent {
  opacity:0;
 }
 #feid_onclick {
  cursor:pointer;
 }
 
 Script:it (head-elementtiin):
 
 <script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery.min.js"></script>
 <script type="text/javascript">
  $(document).ready(function() {
  $("#feid_onclick").click(function() {
  $("#feid2 img.top").toggleClass("transparent");
  });
  });
 </script>
 
 HTML-koodaus:
 
 <p id="feid_onclick"><b style="color:red"> Klikkaa mua </b></p>
 <div id="feid2" class="shadow">
  <img class="bottom" src="Galleria1/bono2.jpg"/>
  <img class="top" src="Galleria1/brucew2.jpg"" />
 </div>
 

6. Galleria, kuvan vaihto 4 sekunnin välein (JQuery)

Esimerkissä kuvat vauhtuu 400 millisekunnin eli 4 sekunnin välein. CSS-ohjeissa on huomioitu eri korkuisten kuvien aiheuttama ongelma margin-bottom-asetuksessa sekä käyttämällä kahden korkuisia kuvia.
( Lyijykynäpiirros-kuvat: https://www.deviantart.com/ )Tarvittava CSS-ohjeet, script:it ja HTML-koodaus:


 CSS-ohjeet:
 
 #kuvat { position: relative;
     margin-bottom:560px;
     padding:15px; }
 #kuvat > img { position: absolute; left: 0; top: 0; display: none; }
 #kuvat > img:first-child { display: block; }
 
 Script:it (head-elementtiin):
 
 <script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery.min.js"></script>
 <script type="text/javascript">
  $(document).ready(function(){
   var
   images = "#kuvat > img" // kuva valitsin
   , interval = 4000      // siirtymä-aika millisekunteina
   , index = 0         // alku-arvo
   , count = $(images).length // kuvalaskuri
   // the transition loop
   , handle = setInterval(function() {
    // fade out the current image
    $(images + ":eq(" + index + ")").fadeOut('slow');
    // get the next index, or cycle back to 0
    if (++index === count) index = 0;
     // fade in the next image
     $(images + ":eq(" + index + ")").fadeIn('slow');
    }
    , interval
    )
    , stop = function(){
      clearInterval(handle);
    };
   });
  </script>
 
 HTML-koodaus:
 
 <div id="kuvat">
  <img src="Galleria1/hurt.jpg"/>
  <img src="Galleria1/collum.jpg">
  <img src="Galleria1/bono1.jpg">
  <img src="Galleria1/brucew.jpg"> 
  <img src="Galleria1/rock1.jpg">	 
 </div>
 

7. Painike avaa laatikon (JQuery)

Esimerkissä leveä painike avaa alle laatikon jossa kuva ja kuvaan liittyvää tekstiä.

Maybach luxery car

"The Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet takes modern luxury into the realms of the ultimate in luxury, and is the perfect embodiment of our design strategy. Breathtaking proportions combined with a luxurious haute couture interior help to create the ultimate experience,” explains Gorden Wagener, Chief Design Officer of Daimler AG. Measuring almost six metres in length, the Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet incorporates the classic proportions of art deco design with its extremely long bonnet and puristic, flowing lines, and at the same time completely reinterprets these aesthetic principles.Tarvittava CSS-ohjeet, script:it ja HTML-koodaus:


 CSS-ohjeet:
 
  #avaa {
  padding: 10px;
  text-align: center;
  background-color: #cceeff;
  border: solid 1px RGB(155,182,225);
	font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
	width: 75%;
  }
  #panel{
  padding: 10px;
  background-color: RGB(147,174,221);
  border: solid 1px #c3c3c3;
	font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
	width: 75%;
  }
  #panel {
  display: none;
  }
  img{
  width: 50%;
	float: left;
	margin: 20px;
  }
  .clearfix {
  overflow: auto;
  }
  .teksti{
  padding: 20px;
  }
 
 Tarvittavat script:it (head-elementtiin):
 
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
 <script> 
  $(document).ready(function(){
  $("#avaa").click(function(){
   $("#panel").slideToggle("slow");
  });
  });
 </script>
 
 HTML-koodaus:
 
 <div id="avaa"> Maybach luxery car </div>
 <div id="panel" class="clearfix">
  <img src="Galleria1/maybach.jpg"/>
  <p class="teksti2">
  "The Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet takes modern luxury into the realms of the ultimate in luxury, 
  and is the perfect embodiment of our design strategy. Breathtaking proportions combined with a luxurious 
  haute couture interior help to create the ultimate experience,” explains Gorden Wagener, Chief Design 
  Officer of Daimler AG. Measuring almost six metres in length, the Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet 
  incorporates the classic proportions of art deco design with its extremely long bonnet and puristic, 
  flowing lines, and at the same time completely reinterprets these aesthetic principles.<p>
 </div>
 

8. Kuvien sulkeminen viiveellä (JQuery)

"Klikkaa mua"-painike sulkee kuvat JQuery:n fadeOut()-funktioilla.
Vastaavasti fadeIn()-funktioilla voi avata kuvat ja käyttämällä fadeToggle()-funktiota voi avata ja sulkea kuvat samaa tekstiä h4-klikkaamalla.
Tämä ratkaisu-malli on ongelmallinen, koska kuvien alapuolella voi olla html-sisältöä jonka asemointiin www-sivulla kuvat vaikuttavat.

Tarvittava CSS-ohjeet, script:it ja HTML-koodaus:


 CSS-ohjeet:
 
  Tulossa myöhemmin....
 
 Script:it (head-elementtiin):
 
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
 <script>
  $(document).ready(function(){
  $("h4").click(function(){
   $("#div1").fadeOut(2000);
   $("#div2").fadeOut(4000);
   $("#div3").fadeOut(6000);
  });
  });
 </script>
 
 HTML-koodaus:
 
 <h4> Klikkaapa mua </h4><br><br>

 <img id="div1" src="Galleria1/maisema1.jpg"/><br>
 <img id="div2" src="Galleria1/maisema2.jpg"/><br>
 <img id="div3" src="Galleria1/maisema3.jpg"/>
 

Kokeile esimerkkiä, klikkaa punaista tekstiä:

Klikkaapa mua