WEB-opas, HTML - Lomakkeet 2

Lomake, input-elementti

Lomakkeisiin kerättävä tieto sekä toiminnallisuus toteutetaan input-elementein, niiden määrittelyjen sekä niihin kohdistettujen toimintojen avulla.


 <form>
  Lomakkeen sisältö input- elementein sekä 
  erilaisin atribuutein ja määrittein toteutettuna. 
 </form>
 


Input-elementin atribuutit ja määritteet (HTML5 erikseen mainittuna):

Atribuutti Tarkoitus Määritteet, esimerkki
accept Hyväksyttävät tiedostotyypit. Määritteet:
audio/* video/* image/* MIME_type
Esim
<input type="file" name="pic" accept="image/*">
align Asemointi,
EI MUKANA HTML5:ssä,
KÄYTÄ CSS-muotoilua !!
Määritteet:
left right top middle bottom
Esim
<input type="image" src="submit.gif" alt="Submit" align="right" width="48" height="48">
alt Oletusteksti virhetilanteessa. Esim
<input type="image" src="submit.gif" alt="VIKAA" width="48" height="48">
autocomplete Automaattinen syötekentän täyttö.
HTML5 !
Määritteet:
on, automaattinen täyttö
off, ei täyttöä
Esim
Etunimi: <input type="text" name="etunimi">
Sukunimi: <input type="text" name="sukunimi">
email: <input type="email" name="email" autocomplete="on">
autofocus Kohdistin, asettaa tärkeimmälle lomakekentälle kehyksen sekä siirtää kohdistimen osoittamaan ko kenttää.
HTML5 !
Esim
Etunimi: <input type="text" name="etunimi" >
Sukunimi: <input type="text" name="sukunimi" autofocus>
checked Valintaruutujen (checkbox) oletusvalinnan merkitseminen. Esim
<input type="checkbox" name="auto" value="Mercedez Benz E AMG 6,3" checked> On auto
<input type="checkbox" name="riisikulho" value="Kia Sorrento" > On kauppakassi
disabled Poistaa syötekentän käytöstä, kenttä jää näkyviin mutta sitä ei voi täyttää. Esim
Etunimi: <input type="text" name="etunimi">
Sukunimi: <input type="text" name="sukunimi" disabled>
form Kytkee form-elementin siinä ilmoitettuun form-elementtiin
tämän id-arvon perusteella. HTML5 !
Esim
<form action="demo_form.asp" id="form1">
Etunimi: <input type="text" name="fname">
<input type="submit" value="Submit">
</form>

Sukunimi: <input type="text" name="lname" form="form1">
formaction Määrite lähetys-painikkeessa tms, url-osoite.
HTML5 !
Määritteinä,
absoluuttinen osoite: "http://www.example.com/formresult.asp
tai sivustolla oleva tiedosto: "formresult.asp"
Esim
<input type="submit" formaction="demo_admin.asp" value="Submit as admin">
formenctype Kumoaa /ohittaa form-elementin enctype-attribuutin ?
HTML5 !
Määritteet:
application/x-www-form-urlencoded multipart/form-data text/plain
Esim
<input type="submit" formenctype="multipart/form-data" value="Submit as Multipart/form-data">
formmethod Kumoaa /ohittaa form-elementin method-attribuutin ?
HTML5 !
Määritteet:
get
post
Esim
<form action="demo_form.asp" method="get">
formnovalidate Kumoaa /ohittaa form-elementin novalidate-attribuutin ?
HTML5 !
Esim
<input type="submit" formnovalidate="formnovalidate" value="Submit without validation">
formtarget Kohdekehys.
HTML5 !
Määritteet:
_blank, avaa uuteen ikkunaan
_self, aiemmin määritelty kohde ikkuna
_parent, samaan ikkunaan jossa syötekenttä on
_top, samaan mutta kehystämättömään ikkunaan kehyksennimi, id-tunnisteella merkittyyn ikkunaan
height Korkeus pikseleinä.
HTML5 !
input-elementillä ainoastaan kun käytetään määrittelyä type="image"
Esim
<input type="image" src="img_submit.gif" alt="Submit"
width="48" height="48">
list Tunniste-teksti, liittyy datalist-elementin liittämiseen ja tunnistamiseen.
HTML5 !
Esim
<input list="selaimet">
<datalist id="selaimet">
<option value="Explorer">
<option value="Firefox">
<option value="Chrome">
<option value="Opera">
<option value="Safari">
</datalist>
max Numero tai päivämäärä, ylärajojen asettaminen.
HTML5 !
Esim
Valitse päivämäärä 1980-01-01 jälkeen:
<input type="date" name="spaiva" max="1979-12-31">

Valitse päivämäärä 2000-01-01 ennen:
<input type="date" name="spaiva" min="2000-01-02">

Laatu ( 1 - 5 ):
<input type="number" name="quantity" min="1" max="5">
maxlength Numero, syötekentän maksimi merkkien määrä. Esim
Username: <input type="text" name="usrname" maxlength="10">
min Numero tai päivämäärä, alarajojen asettaminen.
HTML5 !
Katso esimerkki max-atribuutti, yllä.
multiple Selain tarjoaa dialogin jolla voi valita niin monta tiedostoa kuin haluaa.
HTML5 !
Esim
Valitse kuvat: <input type="file" name="img" multiple>
name Teksti, syötekentän tunniste. Esim
Nimi: <input type="text" name="kokonimi">
email: <input type="text" name="sahko_posti">
pattern Syötekentän merkkien muotovaatimusten asetus.
HTML5 !
Esim
Maakoodi: <input type="text" name="maa_koodi"
pattern="[A-Za-z]{3}" title="kolmen kirjaimen koodi">
placeholder Syötekentän aputeksti, poistuu täytettäessä.
HTML5 !
Esim
<input type="text" name="enimi" placeholder="Etunimi">
<input type="text" name="snimi" placeholder="Sukunimi">
readonly Syötekentään lukittu teksti (kentään ei voi kirjoittaa). Esim
Yritys: <input type="text" name="firma" value="Viemäröinti Oy" readonly>
require Ilmoitus, kentän täyttäminen pakollinen.
HTML5 !
Ei ehkä toimi Explorerissa
Esim
Käyttäjänimi: <input type="text" name="usrname" required>
size Syötekentän pituus, numero. Esim
email: <input type="text" name="email" size="35">
PIN: <input type="text" name="pin" maxlength="4" size="4">
src Kuvatiedoston nimi ja talletuspaikka, ainoastaan kuvalle !! Esim
<input type="image" src="img_submit.gif" alt="Submit"
width="48" height="48">

step Numero, numero-välin asetus.
HTML5 !
Esim
<input type="number" name="points" step="3">
type input-elementti tyyppejä button
checkbox
color (HTML5)
date (HTML5)
datetime (HTML5)
datetime-local (HTML5)
email (HTML5)
file
hidden
image
month (HTML5))
number (HTML5)
password
radio
range (HTML5)
reset
search (HTML5)
submit
tel (HTML5)
text
time (HTML5)
url (HTML5)
week (HTML5)


HTML5 uudet merkitty (HTML5) merkinnällä
value Teksti, lomakkeen täyttäjälle lomakekentässä näkyvä oletusteksti. Esim
<input type="text" name="fname" value="John">
width Leveys pikseleinä.
HTML5 !
input-elementillä ainoastaan kun käytetään määrittelyä type="image"
Esim
<input type="image" src="img_submit.gif" alt="Submit"
width="48" height="48">


Seuraavaksi tarkemmin input-elementistä.


Teksti-kenttä, type="text", type="email" ja name="teksti"

Lomakkeeseen kentät joihin lomakkeen täyttäjältä pyydetään tekstiä luodaan input-elementissä type-atribuutin text-määritteellä.

Sähköposti-osoite voidaan pyytää omaan kenttäänsä asettamalla type-atribuutille email-määrite.

Palvelimella oleva ns lomakkeenkäsittelijä eli ohjelma tunnistaa name-atribuuttiin kirjoitetusta teksti-määritteestä mistä kentästä on kyse sekä "lukee" mitä kenttään oli kirjoitettu käsittelyä varten.


 <form>
  Etunimi <input type="text" name="etunimi"> 
  Sukunimi <input type="text" name="sukunimi"> 
  email <input type="email" name="tilaaja_email"> 
 </form>
 


Etunimi Sukunimi email
Yllä. 
 - Lomake-kentät etu- ja sukunimeä varten. 
 - Atribuutissa type määritteenä on text, jolloin lomakkeen käyttäjän oletetaan kirjoittavan tekstiä kentään. 
 - Atribuutin name-atribuutin määritteeksi kirjoitettava teksti on vapaasti sivuntekijän valittavissa. 
 - Määritteeksi kannattaa valita teksti joka kuvaa asiaa joka kentään kirjoitettavaa asiaa, 
  esimerkissä "etunimi" ja "sukunimi".
 

Teksti-kenttä, type="password" ja type="number"

Salasana syötetään omaan teksti-kenttäänsä, tällöin kentän type-atribuutin määritteenä on password ja name-määritteeksi kirjoitetaan asiaa kuvaava termi.

Tunnusluku voidaan asettaa type:lle määritellä number (HTML5). Huomaa, jos tunnusluku on nelinumeroinen on asetettava max- määritteelle arvoksi 9999 !


 <form>
  <input type="number" name="t_luku" min="1" max="9999"> Tunnusluku 	 
  <input type="password" name="s_sana"> Salasana 
 </form>
 


Tunnusluku Salasana
Yllä. 
 - Lomake-kentät tunnuslukua ja salasanaa varten. 
 - Atribuutissa type määritteenä on number, lomakkeen käyttäjän kirjoittaa (tai valitsee) kenttään numeron. 
 - Atribuutin name-atribuutin määritteenä t_luku jonka avulla tunnusluku lähetetään 
  esim. PHP-ohjelmaan annettu luku. 
 - Atribuuteissa min ja max määritellään tunnusluvulle raja-arvot.
 - Atribuuteissa type määritellä password määritellään kentäntyypiksi salasana ja 
  atribuutissa name salasanalle tunniste jolla annettu tieto lähetetään esim PHP-ohjelmaan.
 

Painikkeet

Painikkeita käytetään lomakkeiden tapahtumien ohjaamiseen palvelimelle ns lomakekäsittelijälle.
Painikkeiden tyypit (type) ovat seuraavat:

Kuva painikkeena

Kuvaa voidaan käytettää painikkeena esimerkiksi lomakkeen lähettämiseksi palvelimelle ns lomakekäsittelijälle. Esimerkissä lomake-kenttien alla on kuva joka toimii painikkeena.
Atribuuttien kuvaan liittyvät määrittelyt:


 <form>
  Etunimi:  <input type="text" name="enimi"><br> 	 	 
  Sukunimi: <input type="text" name="snimi"><br>
  <input type="image" src="gonow.png" alt="Startti" width="100">  
 </form>
 


Etunimi:
Sukunimi:

Painikkeen teksti

Esimerkissä input-elementin type-atribuutin button-määriteellä luodaan painike value-atribuutille määriteeksi Lähetä nimi -teksti.


 <form action="mailto:sahvoposti.osoite@gmail.com"enctype=text/plain">
  Etunimi:  <input type="text" name="enimi"><br> 	 	 
  Sukunimi: <input type="text" name="snimi"><br>
  <input type="button" value="Lähetä nimi" onclick="msg()">  
 </form>
 


Etunimi
Sukunimi

Lomakekentän tyhjentäminen, "nollaus"

Haluttaessa nollata eli tyhjentää lomakekenttiä käytetään reset-määritettä. Esimerkissä on lisäksi Lähetä-painike toteutettuna submitinput -määritteellä. Jos submit-atribuuttia teksteineen ei ole, painikkeessa näkyy oletus-teksti esim. Submit Query.

Esimerkin action-osassa kerrotaan mille ohjelmalle tiedot lähetetään.


 <form action="joku_ohjelma.asp">
  Tunnusluku: <input type="text" name="pin" maxlength="4"><br>
  Salasana: <input type="text" name="email"><br><br>
  <input type="reset" value="Tyhjennä">
  <input type="submit" value="Kirjaudu">  
 </form>
 


Tunnusluku:
Salasana:

Mikä on asp-päätteinen tiedosto ?
Active Server Page tiedosto on www-asiakirja, joka voi sisältää HTML-koodia, tekstiä, grafiikkaa ja XML sisältöä (Mikrosoft).


Valinta -elementit

Valinta useammasta vaihtoehdosta, tekemiseen www-sivulle käytetään input-elementissä type:lle asetuksena radio. Vaihtoehtoja on kaksi tai enemmän.


  <input type="radio" name="elukka" value="kissa"> Kissa<br>
  <input type="radio" name="elukka" value="koira"> Koira<br>
  <input type="radio" name="elukka" value="marsu"> Marsu<br>
 


Kissa
Koira
Marsu

Yksi tai useampi useammasta vaihtoehdosta, tekemiseen www-sivulle käytetään input-elementissä type:lle asetuksena checkbox. Vaihtoehtoja on yksi tai enemmän.


  <form action="kulkupeli.asp">
  <input type="checkbox" name="kulkuneuvo" value="p_pyora"> Omistan polkupyörän <br>
  <input type="checkbox" name="kulkuneuvo" value="auto"> Omistan auton <br>
  <input type="checkbox" name="kulkuneuvo" value="vene"> Omistan auton <br>
  <input type="submit" value="Lähetä">
  </form>
 


Omistan polkupyörän
Omistan auton
Omistan auton

Esimerkissä valitaan kaksi väriä ja lähetetään värikoodit väriä käsittelevään ohjelmaan. Tässä type-atribuuttiin asetetaan color-määrite. Esimerkissä 1.värille on tehty esiasetus värin heksalukuna value-atribuuttiin, esiasetus voidaan tehdä myös värin RGB-arvona. Mikäli asetusta ei tehdä käytetään oletusväriä eli mustaa, esimerkissä väri 2.


  <form action="aseta_vari.asp">
  Valitse väri.<br>
  1.väri <input type="color" name="favcolor" value="#FAFA26"> <br>
  2.väri <input type="color" name="favcolor"> <br>
  <input type="submit" value="Lähetä">
  </form>
 

Valitse väri.
1.väri
2.väri

Päivämäärät

Päivämäärä voidaan pyytää www-sivulla type:n atribuutin date-määritteellä. Lomakkeella lähetetty tieto tunnistetaan name -atribuutissa annetulla nimellä vastaanottavassa ohjelmassa.


 <form action="merkkipaiva.php">
  Syntymäpäivä: <input type="date" name="s_paiva">
  <input type="submit" value="Lähetä">
 </form>
 

Syntymäpäivä:

Päivämäärä ja kellon aika voidaan pyytää www-sivulla type:n atribuutin datetime-määritteellä.


 <form action="paiva_kello.php">
  Anna päivämäärä ja kellon aika<br>
	(esim pvm ja kellonaika: 23 4 13.25):<br> 
	<input type="datetime" name="paivaklo">
  <input type="submit" value="Lähetä">
 </form>
 

Anna päivämäärä ja kellon aika
(esim pvm ja kellonaika: 23.4. 13.25):

Päivämäärä ja paikallinen kellon aika voidaan pyytää www-sivulla type:n atribuutin datetime-local-määritteellä. Kokeile, kirjoittamalla pelkkä päivämäärä.


 <form action="paiva_kello.php">
  Anna päivämäärä ja kellon aika<br>
	(esim pvm ja kellonaika: 23 4 13.25):<br> 
	<input type="datetime-local" name="paivaklo">
  <input type="submit" value="Lähetä">
 </form>
 

Anna päivämäärä ja kellon aika
(esim pvm ja kellonaika: 23.4. 13.25):

Kellonaika, viikko ja kuukausi

Kellon aikaa www-sivulla käsitellään type:n atribuutin time-määritteellä. Lomakkeella lähetetty tieto tunnistetaan name -atribuutissa annetulla valittu_aika -nimellä vastaanottavassa kello.php ohjelmassa.


 <form action="kello.php">
  Anna kellon aika: <br>
	<input type="time" name="valittu_aika">
  <input type="submit" value="Lähetä aika">
 </form>
 

Anna kellon aika:


Viikko ja vuosi voidaan toteuttaa www-sivulle type:n atribuutin week-määritteellä. Lomakkeella lähetetty tieto tunnistetaan name -atribuutissa annetulla valittu_pvm -nimellä vastaanottavassa pvm.php ohjelmassa.


 <form action="pvm.php">
  Anna viikko ja vuosi: <br>
	<input type="week" name="valittu_pvm">
  <input type="submit" value="Lähetä päivämäärä">
 </form>
 

Anna viikko ja vuosi:

Kuukauden nimen ja vuoden valinta voidaan toteuttaa www-sivulle type:n atribuutin month-määritteellä. Lomakkeella lähetetty tieto tunnistetaan name -atribuutissa annetulla synty -nimellä vastaanottavassa syntypvm.php ohjelmassa.


 <form action="syntypvm.php">
  Syntymäkuukausi ja vuosi: <br>
	<input type="month" name="synty">
  <input type="submit" value=" Lähetä ">
 </form>
 

Syntymäkuukausi ja vuosi:

Liukusäädin on eräs tapa valita numero-arvo jollekin suureelle, liukusäädin lähettää asetuskohtaa vastaavan kokonaisluku-arvon. Jos säädin on puolessa välissä ja lukualue asetuksena on esim 20 lähetettävä numero-arvon 10.
Liukusäädin voidaan toteuttaa type:n atribuutin range-määritteellä. Huomaa sesimerkissä käytetty method -atribuutissa määrite get ja vastaanottava pisteet.php ohjelma.


 <form action="pisteet.php" method="get">
  Pisteet: <br>
	<input type="range" name="pist" min="0" max="20">
  <input type="submit" value=" Lähetä pisteet">
 </form>
 

Pisteet:

Kokeile min ja max atribuuttien lisäksi step ja value vaikutusta, alla esimerkki:


 <form action="kokeiluja.php">
  Pisteet: <input type="number" name="piste" step="3"> <br><br>
	<input type=type="text" name="e_nimi" value="Etunimi"><br>
	<input type=type="text" name="s_nimi" value="Sukunimi">
  <input type="submit" value=" Lähetä tiedot">
 </form>
 

Pisteet:Puhelinnumeroiden käsittelyyn on oma , type:n atribuutin tel-määrite.
(voi olla ettei kaikki selaimet tue tätä)


 <form action="puhnum.php">
  Puhelinnumerosi: <input type="tel" name="puh_numero">
  <input type="submit" value=" Lähetä ">
 </form>
 

Puhelinnumerosi:

Tiedostot

Tiedoston valitsemiseen lähettämistä varten käytetään type:n atribuutin file-määritettä.
Lomakkeella lähetetty tiedosto tunnistetaan name -atribuutissa annetulla valittu_tiedosto -nimellä vastaanottavassa tuli_tiedosto.php ohjelmassa.


 <form action="tuli_tiedosto.php">
  Avaa ja valitse tiedosto: <br>
	<input type="file" name="valittu_file">
  <input type="submit" value="Lähetä tiedosto">
 </form>
 

Avaa ja valitse tiedosto:


Piilotettu tunniste

Lomake-kenttään voidaan siinä kysyttyyn tietoon liittää kenttään liittyvä piilotettu tunniste. Jos esimerkiksi tekstikenttään lomakkeen täyttäjältä pyydetään etunimeä, voidaan annettuun etunimeen lisätä jokin tunnisteteksti. Tämä input-elementti jolla tunnisteteksti liitetään lomakekentään ei näy lomakkeen täyttäjälle vaan on tarkoitettu lomakkeenkäsittelijälle lisäinformaatioiksi.

Esimerkissä type atribuutissa hidden-määrite. Lomakkeella lähetetty tieto tunnistetaan value -atribuutissa annetulla kayttaja -nimellä vastaanottavassa ktunnus.php ohjelmassa.


 <form action="ktunnus.php">
  Käyttäjätunnus: <br>
	<input type="text" name="k_tunnus> <br>
	<input type="hidden" name="tunniste" value="kayttaja"> <br>
  <input type="submit" value=" Lähetä ">
 </form>
 

Käyttäjätunnus:


Jos esimerkkiin lomakkeen täyttäjä antaisi tekstiksi Oskari1, lomakkeenkäsittelijä saisi tutkittavakseen seuraavan tyylisen tiedon:

k_tunnus=Oskari1&tunniste=kayttaja


Haku

HTML5:ssä search atribuutin toimintaa ei ole vielä määritelty.
(tarkista on näin)


 <form action="hakuja.php">
	<input type="search" name="haku"> 
  <input type="submit" value=" Etsi ">
 </form>
 


Haku

WEB-osoitteen eli url:n syöttämiseen lomakkeelle käytetään type atribuutissa email määritettä.


 <form action="jokuweb.php">
	Anna email: <input type="email" name="oma_email"> 
  <input type="submit" value=" Lähetä ">
 </form>
 

Anna email:

Huomaa miten www-osoite on annettava !

Jos www-osoite annetaan: www.testiharpake.com - saadaan ilmoitus Anna URL-osoite.
Kun www-osoite annetaan: http://www.testiharpake.com - on www-osoite annettu oikealla tavalla.