JavaScript - "Lähdetäänkö kahville jos.."

EHTO-RAKENTEET

Ehtorakenteissa testataan erilaisten ehtojen "paikkansa pitävyyttä" ja tuloksen mukaan (TRUE/FALSE) suoritetaan jonkin määritellyistä tehtävistä.

 Jos olet 18 vuotias tai vanhempi
  Voit äänestää eduskuntavaaleissa
 Muuten
  Joudut odottamaan vielä jonkin aikaa
 
Esimerkkiin liityvässä ehdon testaamisessa, tulos-muuttujaan sijoittuu ehdon tuloksen mukaan (true/false) teksti:

tulos = (ikatieto < 18) ? "Liian nuori":"Riittävän ikäinen";

Esimerkissä, tulos muuttujaan sijoittuu lomakekenttään annetun tiedon perusteella teksti:


 <input id="ika" value="18" />
 <button onclick="testaaIka()"> Testaa ikäsi </button>
 
 <p id="ikakoe"></p>

 <script>
  function testaaIka() {
  var ikatieto, tulos;
  ikatieto = document.getElementById("ika").value;
  tulos = (ikatieto < 18) ? "Liian nuori":"Riittävän ikäinen";
  document.getElementById("ikakoe").innerHTML = 
  tulos + " äänestämään eduskuntavaaleissa.";
  }
 </script>
 

Tulos www-sivulla:Taulukossa alla, erilaisten ehtojen vertailuja:

Ehto Tulos
2 < 12 true
2 < "12" true
2 < "Esa" false
2 > "Esa" false
2 == "Esa" false
"2" < "12" false
"2" > "12" true
"2" == "12" false

Taulukkoon liittyvä esimerkki:


 <p id="testausA"></p>

 <script>
  document.getElementById("testausA").innerHTML = 
  "Totuusarvojen testausta<br>" +
  "2 < 12 : " + (2 < 12) + "<br>" +
  '2 < "12" : ' + (2 < "12") + "<br>" +
  '2 < "Esa" : ' + (2 < "Esa") + "<br>" +
  '2 > "Esa" : ' + (2 > "Esa") + "<br>" +
  '2 == "Esa" : ' + (2 == "Esa") + "<br>" +
  '"2" < "12" : ' + (2 < "12") + "<br>" +
  '"2" > "12" : ' + (2 > "12") + "<br>" +
  '"2" == "12" : ' + (2 == "12");
 </script>	
 

Tulos www-sivulla:


Varsinaiset ehto-rakenteet ovat seuraavat:

 if , asetetun ehdon ollessa TOSI, suoritetaan ehtoon kirjatut tehtävät
 else , suoritetaan mikäli if-lauseet on EPÄTOSIA
 else-if , suoritetaan mikäli edelliset lauseet ovat EPÄTOSIA
 switch , ehto-rakenne jossa useita ohjelmalohkoja
 

if -lause

if-lauseen sisällä oleva koodaus suoritetaan vain jos asetettu ehto pitää paikkansa. eli on tosi:

 if (ehto tai ehdot){
  suoritettava ohjelma koodaus jos ehto tai ehdot olivat tosia
 }

On mahdollista toteuttaa if-lauseiden joukko joilla tutkitaan esimerkiksi muuttujassa olevan tiedon mukaan suoritettava tehtävä:

 
 var luku = 2;
 if (luku==1){
  suoritettava ohjelma koodaus jos ehto on tosi
 }
 if (luku==2){
  suoritettava ohjelma koodaus jos ehto on tosi
 }
 if (luku==3){
  suoritettava ohjelma koodaus jos ehto on tosi
 }
 

Esimerkissä poimitaan päivämäärä-funktiolla saadusta tiedosta kelloaika tunteina ja tuntilukua verrataan if-lauseessa asetetuun kellonaikaan.
Jos kellon aika on pienempi kuin 10, näytetään Huomenta-tervehdys.


 <p id="tervehdys"> Morjens </p>

 <script>
 if (new Date().getHours() < 10) {
  document.getElementById("tervehdys").innerHTML = "Huomenta!";
 }
 </script>	
 

Tulos www-sivulla:

Morjens


Seuraavassa esimerkissä on eräs ongelma, mikä?


 <p id="vertaa1"> </p>

 <script>
  var tutkittava = 8;
  var vertaa1 = 9, vertaa2 = 11;
  if (tutkittava < vertaa1) {
  document.getElementById("vertaa1").innerHTML = 
  "Tutkittava on pienempi kuin 9";
  }
  if (tutkittava < vertaa2) {
  document.getElementById("vertaa1").innerHTML = 
  "Tutkittava on pienempi kuin 11";
  }
  </script>	
 

Tulos www-sivulla:


Tarkista vastauksesi painikkeesta.
TEHTÄVÄ 1 Kellonajan mukaan vaihtuva tervehdys.

Toteuta www-sivulle kellonajan mukaan toimiva tervehdys if-lauseilla:

jos on klo 5:01 – 10 
  näytä ”Hyvää huomenta”
jos klo 10:01 – 14 näytä ”Hyvää päivää”
jos klo 14:01 – 17 näytä ”Hyvää iltapäivää”
jos klo 17:01 - 23 näytä ”Hyvää iltaa”
jos klo 23:01 – 5 näytä ”Hyvää yötä”

Vinkit;
Testaa aluksi if-rakenteiden toiminta käyttämällä muuttujaan annettuja "kellonaikoja". Kun rakenne toimii, käytä aiemmin oppaan sivulla olevaa oikeaa kellonajan antavaa metodia.
var kello = 10.01;
if (kello >= 5.01 && kello < 10){
 tähän www-sivulle näyttäminen
}
if (kello..... jne){
... jne ...
if-else ehtorakenne

Ehtorakenne koostuu if-osasta ja sen toteutumisesta johtumista tehtävistä, sekä else-osasta ja tämän toteutuessa suoritettavista tehtävistä.

 if (ehto A){
  suoritettavat tehtävät jos A-ehto on tosi
 }
 else {
 tehtävät jotka suoritetaan jos A-ehto oli epätosi
 }

Esimerkissä yllä olevan tervehdyksen-koodauksen "parempi" versio:


 <button onclick="omaTervehdys()"> Tervehdi </button>
 <p id="vertaa2"></p>

 <script>
 function omaTervehdys() {
  var tunti = new Date().getHours(); 
  var tervehdys;
  if (tunti < 10) {
    tervehdys = "Huomenta !";
  } else {
    tervehdys = "Hyvää päivää.";
  }
  document.getElementById("vertaa2").innerHTML = tervehdys;
 }
 </script>	
 

Tulos www-sivulla:


else if -ehtorakenne

Tässä ehtorakenteessa else if-osassa on oma ehtonsa:

 if (ehto A){
  tehtävät suoritetaan jos ehto A oli tosi
 }
 else if (ehto B){
  tehtävät suoritetaan jos ehto A epätosi ja ehto B tosi
 }
 else{
  tehtävät suoritetaan jos ehto A ja ehto b epätosia
 }

Esimerkissä edellisiä tervehdyksiä enemmän vaihtoehtoja:


 <button onclick="omaTerv()"> Tervehdi </button>
 <p id="Terv"></p>

 <script>
 function omaTerv() {
  var tervehdys;
  var aika = new Date().getHours();
  if (aika < 10) {
    tervehdys = "Huomenta";
  } else if (aika < 19) {
    tervehdys = "Päivää";
  } else {
    tervehdys = "Iltaa";
  }
  document.getElementById("Terv").innerHTML = tervehdys;
 }
 </script>	
 

Tulos www-sivulla:


Myös "arpomalla" voi ehto toimia:


 <p id="arpa"></p>

 <script>
  if (Math.random() < 0.5) {
  text = "<a href='https://www.ilves.com/'> Ilves </a>";
  } else {
  text = "<a href='http://www.tappara.fi/'> Tappara </a>";
  }
  document.getElementById("arpa").innerHTML = text;
 </script>	
 

Arvonnan tulos:


switch case -ehtorakenne

Ehtorakenteessa on "tapauksia" eli casejä. Jos case-ehto on tosi, tehdään sen alla olevat asiat. Rakenteessa on break jonka avulla toteutuneen case:n jälkeen ohitetaan muutettuna case:t. Mikäli mikään case ei toteudu, tehdään default-osa.

 switch (tutkittava muuttuja){
 case arvo A:
  A tehtävien koodaus
 break; 
 case arvo N:
  N tehtävien koodaus
 break;
 default:
  tehdään kuitenkin jotain
 }

Esimerkissä case:nä on viikonpäivät,sunnuntaista lauantaihin. Huomaa viikon ensimmäinen päivä on sunnuntai:


 <p id="viikkopv"></p>

 <script>
 var paiva;
 switch (new Date().getDay()) {
  case 0:
    paiva = "Sunnuntai";
    break;
  case 1:
    paiva = "Maanantai";
    break;
  case 2:
    paiva = "Tiistai";
    break;
  case 3:
    paiva = "Keskiviikko";
    break;
  case 4:
    paiva = "Torstai";
    break;
  case 5:
    paiva = "Perjantai";
    break;
  case 6:
    paiva = "Lauantai";
	default:
	  paiva = "Sattui jonkin virhe";
 }
 document.getElementById("viikkopv").innerHTML = "Tänään on " + paiva;
 </script>	
 

Tulos www-sivulla:


Näinkin on mahdollista tehdä:


 <p id="vkpv"></p>

 <script>
  var tekstiA;
  switch (new Date().getDay()) {
  case 2:
  case 3:
    tekstiA = "Viikonloppu lähenee..";
    break;
  case 0:
  case 6:
    tekstiA = "Lauantai ja sunnuntai on viikonlopussa.";
    break;
  default:
    tekstiA = "Joku muu päivä..";
  }
  document.getElementById("vkpv").innerHTML = tekstiA;
 </script> 
 

Tulos www-sivulla: