WEB-opas, HTML - Lomakkeet 1

Lomake, form-elementti

Lomakkeita käytetään vuorovaikutteisien www-sivujen toteutuksissa tiedon keräämisen, käsittelyn ja palautteen esittämisen välineenä. Lomakkeissa on pakollisia osia, pakollisuus mainitaan erikseen oppaassa. Lomakkeisiin liittyy olennaisena osana input-elementti jolla lomakeen sisältö toteutetaan, input-elementti on esitelty eri sivulla.

Lomake toteutetaan form-elementillä tai -elementeillä. Oppaan lomake-esimerkit eivät ole toimivia versioita, lomakkeita käsitellään lomakkeenkäsittelijä-ohjelmilla joiden ohjelmointikielinä on esimerkiksi PHP ja JavaSript.


 <form>
  Lomakkeen sisältö input-elementein ja niihin liittyvine asetuksineen sekä 
	muut tarvittavat elementit (esim painike).  
 </form>
 

Jotta lomake on tunnistettavissa (ja CSS:llä muotoiltavissa ?) lomake tarvitsee id-tunnisteen. Tunniste kirjoitetaan form-elementin alkuun seuraavasti:


 <form id="osa_tilaus">
  Tilaus-lomakkeen sisältö.  
 </form>
 

Lomakkeen sisällön elementit voi kirjoittaa form-elementin ulkopuolellekin (ei suositeltavaa), jos ne kiinnitetään form-elementiin id-atribuutin avulla:


 <form id="osa_tilaus">
  Tilaus-lomakkeen sisältö.  
 </form>
 <input type=”text” form=”osa_tilaus”>
 


form-elementin atribuutit

Atribuutti Tarkoitus
action URL-osoite (lomakkeenkäsittely-ohjelman tai email), pakollinen.
method Lähetystyyppi, pakollinen. Metodeita kaksi:
post, palvelupyyntö palvelimelle, palvelin jää odottamaan lomakkeen loppuosaa, SUOSITELTAVIN.
get, (varomaton käyttäminen voi aiheuttaa palvelinongelmia).
enctype Sisällön tyyppi. Määrittelyjä:
application/x-www-form-urlencoded
multipart/form-data
text/plain
target Kohdekehyksen nimi. Määrittelyjä:
window_name
_blank
_parent
_self
_top
name Lomakkeen nimi, (lomake-kentän nimeäminen esitellään muualla).
lang, dir Lomakkeessa käytettävä kieli ja kirjoitussuunta.
title, style, id, class Otsikko (title), CSS-tyylin nimi (class), paikallinen tyyliastetus (style), käytettävä tyyli tai yksiselitteinen kohta johon viitataan hyperlinkillä (id).
accept-charset Lomakkeen merkkiasetusten-lista, merkistön ulkopuolisten merkkien lista.Esim accept-charset="ISO-8859-1". Määrittelee hyväksyttyjen merkistöjen ulkopuolisien merkkien listan.
accept Sisältötyyppilista, hyväksyttävät tieto-tyypit. Esim.
<input type="file" name="pic" accept="image/*">
Määrittelee pilkulla eroteltuna listana sisällön tyypit joita noudattamalla palvelin osaa käsitellä lomakkeen sisällön oikein. Ei HTML5:ssä
autocomplete automaattinen täydennys lomakkeen kenttiin ellei niitä ole erikseen asetettu, HTML5
novalidate Lomakekenttien tarkistusten esto HTML5


Tiedon siirtokohde, action (pakollinen)

Lomakkeen sisältämät tiedot lähetetään action-parametrillä www-palvelimella olevaan "lomakekäsittelijä"-ohjelmalle. Lomakekäsittelijä on ohjelma (PHP tai script) joka lähettää tiedot esim sähköpostiin tai palvelimelle esimerkiksi tietokantaan.
Lomakkeenkäsittelijä-ohjelma käsittelee tietoja palvelimen ja lomakkeen CGI-rajapinnalla sekä sijaitsee palvelimella, joko samalla kuin sivusto tai jollain muulla palvelimella.

Atribuutin action arvona voi olla esimerkiksi sähköpostiosoite tai lomakkeenkäsittelijä-ohjelman "nimi".

Lomake sähköposti-osoitteeseen (muista tietoturva-riskit):


 <form action="mailto:veijo.vastaanottaja@gmail.com">
  Lomakkeen varsinainen sisältö  
 </form>
 

Lomakekäsittelijälle-ohjelmalle (PHP-ohjelma):


 <form action="lomakekasittely.php">
 Lomakkeen varsinainen sisältö  
 </form>
 

Lomakkeen lähettäminen CGI-ohjelmistoon joka sijaitsee samalla palvelimella jolla täytettävä lomake on:


 <form action="/cgi-bin/post-query">
 
lähde: HTML4,Tero Linjamaa, Teknolit

Lomakkeen lähettäminen eri palvelimella olevaan CGI-ohjelmistoon (kuvitteellinen sivuton.org):


 <form action="http://www.sivuton.org/cgi-bin/post-query">
 
lähde: HTML4,Tero Linjamaa, Teknolit

Tiedon lähetystapa, method

Lähetystavan method-atribuutissa kerrotaan määritteellä lähetetäänkö lomakkeen tiedot url-muodossa (get) vai käyttäjiltä piilotettuna (post).

Esimerkki, lomake lähetetään piilotettuna:


 <form action="lomakekasittely.php" method="post">
 Lomakkeen varsinainen sisältö
 </form>
 

Koodaustapa, enctype

Atribuuttia enctype käytetään lomakkeella lähetettyjen tietojen koodaukseen sekä sitä käytetään silloin kun lomakkeella on tarkoitus lähettää kuvia tai muita tiedostoja. Määrittelyjä:

- application/x-www-form-urlencoded, kun lähetettävän tiedon tyyppi muu kuin oletusarvoinen MIME. 
                   Tämä ei vaikuta jos lähetysmetodina on get.
- multipart/form-data, käytetään kun lomake sisältää tiedoston kokoisen lähetettävän syötekentän.
- text/plain, sähköpostin lähetys lomakkeelta (action:n arvona oltava sähköposti-osoite).
Esimerkissä on kaksi input-elementtiä joiden avulla erilaisia lomakekenttiä luodaan sivuille, input-elementin määrittelyjä esitellään tarkemmin täällä ja PHP-oppaassa.


 <form action="mailto:sahvoposti.osoite@gmail.com" enctype=text/plain">
  <input name="etunimi" type="text"> Etunimi<br>
  <input name="sukunimi" type="text"> Sukunimi<br>
  <input type="submit" value="LÄHETÄ">
 </form>
 
Etunimi
Sukunimi

Vastauksen esittämistapa, target

Mikäli lomake on toteutettu frame-elementillä luotuun kehykseen, käytetään target-atribuuttia, muotoa target="kehyksen nimi". Alla target-atribuutin määritteet: lomakkeella on tarkoitus lähettää kuvia tai muita tiedostoja. Määrittelyjä:

- window_name, (ilmeisesti nykyään framename, vastaus näytetään ifame:ssä (?).
- _blank, vastaus näytettään uudessa ikkunassa tai selaimen välilehdellä.
- _parent, vastaus näytetään samassa kehyksessä.
- _self, vastaus näytetään vanhassa (?) kehyksessä.
- _top, vastaus näytetään kokonaisena ikkunassa (?).


 <form action="demo_form.asp" method="get" target="_blank">
  <input name="etunimi" type="text"> Etunimi<br>
  <input name="sukunimi" type="text"> Sukunimi<br>
  <input type="submit" value="LÄHETÄ">
 </form>
 
Etunimi
Sukunimi

Lomakkeen nimi, name

Lomakkeen nimi ilmaistaan name-atribuutilla luotuun kehykseen, name="lomakkeen nimi".
HUOM! Kyse on lomakkeen nimestä (form-elementtissä) ei lomakekentän nimestä (input-elementissä). Lomakkeen nimi ei näy sivuston käyttäjälle, käytetään viittatessa esim JavaScriptissa lomakkeeseen sekä jos html-dokumentissa on useita lomakkeita.


 <form action="form_action.asp" method="get" name="Nimilomake">
  <input type="text" name="etunimi"> Etunimi<br> 
  <input type="text" name="sukunimi"> Sukunimi<br> 
  <input type="button" onclick="formSubmit()" value="Lähetä nimitiedot">
 </form>
 
Etunimi
Sukunimi

Lomakkeessa käytettävä kieli ja kirjoitussuunta, lang ja dir

Lomakkeelle voidaan asettaa siinä käytettävä kieliasetus lang-määritteellä käyttämällä kielen englanninkielistä lyhennettä, alle esimerkissä ranska.

Lomakkeessa käytettävän kielin määrittely:


 <form action="form_action.asp" method="get" name="Nimilomake" lang="fr">
  <input type="text" name="etunimi"> Etunimi<br> 
  <input type="text" name="sukunimi"> Sukunimi<br> 
  <input type="button" onclick="formSubmit()" value="Lähetä nimitiedot">
 </form>
 

Kirjoitussuunta-asetus tehdään dir-atribuutissa käyttäen määritettä ltr (left to right) tai rtl (right to left). Molemmat asetukset koskevat yleensä koko www-sivustoa jollei toisin ole asetettu.
Kirjoitussuunta määritellään saman tyylisesti form-elementissä kuten muissakin teksti-elementeissä:


 <form action="form_action.asp" method="get" name="Nimilomake" dir="ltr">
  <input type="text" name="etunimi"> Etunimi<br> 
  <input type="text" name="sukunimi"> Sukunimi<br> 
  <input type="button" onclick="formSubmit()" value="Lähetä nimitiedot">
 </form>
 


Lomakkeen CSS-muotoilu, id, class ja span

Lomakkeen paikalliset tyyliastukset voi toteuttaa style- tai id-määritteessä, koko lomaketta koskien class-atribuuttia avulla kokonaisena tyyliastuksena CSS-tiedostossa. Määritteellä id voidaan myös ilmoittaa yksiselitteiden kohta linkille.

CSS-tiedostossa olevan Lomake1 mimisen tyyliohjeen liittäminen lomakkeeseen class-atribuutilla:


 <div class="Lomake1">
  <form>
   lomakkeen sisältö
  </form>
 </div>
 

Lomakkeelle paikallinen tyyli-asetus style-atribuutilla ja span-elementillä sekä style-tiedostosta painikkeelle class-atribuutilla:


 <form action="form_action.asp" method="get" name="Nimilomake">
  <input type="text" name="e_nimi" style="background-color:RGB(255,238,179)"> 
   <span style="color:blue"> Etunimi </span><br> 
  <input type="text" name="s_nimi" style="background-color:RGB(255,238,179)">
   <span style="color:blue"> Sukunimi </span><br>
  <input class="painike" type="button" onclick="formSubmit()" value="Lähetä nimitiedot">
 </form>
 
Etunimi
Sukunimi


Opaste-otsikko, title

Asetettaessa title-atribuutilla otsikko lomakkeelle form-elementin sisään, otsikko tai opaste avautuu näkyville pienenä opaste-ruutuna teksteineen kun hiiren osoitin on lomakkeen alueella:


 <form title="Henkilötiedot, anna tietosi." action="form_action.asp" method="get" name="Nimilomake">
  <input type="text" name="e_nimi" style="background-color:RGB(255,238,179)"> 
   <span style="color:blue"> Etunimi </span><br> 
  <input type="text" name="s_nimi" style="background-color:RGB(255,238,179)">
   <span style="color:blue"> Sukunimi </span><br>
  <input class="painike" type="button" onclick="formSubmit()" value="Lähetä nimitiedot">
 </form>
 
Etunimi
Sukunimi


Automaattinen täydennys, autocomplete

Atribuutilla autocomplete, tehdään automaattinen täydennys lomakkeen kaikkiin kenttiin ellei niitä ole erikseen asetettu. Automaattinen täydennys ei kuitenkaan toimi jos toiminto on selaimen asetuksista estetty.

Automaattinen täyttö estetty - autocomplete="off", lomakekenttä ei ehdota aiemmin kenttään kirjoitettua tekstiä tai email-osoitetta:


 <form action="demo_form.asp" method="get" autocomplete="off">
  <input type="text" name="fname">Etunimi
  <input type="email" name="email">email
  <input type="submit" value="Lähetä">
 
Etunimi
email

Automaattinen täyttö sallittu - autocomplete="on", lomakekenttä ehdottaa aiemmin kenttään kirjoitettua tekstiä tai email-osoitetta:


 <form action="demo_form.asp" method="get" autocomplete="on">
  <input type="text" name="fname">Etunimi
  <input type="email" name="email">email
  <input type="submit" value="Lähetä">
 
Etunimi
email


Kenttien tarkistuksen esto, novalidate

Lomakkeen kenttien tarkitusten estämiseen käytetään novalidate-määritettä:


 <form action="form_action.asp" novalidate>
  E-mail: <input type="email" name="user_email">
  <input type="submit" value="Lähetä">
 </form>
 
E-mail: