Steampunk - Väriteema ja navigointi, index.html tiedosto

Väriteemaan muokkaaminen ja muutakin CSS-muotoiluja

Harjoituksessa www-sivuston kaikilla sivuilla käytetään samoja värisävyjä tietyissä sivun osissa. Värisävyt poimitaan kuvasta Paint-ohjelmalla.

Tehtävä 1. Värit etusivun kuvasta

Väriteema www-sivulle voidaan rakentaa poimimalla värit kuvasta. Tällä tavalla voidaan esimerkiksi toteuttaa yrityksen tai muun yhteisön www-sivut käyttäen Windowsin Paint-ohjelmaa.

INFO - Värit ja värien koodit sekä nimet

<p style="color: Aqua"> Väri nimellä </p>
<p style="color: #00FFFF"> Väri heksalukuna </p>
<p style="color: RGB(0,255,255)"> Väri RGB-koodina </p>


VÄRIN ASETUS NIMELLÄ:
 • Väri voidaan asettaa CSS-ohjeella värin englannin kielisellä nimellä, värejä on 140
 • <p style="color: PaleVioletRed"> Haalea punavioletti </p> - astettaa tekstinvärin
 • Kokoelman värien englannin kielisiä nimiä löydät täältä
 • Värien asettaminen nimellä rajoittaa käytettävissä olevia värisävyjä, parempi vaihtoehto on käyttää RGB-koodia tai heksalukua

VÄRIN ASETUS HEKSALUKUNA:
 • Värin heksaluku-arvossa voi olla numeroita 0 - 9 ja kirjaimia A - F
 • <p style="background-color: #6B8E23"> Oliivinvihreä </p> - astettaa taustanvärin
 • Värin heksaluku-arvossa on kuusi numeroa heksalukuna, jos kaikki arvot on samat voidaan arvo kirjoittaa kolmella numerona esim. #222222 voidaan kirjoittaa #222 tai BBBBBB kirjoittaa #BBB
 • Värien heksakoodeja löydät mm web-värigeneraattoreista, esim täältä

VÄRIN ASETUS RGB-KOODILLA:
  <p style="background-color: RGB(117,129,71) color= RGB(255,233,1)"> Värejä </p> - astettaa taustan- ja tekstinvärin
 • RGB-koodissa tuotetaan värisävy kolmella numeroarvolla (0-255)
 • RGB-koodi koostuu punaisen (Red), vihreä (Green) ja sininen (Blue) numero-arvosta joiden yhdistelmästä näytönohjain tuottaa värisävyt
 • Värin RGB-koodin voi selvittää kuvasta esimerkiksi Windowsin Paint ohjelman Värivalitsin-työkalulla
 • Lisää RGB-koodeista löydät täältä
 • Huomaa, RGB-koodin avulla voidaan väristä tehdä läpikuultava (RGBA-asetuksilla), eli tausta näkyy esimerkiksi tekstin läpi

VÄRIKOODI - LUKUJÄRJESTELMÄT

Tämän tekstin taustaväri on asetettu RGB-arvossa desimaalilukuna, RGB( 255, 9, 87).

Sama taustaväri mutta asetettu heksalukuna, #FF0957.

Desimaaliluku 255 = heksaluku FF = binääriluku 1111 1111
Desimaaliluku 9 = heksaluku 09 = binääriluku 0000 1001
Desimaaliluku 87 = heksaluku 57 = binääriluku 0101 01111. TAVOITE:

2. Käynnistä Paint-ohjelma (vasemmalla alhaalla Windows-painike ja Windowsin apuohjelmat):


2. Seuraavaksi värikoodi vaihdetaan HTML-koodauksessa menu - li elementin taustaväriksi RGB-koodilla.


3. Laitetaan sama värikoodi aside elementin taustaväriksi.


Tilanne tässä vaiheessa www-sivulla, menu- ja aside-osissa väri vaihdettu:
Vasemmalla värit laitettu

4. Vaihdetaan header- ja footer-osien taustaväri:


Tilanne www-sivulla, header- ja footer-osissa väri vaihdettu:
Ylä- ja ala-osan värit laitettu

5. Asetetaan koko www-sivun taustaväri:

Tilanne www-sivulla, body-elementtille taustaväri asetettu:
Ylä- ja ala-osan värit laitettu


MENU, LIIKKUMINEN WWW-SIVUSTOLLA

INFO - Menu liikkumiseen www-sivustolla ja hover-asetukset

Liikkumiseen www-sivustolla tarvitaan menu-osan "painikkeita" ja niihin liittyjä linkkejä. Linkki tarkoittaa esimerkiksi tekstiä, kuvaa tai painiketta jota painamalla sormella tai hiiren painikkeella avautuu selaimeen uusi www-sivu tai esimerkiksi kuva.
 • Liikkuminen www-sivustolla toteutetaan HTML-koodauksella menu-osan listan avulla käyttäen linkkejä.
 • 
  <div class="col-3 col-s-3 menu">  
   <ul>
    <li> Landscape </li>
    <li> River </li>
    <li> Forest </li>
    <li> City </li>
   </ul>
   .  
 • <a href="www-sivun tiedoston nimi"> LINKKITEKSTI </a> - LINKKITEKSTI-sanaan liitetään linkki jollekin sivulle
 • <li> <a href="sivu.html"> Sivu 1 </a> </li> - listan Sivu 1 tekstiin liitetty linkki joka avaisi sivu1.html tiedoston selaimeen

LINKKEIHIN LIITTYVIÄ ASETUKSIA:
 • linkin astuksilla voidaan määritellä esimerkiksi avautuuko sivu selaimessa samaan välilehteen target="_self" tai avautuuko sivu uudelle välilehdelle selaimessa target="_blank"
 • linkillä voidaan myös siirtyä tiettyyn kohtaan www-sivulla käyttämällä id-tunnistetta,

  <li> <a href="sivu.html#kuvasto"> Kuvasto </a> </li>

  Vastaavasti jonkin www-sivun HTML-koodauksessa voisi lukea otsikkona:

  <h2 id="kuvasto"> Kuvasto </h2>

Lisää linkeistä (HTML) löytyy täältä.

LINKKIEN CSS-MUOTOILU:
 • CSS-muotoilulla voit asettaa linkille muutoksia kun esimerkiksi:
  • linkkin kohdalla on hiiren osoitin - hover -asetukset
  • linkkiä kohdalla painetaan hiiren vasenta painiketta - active -asetukset
  • kun linkkiä on käytetty - visited -asetukset
 • CSS-muotoiluna voi olla esimerkiksi:
  • tekstiväri - color -asetus
  • taustaväri - background-color -asetus
  • varjo - shadow -asetukset
  • fontin koko - font-size -asetus
  • viivan vahvuus - border -asetukset

Lisää linkeistä (CSS) löytyy täältä.


Tilanne ennen ja jälkeen värin vaihtamisen (kuva alla). Liikutettaessa hiiren osoitinta menu-osassa, kunkin menu-osan väri vaihtuu hover-väriksi (sininen sävy vasemmalla). Tavoiteena on vaihtaa väri kuvan oikean puolen mukaiseksi.

Vasemmalla värit laitettu

1. Värin vaihto kohdistuu www-sivulla menu-osaan ja siellä listaan sekä ns hover-asetukseen. Etsitään siten HTML-koodauksen alusta style-elementistä muotoilu-ohje jossa lukee menu-li-hover tyyppiset asiat:

  .menu li:hover {
   background-color: #0099CC; 
  }
  

2. Seuraavaksi rakennetaan menu-osaan linkit muille sivuille.
Linkit koodataan menu:n HTML-osaan keltaisella merkittyihin kohtiin.

   <ul>
    <li> Landscape </li>
    <li> River </li>
    <li> Forest </li>
    <li> City </li>
   </ul>
  

3. Aluksi ensimmäinen linkki, linkki joka avaa etusivun selaimeen:

    <li><a href="index.html"> Landscape </a> </li>
  

4. Menu:n kolmeen seuraavaan tulee linkit tiedostoihin sivu1.html (River), sivu2.html (Forest) ja sivu3.html (City(.
Koodaa myös nämä, helpointa kopioida Landscape-kohdan linkki ja vaihtaa vain tiedoston nimi.
Tallenna tiedosto ja päivitä selain.

Tilanne www-sivulla, menu-osaan linkit lisätty:
Menu, kun linkit muotoilematta

Koska harjoituksessa ei ole vielä kuin index.html -tiedosto, ei kokeiltaessa muita sivuja löydy. Loput sivut luodaan kun etusivu on viimeistelty täysin valmiiksi.

5. Menu:n "painikkeiden" tekstit tässä vaiheessa eivät enään olekaan valkoisia, korjataan tämä seuraavaksi.

Linkin sisältävien painikkeille, eli li-elementeille on tehtävä CSS-muotoilut eri tilanteita varten kun:

  - www-sivu avautuu selaimeen, esim. valkoinen teksti
  - hiiren osoitin on linkin päällä, esim musta teksti
  - hiiren valinta-painiketta painetaan, esim oranssi teksti
  - linkkiä on käytetty eli valittu, esim. valkoinen teksti
  
Linkkien CSS-muotoiluja löytyy täältä josta perusmuotoilut on kopioitavissa muokattavaksi, alla sama CSS-koodaus jolla linkit voidaan muotoilla:


a:link {		  /* linkki sivun avautuessa, vaihda valkoiseksi */
  color: red;
}
a:visited {    /* linkki jota käytetty, vaihda valkoiseksi */
  color: green;
}
a:hover {     /* linkki kun hiiren osoitin kohdalla, vaihda mustaksi */
  color: hotpink;
}
a:active {     /* linkki kun hiiren valinta-painiketta painetaan, vaihda oranssiksi */
  color: blue;
} 
  

Kopioi yllä oleva muotoiluohje index.html tiedostoon style-elementtiin, liitä .aside-ohjeen yläpuolelle (tee tyhjä rivi, liitä kopio).

Tallenna ja päiväitä selain sekä testaa. Alla tilanne kun värejä ei ole vaihdettu:

Menu, kun linkeillä CSS-kopio muotoilematta

6. Vaihda edellä lisättyyn menun-muotoilu-ohjeeseen linkkitekstien värit kohdan 5 alussa mainittuihin.
Tilanne kun linkkien värit vaihdettu (Forest-linkin fontikoko suurempi):

Menu, kun linkeillä CSS-kopio muotoilematta

7. Seuraavaksi muokkaillaan hiukan linkkien CSS-muotoiluja lisää, alla joukko pieniä kikkoja linkin muotoiluun.

CSS-ohje jolla linkkitekstin alla ei ole viivaa:

  text-decoration: none;
  
CSS-ohje jolla linkkitekstin alla on viiva:
  text-decoration: underline;
  
CSS-ohje jolla fontin koko suuremmaksi:
  font-size: 110%;
  

Lisää linkeille muotoiluohjeita seuraavasti (yllä CSS-ohjeet):Seuraavassa vaiheessa 4, tehdään varjoja sekä etsitään sivustolle erilainen fontti-tyyppi sekä perehdytään itse nimetyn CSS-ohjeen saloihin.