Steampunk www-harjoitus - Tutustuminen HTML- ja CSS-koodiin, luodaan tiedosto index.html

Minkälainen on oppimisharjoituksessa toteutetettava www-sivusto ?

Steampunk-teemainen esimerkkisivusto avautuu tästä linkistä. Sivusto on tyypiltään responsiivinen, eli sivusto ottaa huomioon eri laitteiden näyttöjen koon ja muokkautuu näytön koon mukaan.

Kokeile miten www-sivu reagoi kun pienennät selaimen kokoa näytöllä.


Steampunk-sivuston lähtökohtana oleva html-koodi

Harjoituksessa tarvittava www-sivun koodaus löytyy w3schools-sivustolta jonka editorissa sitä voi myös jossain määrin muokkailla. Tutustu myös w3scools:n editorin käyttämiseen.


TEHTÄVÄ

1. Tee tietokoneen kansiojärjestelmään harjotustusta varten omalla sukunimellä nimetty kansio


2. Kopioidaan esimerkin html-koodaus Notepad++ ohjelmaan:


3. Talletetaan liitetty html-koodaus oikealla tavalla Notepad++ ohjelmassa:


HUOM! Internet-sivusto etusivun tiedoston nimi on index.html. Tämä index-niminen tiedosto on se minkä palvelin ensimmäiseksi avaa kun selaimella avataan jonkin tietty sivusto.


Esimerkkinä tehtävän www-sivuston html-koodaus, eli lähtökohta josta rakentaminen alkaa:


<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <style>
  * {
   box-sizing: border-box;
  }
  img {
   width: 100%;
   height: auto;
  }
  .row:after {
   content: "";
   clear: both;
   display: table;
  }
  [class*="col-"] {
   float: left;
   padding: 15px;
   width: 100%;
  }
  @media only screen and (min-width: 600px) {
   .col-s-1 {width: 8.33%;}
   .col-s-2 {width: 16.66%;}
   .col-s-3 {width: 25%;}
   .col-s-4 {width: 33.33%;}
   .col-s-5 {width: 41.66%;}
   .col-s-6 {width: 50%;}
   .col-s-7 {width: 58.33%;}
   .col-s-8 {width: 66.66%;}
   .col-s-9 {width: 75%;}
   .col-s-10 {width: 83.33%;}
   .col-s-11 {width: 91.66%;}
   .col-s-12 {width: 100%;}
  }
  @media only screen and (min-width: 768px) {
   .col-1 {width: 8.33%;}
   .col-2 {width: 16.66%;}
   .col-3 {width: 25%;}
   .col-4 {width: 33.33%;}
   .col-5 {width: 41.66%;}
   .col-6 {width: 50%;}
   .col-7 {width: 58.33%;}
   .col-8 {width: 66.66%;}
   .col-9 {width: 75%;}
   .col-10 {width: 83.33%;}
   .col-11 {width: 91.66%;}
   .col-12 {width: 100%;}
  }
  html {
   font-family: "Lucida Sans", sans-serif;
  }
  .header {
   background-color: #9933cc;
   color: #ffffff;
   padding: 15px;
  }
  .menu ul {
   list-style-type: none;
   margin: 0;
   padding: 0;
  }
  .menu li {
   padding: 8px;
   margin-bottom: 7px;
   background-color :#33b5e5;
   color: #ffffff;
   box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.12), 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.24);
  }
  .menu li:hover {
   background-color: #0099cc;
  }
  .aside {
   background-color: #33b5e5;
   padding: 15px;
   color: #ffffff;
   text-align: center;
   font-size: 14px;
   box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.12), 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.24);
  }
  .footer {
   background-color: #0099cc;
   color: #ffffff;
   text-align: center;
   font-size: 12px;
   padding: 15px;
  }
 </style>
 </head>
 <body>

  <div class="header">
   <h1> Maisema </h1>
  </div>

  <div class="row">

  <div class="col-3 col-s-3 menu">
   <ul>
    <li> Landscape </li>
    <li> River </li>
    <li> Forest </li>
    <li> City </li>
   </ul>
  </div>

  <div class="col-6 col-s-9">
   <h1> Landscape </h1>
   <p> Browse landscape pictures from around the world, including mountains, 
	   seascapes, forests, deserts and a lot more. This collection of beautiful 
		 and breathtaking photos is free for personal and commercial use. </p>
   <img src="maisema.jpg" width="460" height="345">
  </div>

  <div class="col-3 col-s-12">
   <div class="aside">
    <h2> Otsikko 1 </h2>
    <p> Browse landscape pictures from around the world </p>
    <h2> Otsikko 2 </h2>
    <p> Browse landscape pictures from around the world </p>
    <h2> Otsikko 3 </h2>
    <p> Browse landscape pictures from around the world </p>
   </div>
  </div>

  </div>

  <div class="footer">
   <p>This collection of beautiful and breathtaking photos is free for personal and commercial use.</p>
  </div>

 </body>
</html>
  


Tutustuminen www-sivun rakenteeseen

HTML-koodauksella liitetään www-sivulle sisältö, selainta ohjaavia koodauksia (meta/linkkejä), ulkonäköön vaikuttavia muotoilu-ohjeita (CSS) ja ohjelmointia HTML-elementtien avulla. Tehtävän www-sivuilla ei käytetä ohjelmointia.

Kuvassa esimerkki-sivun osien elementtien nimitykset.


Osan kuvan elementeistä on nimetty kansainvälisen tavan mukaan, header, menu ja footer ovat tälläisiä.
Kyseessä on siis osien nimiä ja näiden nimitysten avulla www-sivun osiin liitetään CSS-ohjeita.

Koodauksessa index.html tiedostossa noudatetaan tiettyä elementtien järjestystä. Järjestyksen hahmottamista helpottaa koodirivien sisäntäminen oikein.
Kuvassa (alla) esimerkin elementtien järjestys HTML-koodissa:


elementtejä

HTML-koodissa, index.html, on www-sivulla kokonaisuudet sijoitettu tietyyn järjestykseen.

1. head -elementti, joka ohjaa selaimen toimintaa tietyn tyyppisten elementtien avulla.

2. header -elementti, on www-sivun otsikon sisältävä osa jossa voi olla muutakin www-sivustoon liittyvää.

3. menu -elementti, sisältää www-sivustolla liikkumiseen tarvittavat asiat.

4. www-sivun sisältö, div-elementti tai -elementtejä joiden avulla tuotetaan www-sivulle varsinainen sisältö.

5. vaihtoehtoinen sisältö, kuten edellinenkin div-elementeillä toteutettu mutta voi puuttua www-sivulta kokonaan.

6- footer -elementti, sivun ala-osassa sisiltänä voi olla esimerkiksi yhteystietoja.

Esimerkkisivustossa elementit asettuvat CSS-ohjeen avulla tietyyn järjestykseen avattaessa www-sivu isolle näytölle tai mobiililaitteeseen.
Harjoituksen HTML-osat

Alla index.html tiedoston HTML-osat selitettynä (kommentteina <-- teksti -->), lisäksi html-elementteihin liitetään CSS-muotoilut:

 <body> <!-- www-sivun varsinaisen sisällön aloitusmerkki, kaikki mitä näkyy www-sivulla -->
      
 <div class="header">  <!-- header-osa, class osassa liitetään CSS-muotoilu -->
  <h1> Maisema </h1>   <!-- header-osassa näkyvä otsikkoteksti, suurin koko -->
 </div>         <!-- header-osan loppu -->

 <div class="row">    <!-- www-sivun sisältö alkaa tästä, -->

  <div class="col-3 col-s-3 menu"> <!-- menu-osan alku, CSS-asetuksina myös osan leveys -->
   <ul>          <!-- lista-elementin alku, käytetään www-sivulla liikkumiseen --> 
    <li> Landscape </li>  <!-- listan osa ja sen teksti -->
    <li> River </li>    <!-- listan osa ja sen teksti -->
    <li> Forest </li>   <!-- listan osa ja sen teksti -->
    <li> City </li>    <!-- listan osa ja sen teksti -->
   </ul>         <!-- lista-elementin alku -->
  </div>        <!-- menu-osan loppu -->

  <div class="col-6 col-s-9"> <!-- www-sivun sisältö alkaa, class-osassa CSS-asetuksena osan leveys -->
   <h1> Landscape </h1>   <!-- Otsikko (h1) ja alla tekstiä (p)-->
   <p> Browse landscape pictures from around the world, including mountains, 
	   seascapes, forests, deserts and a lot more. This collection of beautiful 
		 and breathtaking photos is free for personal and commercial use. </p>
	 <img src="maisema.jpg" width="460" height="345"> 
      <!-- Yllä. Kuva-elementti, kuvatiedoston nimi ja koko-asetukset -->
	</div> <!-- lopetusmerkki sisältöosalle -->

  <div class="col-3 col-s-12"> <!-- Asetetaan CSS-ohjeella osan leveys -->
   <div class="aside">     <!-- aside-osaan alku ja CSS-asetukset -->
    <h2> Otsikko 1 </h2>   <!-- Otsikko-teksti, h2 pienempää kokoa kuin h1 -->
    <p> Browse landscape pictures from around the world </p> <!-- Tekstiä -->
    <h2> Otsikko 2 </h2>   <!-- Otsikko -->
    <p> Browse landscape pictures from around the world </p> <!-- Tekstiä -->
    <h2> Otsikko 3 </h2>   <!-- Otsikko -->
    <p> Browse landscape pictures from around the world </p> <!-- Tekstiä -->
   </div>           <!-- aside osan lopetus -->
  </div>            <!-- Koko osan lopetus -->

  </div>            <!-- row-osan lopetus -->

  <div class="footer">   <!-- footer-osan alku ja CSS-muotoilun liittäminen osaan -->
   <p>This collection of beautiful and breathtaking photos is free for personal and commercial use.</p>
  </div>          <!-- footer-osan loppu -->

 </body>          <!-- www-sivun varsinaisen sisällön lopetusmerkki -->
</html>
  


Harjoituksen CSS-muotoiluohjeet

Sivuston ulkonäkö toteutetaan CSS muotoilu-ohjeilla joilla voidaan vaikuttaa esimerkiksi väreihin, sijaintiin, kokoon ja jonkin toiminnan johdosta tapahtuviin muutoksiin.

Alla, harjoituksen CSS-muotoilut /*kommentoituna*/, eli pyritty selittämään CSS-ohjeen merkitys:


 <style>
  * {            /* tähdellä merkittyy CSS-ohjeeseen liitetään: */
   box-sizing: border-box; /* ympärille tyhjää tilaa ja "viiva" */
  }
  img {       /* kuva-elementtiin CSS-ohje: */
   width: 100%;   /* leveys 100% sillä alueella jossa kuva näytetään */
   height: auto;  /* kuvan korkeus sääty automaattisesti */
  }
  .row:after {   /* www-sivun sisältö, jälkeen */
   content: "";   /* sisältö (?) tyhjä merkki */ 
   clear: both;   /* elementtien liikkuminen eli kelluminen, lopetetaan */
   display: table; /* www-sivun sisällön asetus, taulukkomainen asettelu */
  }
  [class*="col-"] { /* col- alkuiseen muotoiluohjeisiin liitettäviä asetuksia */)
   float: left;   /* elementit alkaa vasemmalta ("kelluu vasempaan reunaan") 
   padding: 15px;  /* tyhjä tila 15 px, elementin ympärillä */
   width: 100%;   /* leveys asetus, elementin sisällä olevat näytetään koko leveydelle */
  }
  /* Alla, vaikuttaa elementtien leveyteen mutta myös sisällön käyttäytymiseen */
  /* Prosentti luku asettaa leveyden suhteessa siihen tilaan minkä sisällä elementti on */
  @media only screen and (min-width: 600px) {
   .col-s-1 {width: 8.33%;}
   .col-s-2 {width: 16.66%;}
   .col-s-3 {width: 25%;}
   .col-s-4 {width: 33.33%;}
   .col-s-5 {width: 41.66%;}
   .col-s-6 {width: 50%;}
   .col-s-7 {width: 58.33%;}
   .col-s-8 {width: 66.66%;}
   .col-s-9 {width: 75%;}
   .col-s-10 {width: 83.33%;}
   .col-s-11 {width: 91.66%;}
   .col-s-12 {width: 100%;}
  }
  /*alla, vaikuttaa elementtien leveyteen mutta myös sisällön käyttäytymiseen*/
  @media only screen and (min-width: 768px) {
   .col-1 {width: 8.33%;}
   .col-2 {width: 16.66%;}
   .col-3 {width: 25%;}
   .col-4 {width: 33.33%;}
   .col-5 {width: 41.66%;}
   .col-6 {width: 50%;}
   .col-7 {width: 58.33%;}
   .col-8 {width: 66.66%;}
   .col-9 {width: 75%;}
   .col-10 {width: 83.33%;}
   .col-11 {width: 91.66%;}
   .col-12 {width: 100%;}
  }
  html {      /* html-elementissä käytettävä fontti-tyyppi, alla*/
   font-family: "Lucida Sans", sans-serif;
  }
  .header {     /* header-osan CSS-muotoilu */
   background-color: #9933cc; /* taustaväri heksakoodina */
   color: #ffffff;      /* tekstinväri heksakoodina */
   padding: 15px;       /* tyhjää tilaa header-osan ympärillä */
  }
  .menu ul {    /* navigoinnin listan CSS-muotoilu */
   list-style-type: none;   /* otetaan listan muotoilu pois käytöstä */
   margin: 0;         /* marginaali ympärillä 0 px */
   padding: 0;        /* tyhjätila ympärillä 0 px */
  }
  .menu li {    /* navigoinnin yksittäisen listan osan muotoilu, "painikkeen" */
   padding: 8px;       /* tyhjätila ympärillä 8 px */
   margin-bottom: 7px;    /* marginaali alle 7 px */
   background-color :#33b5e5; /* "painikkeen" taustaväri heksalukuna */
   color: #ffffff;      /* "painikkeen" tekstiväri heksalukuna */ 
   box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.12), 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.24); /* "painikkeen" varjo */
  }
  .menu li:hover { /* navigoinnin "painikke" kun hiiren osoitin sen kohdalla*/
   background-color: #0099cc; /* "painikkeen" taustaväri heksalukuna */
  }
  .aside {     /* aside elementin muotoilu */
   background-color: #33b5e5; /* taustaväri heksalukuna */
   padding: 15px;       /* tyhjätila ympärillä 8 px */
   color: #ffffff;      /* tekstiväri heksalukuna */
   text-align: center;    /* tekstin sijainti, keskellä */
   font-size: 14px;      /* fontin koko */
   box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.12), 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.24);
  }
  .footer {     /* footer elementin muotoilu, katso aiemmista muotoilujen merkitys */
   background-color: #0099cc;
   color: #ffffff;
   text-align: center;
   font-size: 12px;
   padding: 15px;
  }
 </style>
  


Muotoilu-ohjeissa col-alkuisilla voidaan www-sivun sisällön leveys jakaa näytössä osiin. Samoilla ohjeilla voidaan edelleen jakaa jonkin osan sisältöä osiin.
Harjoituksen sivu on jaettu leveydeltään 25% - 50% - 25% eli yhteen laskettuna 100%.(kuva)

Seuraavaksi rakentamaan esimerkki sivustoa, alkaen Vaihe 2.