Steampunk - Kuva, sisällön sijainti ja koko, index.html

ETUSIVU ENSIN

Harjoituksessa sijoitetaan etusivulle aluksi kuva. Etusivulla käytettävästä kuvasta poimitaan Steampunk-sivustolla käytettävät eri osien värisävyt.

Tehtävä 1. Kuvan lisääminen html-koodiin

1. Avaa index.html tiedosto Notepad++ ohjelmaan sekä internet-selaimeen, käytä mieluiten Firefox-selainta.

Etusivun kuvana voi käyttää tästä aukeavaa linkin kuvaa.

2. Etsi Notepad++ ohjelmassa seuraava kohta index.html tiedostosta:


  <div class="col-6 col-s-9">
   <h1> Landscape </h1>
   <p> Browse landscape pictures from around the world, including mountains, 
	   seascapes, forests, deserts and a lot more. This collection of beautiful 
		 and breathtaking photos is free for personal and commercial use. </p>
   <img src="maisema.jpg" width="460" height="345">
  </div>
  

3. Vaihda maisema-nimi kuva1-nimeksi:

<img src="maisema.jpg" width="460" height="345">

muutetaan

<img src="kuva1.jpg" width="460" height="345">INFO - kuva-elementti <img>

<img src="kuva.jpg" alt="Senaantintori yöllä" width="50%">

TIEDOSTON SIJAINTI:
 • src="kuva.jpg" - kuvatiedoston-nimi ja -pääte, kuvatiedosto samassa kuin html-tiedosto jolla kuva esitetäänkansiossa
 • src="kuvat/kuva.jpg" - kuvatiedosto kuvat kansiossa
 • src="../kuvat/kuva.jpg" - kuvatiedosto kuvat kansiossa kun on html-tiedosto eri kansiossa
 • src="https://www-sivusto-osoite/kansio/alikansio/kuvannimi.tiedostopääte" - kuvatiedosto kun kuvan tarkka www-sijainti tiedetään. Tämä voi aiheuttaa ongelmia, tekijän oikeudet sekä jos kuva-tiedosto poistetaan em www-sivustolta.

VIRHE-ILMOITUS:
 • alt="Senaantintori yöllä" - teksti joka näkyy jos kuva tiedoston nimi väärin tai ei tiedostoa löydy

LEVEYS JA KORKEUS:
 • width="50%" - leveys prosenttilukuna, kuva näkyy sen sijainti-alueen leveydestä annetun levyisenä, kuva ei vääristy
 • Huom. leveys ja korkeus voidaan antaa pikseleinäkin (px), tämä vaatii yleensä kuvan mittojen selvittämistä sekä pientä laskemistakin

Lisää kuviin liittyvää löytyy täältä.Tehtävä 2. Siirretään aside-osa menu-osan alle

Tehtävässä siirretään oikella näkyvä aside-osa vasemmalle menu-osan alapuolelle. Siirtäminen tehdään kopioimalla ja liittämällä, lisäksi kopioitu elementti otetaan pois käytöstä.


Senaantintori yöllä

1. Etsi seuraava koodaus index.html tiedostosta, valitse se ja kopioi Ctrl + C painikkeilla:


   <div class="aside">
    <h2> Otsikko 1 </h2>
    <p> Browse landscape pictures from around the world </p>
    <h2> Otsikko 2 </h2>
    <p> Browse landscape pictures from around the world </p>
    <h2> Otsikko 3 </h2>
    <p> Browse landscape pictures from around the world </p>
   </div>
  

2. Tee menu-osan koodaukseen alla olevaan kohtaan (**** TYHJÄ RIVI ****) tyhjä rivi (Enter-painike).


  <div class="col-3 col-s-3 menu">
   <ul>
    <li> Landscape </li>
    <li> River </li>
    <li> Forest </li>
    <li> City </li>
   </ul>
	 **** TYHJÄ RIVI ****
  </div>
  

3. Klikkaa hiirellä kursori tekemällesi tyhjälle riville ja liitä Ctrl + V kopiomasi aside-osa. Sivun pitäisi näyttää nyt kuvan mukaiselle.

aside osan siirto

4. Koodaus menu-osassa pitäisi seuraavan näköinen:


  <div class="col-3 col-s-3 menu">
   <ul>
    <li> Landscape </li>
    <li> River </li>
    <li> Forest </li>
    <li> City </li>
   </ul>
	 <div class="aside">
    <h2> Otsikko 1 </h2>
    <p> Browse landscape pictures from around the world </p>
    <h2> Otsikko 2 </h2>
    <p> Browse landscape pictures from around the world </p>
    <h2> Otsikko 3 </h2>
    <p> Browse landscape pictures from around the world </p>
   </div>
  </div>
  

5. Seuraavksi otetaan edellä kopiotu aside-osa www-sivun oikealta puolelta pois käytöstä. Kyseinen osa löytyy koodauksesta footer-osan ylläpuolelta.

Käytöstä poistettava osan alkuun kirjoitetaan <! - - merkit ja osan loppuun --> merkit (hakusulkumerkkejä ja tavuviivoja).
HUOMAA. Kommentti-merkit muuttaa Notepad++ ohjelmassa koodauksen vihreäksi ja kommentti-lopetusmerkin jälkeen koodauksen värit palautuu normaaleiksi.


  </div>
<!--   KÄYTÖSTÄ POISTETTAVA TÄSSÄ KOHTAA
  <div class="col-3 col-s-12">
   <div class="aside">
    <h2> Otsikko 1 </h2>
    <p> Browse landscape pictures from around the world </p>
    <h2> Otsikko 2 </h2>
    <p> Browse landscape pictures from around the world </p>
    <h2> Otsikko 3 </h2>
    <p> Browse landscape pictures from around the world </p>
   </div>
  </div>
POISTETTAVAN OSAN LOPPU -->
  </div>

  <div class="footer">
   <p>This collection of beautiful and breathtaking photos is free for personal and commercial use.</p>
  </div>
  

Tämän jälkeen www-sivun pitäisi näyttää seuraavalle:

Oikealta aside-osa poissa käytöstä

INFO - kommenttimerkit

<!-- kommentti -->

KOMMENTTIMERKEILLÄ VOIDAAN TEHDÄ:

 • html-koodiin omia muistiinpanoja jotka eivät näy www-sivulla
 • poistaa html-koodauksesta osia pois käytösatä ja siten www-sivulta pois näkyvistä
 • etsiä html-koodista virhe tai virheitäTehtävä 3. Sivun sisällön laajentaminen

Tehtävässä levennetään sivun varsinaisen sisällön leveys oikeaan reunaan asti ja tutustutaan samalla sisältö-elementtien leveyteen vaikuttavaan CSS-muotoiluohjeeseen style-elementissä.


Senaantintori yöllä

INFO - www-sivun jakaminen osiin

CSS-muotoiluohjeita

Sivu on jaettu prosentteja käyttäen osiin CSS-ohjeilla:

 • * { box-sizing: border-box;} - asettaa tähdellä (*) merkittyihin käyttöön leveys- ja korkeusominaisuudet (minimi sekä maksimi) ja täyte-ominaisuuden (padding-tyhjää tilaa) sekä reunaviivan
 • [class*="col-"] { float: left; padding: 15px; width: 100%; } - col-alkuisiin CSS-ohjeisiin liitettäviä ominaisuuksia, osa siirtyy vasemmalle (HTML-koodissa edellä olleen viereen), täyte ympärillä 15px, osan leveys 100% käytettävissä olevasta tilasta
 • @media only screen and (min-width: 600px) ja
  @media only screen and (min-width: 768px)
  - sisältävät col-alkuisia CSS-ohjeita joilla elementin leveys asetetaan prosenttilukuna


1. Kuvan (yllä) mukaan www-sivun varsinainen sisältö pitää levittää oikeaan reunaan asti. Leveys ennen muutoksia on 50%. Koska oikealta siirretyn aside-elementin leveys oli 25%, pitäisi varsinaisen sisällön leveys olla 75% koska kokoleveyden kuuluu olla 100%.

Alkuperäinen: 25% + 50% + 25% = 100%
Haluttu: 25% + 75% = 100%

2. Etsitään HTML-koodista missä kohtaa levitettävä sisältö on, eli etsitään koodauksesta div-elementti jonka sisällä on sivun keskellä olevat osat:


  <div class="col-6 col-s-9">
   <h1> Landscape </h1>
   <p> Browse landscape pictures from around the world, including mountains, 
	   seascapes, forests, deserts and a lot more. This collection of beautiful 
		 and breathtaking photos is free for personal and commercial use. </p>
   <img src="kuva1.jpg" width="460" height="345">
  </div>
  

3. Osat sijaitsevat <div class="col-6 col-s-9"> sisällä jolloin, CSS-muotoilun osaan liittävässä class-osassa on col-alkuisten perässä numeroiden oltava asia jolla 50% on muutettavissa 75 prosenttiin.

4. Etsi ja vaihda se numero jolla tämä tehdään. Talleta HTML-tiedosto sekä päivitä www-selain ja tarkista onko tulos kuvan mukainen (alla):

Senaantintori yölläSeuraavassa vaiheessa 3 lisää CSS-muotoiluun perehtymistä: