WEB-opas, HTML - Taulukko

Taulukko ja atribuutit

Taulukko voi sisältää esimerkiksi numeroita, tekstiä, lomake-kenttiä, kuvia tai näiden yhdistelmiä. Taulukoihin vopidaan kohdistaa CSS-muotoiluja kuten useisiin muihinkin elementteihin.


Taulukon sisäiset elementit

Taulukko luodaan table-elementiin, sisäisten elementtien avulla luodaan otsikot, rivit- ja sarakkeet.

Elementti Tarkoitus Elementti Tarkoitus
table Taulukko-elementti jonka sisään luodaan taulukko
th Otsikoiden-elementti, rivien ja sarakkeiden otsikot tr Rivien luonti elementti
td Taulukon solu -elementti, taulukon ruudun sisältö caption Taulukon pääotsikko, otsikko joka näkyy taulukon ulkopuolella
colgroup Taulukon sarakkeiden html-tiedostossa tehtävin muotoiluihin tarkoitettu elementti col colgroup-elementin sisällä elementti jossa varsinaiset asetukset toteutetaan.
Atribuutteina esim span, style sekä niiden määritteet.
thead Ylärivin "otsikko"-ryhmä, esim CSS-asetukset ylärivin otsikoille tfoot Alarivin sisältöä koskeva ryhmä, esim CSS-asetukset koko alariville
tbody Varsinaisten sisältösolujen ryhmä, esim CSS-asetukset taulukon sisällölle

Esimerkissä alla, elementit ja niiden tarkoitus:
table, taulukon luonti
caption, taulukon otsikko
tr, taulukon rivit
th, rivien sekä sarakkeiden otsikot
td, taulukon solujen sisältö


 <table>
  <caption><b>Tuotteet</b></caption>
  <tr> <td> Hylly </td> <th> Hedelmä </th> <th> Lukumäärä </th> </tr>
  <tr> <th> 1 </th>   <td> Omena </td>  <td> 10 </td> </tr>
  <tr> <th> 2 </th>   <td> Sitruuna </td> <td> 12 </td> </tr>
 </table>
 

Tuotteet
Hylly Hedelmä Lukumäärä
1 Omena 10
2 Sitruuna 12

Sama taulukko hiukan erilailla asemoituna (html-muotoiltu):


 <table border=1 width=200 height=100>
  <caption><b>Tuotteet</b></caption>
  <tfoot align="center">
  <tr> <td> Hylly </td> <th> Hedelmä </th> <th> Lukumäärä </th> </tr>
  <tr> <th> 1 </th>   <td> Omena </td>  <td> 10 </td> </tr>
  <tr> <th> 2 </th>   <td> Sitruuna </td> <td> 12 </td> </tr>
  </tfoot>
 </table>
 

Tuotteet
Hylly Hedelmä Lukumäärä
1 Omena 10
2 Sitruuna 12

Yhteenveto

 taulukko tehdään table-elementillä, taulukon muotoiluja:
 
 border kehyksen paksuus
 width taulukon leveys
 height taulukon korkeus
 caption taulukon otsikko
 tfoot -elementillä voidaan muotoilla taulukkoa:
 align-atribuutissa on center-merkkauksella keskitetty koko taulukon sisältö
 taulukon rivit merkitään tr-elementein
 taulukon rivi ja sarakkeiden otsikot merkitään th-elementein
 taulukon varsinainen sisältö merkitään td-elementein

Taulukon muotoilu CSS-ohjeilla esitellään CSS-oppaassa !!


Taulukko, sisäiset elementit ja atribuutit

Taulukon table-elementtiin voi lisätä summary-atribuutilla toteutetun tekstin joka näkyisi mikäli selain ei kykene näyttämään taulukkoa.
Taulukon otsikko kirjoitetaan caption-elementtiin.

Kumpikaan elementti, summary ja caption ei ole välttämätön. Eri selaimet saattavat näyttää taulukot hieman erilailla ilman CSS-muotoiluja. Käytä taulukkoja sellaisten asioiden esittämiseen mitkä ovat aidosti taulukoita.


 <table summary="Tässä olisi teksti joka näkyisi mikäli selain ei kykene 
          näyttämään taulukkoa.">
  <caption><b> Tilauslista </b></caption>
  <tr><th> Tuote </th>  <th>kpl</th> <th>Hinta</th> <th>Hinta €</th> </tr>
  <tr><th> M3 ruuvi </th> <td>50 </td> <td>0,02</td> <td>1,00</td>  </tr>
  <tr><th> M4 ruuvi </th> <td>50 </td> <td>0,02</td> <td>1,00</td>  </tr>
  <tr><th> M5 ruuvi </th> <td>20 </td> <td>0,04</td> <td>8,00</td>  </tr>
  <tr><th> M6 ruuvi </th> <td>20 </td> <td>0,04</td> <td>8,00</td>  </tr>
  <tr><th> Yhteensä: </th><td colspan="2"></td>    <td>3,20 €</td> </tr>
 </table>
 

Tilauslista
Tuote kpl Hinta Hinta €
M3 ruuvi 50 0,02 1,00
M4 ruuvi 50 0,02 1,00
M5 ruuvi 20 0,04 8,00
M6 ruuvi 20 0,04 8,00
Yhteensä: 3,20 €


Esimerkissä (alla) käytetään colgroup-elementtiä taulukon "muotoiluun". col-elementissä span-atribuutilla määritellään ryhmiteltävien solujen määrä, style-kohdissa määritellään taustavärit.


 <table border="1">
  <colgroup>
  <col span="2" style="background-color:#CCFFCC">
  <col style="background-color:#CCFFFF">
  </colgroup>
  <tr><th>Nimike</th> 	         <th>ISBN</th> 	       <th>Hinta </th></tr>
  <tr><td>CSS3-uudet ominaisuudet</td> <td>978-952-5912-79-1 </td> <td>49 € </td></tr>
  <tr><td>HTML5-uudet ominaisuudet</td> <td>978-951-0-38137-3 </td> <td>39,50 €</td></tr>
 </table>
 

Nimike ISBN Hinta
CSS3-uudet ominaisuudet 978-952-5912-79-1 49 €
HTML5-uudet ominaisuudet 978-951-0-38137-3 39,50 €


CSS-muotoilun liittäminen taulukkoon

Taulukon muotoiluun käytettävät CSS-ohjeet html-tiedoston alussa style-elementissä:


 <!DOCTYPE html>
 <html>
 <head>
 <meta charset="UTF-8">
 <style>
  body{
  background-color: RGB(213,213,255);
  }
  thead {color:green;}
  tbody {color:#B40486;}
  tfoot {color:red;}
  table,th,td {border:1px solid black;}
 </style> 
 </head>
 <body>

 </style>
  <table>
  <thead>
   <tr><th>Nimike</th> 	      <th>ISBN</th> 	   <th>Hinta</th></tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr><td>CSS3-uudet ominaisuudet</td> <td>978-952-5912-79-1</td> <td>49 €</td></tr>
   <tr><td>HTML5-uudet ominaisuudet</td> <td>978-951-0-38137-3</td> <td>39,50 €</td></tr>
  <tbody>
	<tfoot>
   <tr> <td>2 kpl</td>          <td> </td>         <td>yht: 88,50 €</td> </tr>
  </tfoot>
  </table>

 </body>
 </html>
 

Esimerkki-koodauksen tulos www-sivulle:Taulukolle liitetään taulukkoon CSS-muotoiluohjeet style.css tiedostosta div-elementin class-atribuutissa annetulla tunnisteella, esimerkissä Taulukko1. Lisää taulukoihin liittyvää asiaa CSS-muotoilu oppaassa:


 <div class="Taulukko1">
  <table>
  <tr><th>Nimike</th> 	        <th>ISBN</th> 	     <th>Hinta</th></tr>
  <tr><td>CSS3-uudet ominaisuudet</td> <td>978-952-5912-79-1 </td> <td>49 €</td></tr>
  <tr><td>HTML5-uudet ominaisuudet</td> <td>978-951-0-38137-3 </td> <td>39,50 €</td></tr>
  </table>
 </div>
 

Nimike ISBN Hinta
CSS3-uudet ominaisuudet 978-952-5912-79-1 49 €
HTML5-uudet ominaisuudet 978-951-0-38137-3 39,50 €