CSS-muotoilu ja JavaScript (tälle sivulle tulee esimerkkejä myöhemmin)

CSS-muotoilujen liittäminen JavaScript-koodauksiin

CSS ja JS voidaan liittää toimimaan yhdessä suhteellisen helpoillakin tavoilla muistaen id-tunnisteen olevan varattu JavaScript:lle, jolloin CSS-ohjeet on liitettävä esimerkiksi class-tunnisteen avulla.

Tekstin väri

Koska JS-koodaus liitetetään p-tekstielementtiin id-tunnisteella on CSS-muotoilu liitettävä class-tunnisteen avulla:


 <!DOCTYPE html>
 <html>
  <head>
  <meta charset="UTF-8">
  <style>
   .vari1{
    color: RED;
   }
  </style>
  </head>

  <body>

  <p class="vari1" id="teksti1"></p>

  <script>
   document.getElementById("teksti1").innerHTML = 
    "Punainen teksti JavaScriptillä.";
  </script>

  </body>
 </html>
 

Tulos www-sivulla:Tekstiin liitetään kaksi CSS-ohjetta

JavaSript-koodi vaihtaa tekstin ja tekstinvärin painikkeella.
Huomaa !
JS-koodauksessa näytettävä teksti on " -merkkien välissä jolloin muotoiluohjeen liittämisessä on käytettävä ' -merkkejä !


 CSS-ohjeet:
 
 .vari1{
  color: RED;
 }
 .vari2{
  color: BLUE;
 }  

 
 HTML- ja JS-koodaus:
 
 <p class="vari1" id="teksti2"> Näytetään punainen teksti aluksi </p>
 
 <button type="button" onclick="omaOhjelma2()">Vaihda teksti</button>

 <script>
  function omaOhjelma2() {
   document.getElementById("teksti2").innerHTML = "<p class='vari2'>Ja teksti on vaihdettu.</p>";
  }
 </script>
 

Tulos www-sivulla:

Näytetään punainen teksti aluksiTekstin klikkaus avaa info-laatikon

Seuraavan esimerkin onclik()-funktion toteutusta voi soveltaa useissa HTML-elementeissä esimerkiksi teksti-elementeissä, kuvissa ja painikkeessa. JS-scriptin käynnistävä teksti voi sijaita taulukossa tai listassa.
Esimerkissä info aukeaa h4-otsikkotekstistä (sininen) ja sulkeutuu painikkeella.

 
 <h4 class="vari2" onclick="avaaInfopox()"> Avaa info-ruutu klikkaamalla </h4>
 <div id="infoP"> </div>

  <script>
  function avaaInfopox() {
   document.getElementById("infoP").innerHTML = 
    "<div class='poksi1'>" + 
     "<p class='keskitys'> Tässä esimerkkinä sisältönä tekstiä.</p>" + 
     "<button class='painike' onclick='omaOhjelma4()'> Sulje info </button>" + 
    "</div>" ;
  }
  function omaOhjelma4() {
   document.getElementById("infoP").innerHTML = "" ;
  }
 </script>
 


Tulos www-sivulla:

Avaa info-ruutu klikkaamalla

Esimerkin CSS-ohjeet löytyy täältä.


JavaScript & CSS & Taulukko

Esimerkissä käytetään CSS-ohjeita taulukon muotoiluun ja näytetään JavaScript:n keinoin taulukko www-sivulle.
Esimerkkitaulukon otsikkorivin tekstit tuotetaan 1. riville normaalisti taulukkoon kirjoittamalla, 2. rivin tekstit muuttujien avulla ja 3. rivin yksiuloitteisen taulukon avulla.

 
 <div id="taulu1"> </div>

 <script
  var Arvo1 = "Afrikka";
  var Arvo2 = "Egypti";
  var Arvo3 = "Kairo";
  var Arvo4 = ["Aasia","Kiina","Peking"];

 document.getElementById("taulu1").innerHTML =
  "<table class='maanosat'>" +
   "<tr><th>  Maanosa  </th>  <th>  Valtio </th>    <th> Pääkaupunki  </th></tr>" +
   "<tr><td>" + Arvo1 + "</td>  <td>" + Arvo2 + "</td>  <td>" + Arvo3 +  "</td></tr>" +
   "<tr><td>" + Arvo4[0] + "</td> <td>" + Arvo4[1] + "</td> <td>" + Arvo4[2] + "</td></tr>" +
  "</table>";
 </script>
 

Tulos www-sivulla:Esimerkin CSS-ohjeet löytyy täältä.


JavaScript vaihtaa HMTL-elementin ulkoasua

JavaScript:llä voidaan jonkin tapahtuman (event) seurauksena vaihtaa jonkin HTML-elementin CSS-ohjeella asetettua asetusta. JavaSript:llä voidaan esimerkiksi vaihtaa taustaväriä, tekstin väriä, lisätä div-elementille varjo sekä toteuttaa useita muitakin "temppuja".
Alla muutama helppo kikka

Div-elementin taustävärin sekä tekstin vaihto elementissä olevalla tekstillä

Vaihda väri

 
 <LISÄÄ KOODAUS TÄNNE
 
 

Tulos www-sivulla:

Vaihdetaan tästä kohtaa teksti !6 OTSIKKO TEKSTI

Esimerkkiin liittyvä teksti.

 
 <LISÄÄ KOODAUS TÄNNE
 
 

Tulos www-sivulla:

Vaihdetaan tästä kohtaa teksti !7 OTSIKKO TEKSTI

Esimerkkiin liittyvä teksti.

 
 <LISÄÄ KOODAUS TÄNNE
 
 

Tulos www-sivulla:

Vaihdetaan tästä kohtaa teksti !8 OTSIKKO TEKSTI

Esimerkkiin liittyvä teksti.

 
 <LISÄÄ KOODAUS TÄNNE
 
 

Tulos www-sivulla:

Vaihdetaan tästä kohtaa teksti !9 OTSIKKO TEKSTI

Esimerkkiin liittyvä teksti.

 
 <LISÄÄ KOODAUS TÄNNE
 
 

Tulos www-sivulla:

Vaihdetaan tästä kohtaa teksti !