Pohjatietoa toteutussuunnitelmaan

2018 ops, tutkinnon muodostuminen

Toteutussuunnitelmat:

Elektroniikka asentaja

Pakolliset tutkinnon osat 75 osp
Valinnaiset tutkinnon osat, elektroniikkatuotanto 30osp

ICT-asentaja

Pakolliset tutkinnon osat 75osp
Valinnaiset tutkinnon osat 30osp

Valinnaiset tutkinnon osat 40osp

Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa 5-15ops

Lisäksi tutkinnossa YTO opinnot ja ne löytyy verkosta

unnamed.png (100962 bytes)

Osassa meidän paikallisista tutkinnon osista on tehty niin että niissä on otettu osa valtakunnallisesta laajemmasta tutkinnon osasta ja tehty paikallinen ammatillinen.
Tätä toimintatapaa on kysytty muussa yhteydessä OPH:sta ja heidän kanta on, ettei näin voi tehdä.
Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvan tutkinnon osan tulee laajentaa ja/tai syventää valtakunnallista tarjontaa ja perustua paikalliseen tarpeeseen.

Seuraavat muutokset on tehty touko-kesäkuussa 2019

Sulautetut järjestelmät 15 osp -> Sulautetut sovellukset ja projektityöt 30 osp, muutos tehty.
Tietoliikenne 10 osp -> Tietoliikennelaiteasennukset ja kaapelointi 30 osp
Paikallisesti tarjottava Palvelinjärjestelmät 15 osp -> Palvelinjärjestelmät ja projektit 30 osp, muutos tehty.
Audiotekniikka 5osp -> 10osp muutettu ja tehty totsu
Aurinkoenergian liittäminen ict järjestelmään 5osp -10osp, muutettu ja tehty totsu
IT-laitehuolto 5osp poistui
JavaScript-ohjelmointi, 5 osp -> poistettu
Tietoliikenne 10 osp poistettu, ei voi olla samoilla tutkinnon sisällöillä kuin laajempi valtakunnallinen opinto
C ohjelmointi 5 osp -> 10osp muutettu ja tehty totsu
Elektroniikkasuunnittelu 5 osp --> 10osp muutettu ja tehty totsu
Langattomat verkot, 5 osp poistui
Suurtaajuustekniikka 5osp, poistui
Lähiverkon laitteet ja tietoturva, 5osp, poistui
Tietoliikenneverkon tietoturva, 5 osp -> muutettu ja totsu tehty
Työasemien asennusten automatisointi, 5osp, poistettu
Valokaapelitekniikka 5osp -> 10osp, muutettu ja totsu tehty
Windowsin hallinta, 5 osp, poistettu

Mahdollisia malleja olisi seuraavat:

ICT-palvelin

TK+TL asennus, 30 osp

PAL+pojekti, 30 osp

TLlaite+kaapelointi, 30 osp (korvaa nostiksen TL 15 osp)

Paikallisesti "www-ohjelmointi" 10 osp (korvaa Lahtisen www-ohjelmointi 15 osp)

 olis yhteensä 145 osp


ICT-tietoliik.

 

TK+TL asennus, 30 osp

TLlaite+kaapelointi, 30 osp 

PAL+pojekti, 30 osp (korvaa palvelin 15 osp)

Paikallisesti "esim tietoliikenneverkon teitoturva" 10 osp (korvaa sähköasennuksen 15 osp)

 olis yhteensä 145 osp

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen:

- Valinnaisissa tutkinnon osissa on tärkeää miettiä, mitä tunnustetaan, siitä näkökulmasta, että se tukee opiskelijan osaamista ja tulevaa työllistymistä. Eli aina ei ole perusteltua "kerätä" kaikkea mahdollista aiempaa osaamista vaan miettiä, mikä on opiskelijan osaamisen kannalta järkevää ja jutella tästä yhdessä opiskelijan kanssa.

Perehdyttehän ePerusteista, mitä osaamisen tunnustamista tutkinto mahdollistaa:

pastedImage.jpg (36157 bytes)

"Violetit" palkit vaihtelevat tutkinnoittain, myös osaamispistemäärät ovat tutkintokohtaisia. Nämä ovat ne tyypilliset, mutta tutkinnossa saattaa olla myös muita mahdollisuuksia tai rajauksia.
Mikäli osaamista tunnustetaan ammatillisiin tutkinnon osiin ei-voimassa olevien tutkinnon perusteiden mukaisesti.
On oltava kaksi arvioijaa, jotka arvioivat osaamisen ajantasaisuuden ja vastaavuuden suhteessa tunnustettavaan tutkinnon osaan.
Näillä arvioijilla tulee olla ammatillinen osaaminen ja he tuntevat tutkinnon perusteet.

Mikäli ei -voimassa olevien tutkinnon perusteiden mukaista hankittua osaamista tunnustetaan "violettiin palkkiin" kohtaan tutkinnon osa toisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta,
tulee varmistaa osaamisen ajantasaisuus, ei vastaavuutta. Osaaminen on ajantasaista, mikäli opiskelija on esimerkiksi ylläpitänyt ja käyttänyt sitä työtehtävissään säännöllisesti.
Selkeissä tapauksissa osaamisen ajantasaisuuden voi arvioida omaopettaja ja esimerkiksi tutka-opettaja.
Mutta, mikäli ajantasaisuus on epäselvää, esim. opiskelija ei ole tehnyt alan töitä ja opinnoista on jo kulunut jonkin aikaa,
tulee osaamisen ajantasaisuuden arvioida sellaiset henkilöt, joilla on tutkinnon osaan liittyvä ammattitaito ja perehtyneisyys.

Tässä vielä linkki koontitaulukkoon, jossa on osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen perusperiaatteet

 

Toteutussuunnitelman esikatselu

Syksy 2018 korjaukset toteutussuunnitelmiin.
Kts malli ja muuta oma toteutussuunnitelma mallin mukaiseksi. Useampiin tuotekortteihin voisi lisätä tietoa miten ja missä voi oppia ko. asioita...
(kuvataan aidosti, missä ja miten opitaan...yms).

Uusia/vanhoja tuotekortteja löytyy tietokannasta, jos et muista tunnuksia tietokantaan laita viestiä mikko.esala@edu.hel.fi
Lataa tietokannasta oma tuotekortti, käy se läpi / tee muutokset ja uploadaa uusi tuotekortti samaan kansioon, mutta versio2 nimellä. Halutessasi voit kommentoida tiedostoa comment toiminnolla.

Kevään vanhoja totsuja voi käydä myös lukemassa -> sharepointista jos tallennat oman totsun sieltä koneelle niin tee muutokset ja tallenna uusi versio tietokantaan.

Tuotekortit tulee olla valmiina 19.11.2018, jolloin ne viedään Amosaa kantaan. Tässä hieman tietoa siitä.

Totsuprojektin projektikuvaus 2018-2019

Ammatillisiin valinnaisiin tarvitaan arviointi taulukot ja edellisen kierroksen arviointitaulukot löytyvät alla olevien linkkien takaa:

http://stadinao.eu/OPS15/Tieto/8-liitteet-2/8-3paikallisesti-tarjottavien-tutkinnon-osien-arviointitaulukot/ 

http://stadinao.eu/OPS15/Tieto/8-liitteet-2/8-5-ammatillista-kehittymista-tukevien-opintojen-arviointitaulukot/ 

29.11.2018 Opintopolkukokous

Kun totsut on kirjoitettu uuteen malliin, alkaa niiden tarkistaminen. KP tarkistaa totsut ja kommentoi tarvittaessa.
Teamsiin ladattu tuotekorttien tilataulukko. Taukukosta näkee missä vaiheessa tuotekortit ovat ja missä vaiheessa niiden hyväksyminen.
Paikallisesti tarjottavat opinnot menee lautakuntaan, täytyy perustella työelämätarve opinnoille!
Hoksin ensimmäinen vaihe tulee tehdä 4 viikon sisällä opintojen aloittamisesta.
HOKSin tulostamista ei tehdä vaan tallennetaan wilmaan suunnitelma ja allekirjoitus päivämäärillä.

 

Yleistä tietoa toteutussuunnitelmaan

Opettajat paikalla klo 8:00 - 20:00
Jokaiselle opiskelijalle HOKS, jota päivitetään hyvin säännöllisesti
Opiskelijat voivat aloittaa opinnot missä vaiheessa vuotta tahansa ja opiskelijat voivat valmistua koulusta missä vaiheessa vuotta tahansa.
Yto opintoja oli esimerkissä klo 9:00 -15:00 väliseen aikaan, miksi ei myös klo 15-20 välisenä aikana? Illalla pajatoimintaa YTO opinnoista.
Yto opintoja koulutussopimuksen alle ja työpaikoille.
Nykyiset lomaajat (syysloma, talviloma yms) -> lomallakin on osa opettajista töissä. -> Rahoitusmallin muutos.
Opetusmateriaali digitaaliseen muotoon ja verkkoon -> Mikä alusta? -> Tärkeintä tehdä digitaaliseen muotoon materiaalia ( Tehtäviä, videoita...)
Teoriaopetus vähemmälle, enemmän käytännön opetusta ja projekteja.
Opettaja ohjaa käytännön oppimista ja projektien valmistumista.
Opiskelijakunta laajenee, TE-keskukset, jalkauduttava yrityksiin hakemaan työntekijöille koulutusta, pitkäaikaistyöttömät lyhennettyihin opintoihin.
Stadin brygga käytössä yto-valinnaisiin, myös avoimia opintoja.
Opettajatiimit koostuu 6-8 opettajasta, voi sisältää myös yto-opettajia. Opiskelija määrä 150-200.
Koulutusprosessi esimerkki
Toteutussuunnitelma -> Mikä mietityttää? Mitä pitäisi selvittää?
Toteutussuunnitelma malli, huom malli!, eli ei virallinen malli.
Organisaatiomuutos
Kenttäagentit
Ohjaan.fi sivustolta löytyy tietoa amisreformista
Ammattitaitovaatimukset
Lukiopäivät on mahdollisesti yto päiviä
Iltaopinnoissa olisi pajaopetusta, päivisin teoriaopetusta
S2 opintopolku 15ops, kieltä, , tietotekniikkaa, ammattiin orientoituminen, kultturia ja matematiikkaa. Tämä paikallisesti tarjottava paketti. Tämä niille joille kielitaito ei ole riittävä.
Orientaatiojakso 4 viikkoa, jonka aikana tehtäisiin Hoks ja ohjataan S2 opintoja jos opiskelijalle on siihen tarvetta.
Yto aineisiin osaamisen tunnistaminen
Oppisopimuksessa ytoaineet 5 päivään plus joustavasti lisää?
Toteutusesimerkit, lähiopetus, pajatyöskentely, projektiopetus, projekti+video, itsenäinen työskentely mm. verkkotehtävät. Aiemmin hankittu osaaminen ja työssäoppiminen ->KOS.
Materiaalialustana Microsoft 365 ja google docs+ muut on mahdollisia.
S2 opinnot eivät automaattisesti korvaa ruotsia, vaan opiskelijakohtaisesti käydään tämä asia Hoksissa.
ydinosaaminen olisi nimellä osaamiskokonaisuus.
Totsut tallennetaan amosaan.
Totuissa ei luetella kaikkea, katso mikä on toimintaympäristö. Eperusteista tiedot ja mahdollisesti selkosuomeksi osaamiskokonaisuudet.
Rakenne ja otsikot amosaasta.
Opiskelijan suorituspolut, kvpolku, urheilupolku, yrittäjyyspolku...
Totsun toteutuksen otsikointi: koulutuksen toteuttamistavat ja ajoista sekä oppimisympäristöstämme, opiskelijan arviointi...
Koskitiedon siirtoihin näyttöjen kuvaukset?
Näytöt yto opinnoissa, joko työpaikoilla, koulussa. Hankkia iintegroidusti ammatillisten tutkinnon osien kanssa.
Opettajat lukemaan perusteita ristiin yto opettajien kanssa alakohtaisesti lukea läpi yto/amm. Tarvitaan resurssia opettajien yhteistyöhön.
Omat kaavakkeet ammatillisiin ja yto opintoihin, jos tunnustetaan lukioopintoja niin ei ole näyttöjä ko. opinntoihin, jos ne eivät ole kovin vanhoja.
Koulutussopimukseen checklist liite 6?
S2 Totsumalli
TOTSUmalli_esim_KasvunEdistäminen
YTO-suunnitelma
toiminta digitaalisessa ympäristössä
toiminta digitaalisessa ympäristössä

Kysymyksiin vastauksia 9.5.2018

Tiimeihin opettajaprofiilit, eri painotukset opettajille.
osaamiskortit valmiina 25.5.2018, eli tuotekortit valmiiksi!
Tuotekortit onedriveen Toukokuun lopussa, Edit vie ne.
Edit tekee koosteen 30.5 tuotekorteista ja siirtää ne verkkoon
Amoosaan ne tallennetaan kesän ja syksyn aikana, kun ne on virastossa hyväksytty
Ammatitaitovaatimukset e-perusteista
Ammattitaitovaatimukset tulee sisältyä osaamiskokonaisuuksiin, yhteisissä osissa voi tulla toistoa osaamiskokonaisuuksiin
Tarkka osaamistaso kirjataan opiskelijan HOKSiin, sitä ei kirjata osaamiskokonaisuuksiin.
Värikoodauksella määritellään miten ammattitaitovaatimustiedot linkittyy eri osaamiskokonaisuuksiin.
Oppimisympäristöjä ei kirjara osaamiskokonaisuuksiin vaan ne on omalla kohdalla tuotekortissa, älkää poistako yleisiä tekstejä tuotekorteista!
Opintokokonaisuuden suoritustavat tarkentuu Hoksissa, joten ei tarkkoja suoritustapa kirjauksia tuotekorttiin.
Osaamisen hankkiminen monella eri keinolla, ei kannata kahlita vain tiettyjen hankintatapoihin, laittakaa niitä mahdollisimman paljon (muut suoritustavat)
Ammattitaitovaatimukset ovat yleisellä tasolla ja kirjataan selkokielellä. Tutkinnon osaan kirjataan enemmän auki ja selkosuomella.
Huomiokaa korttikoulutukset totsun tekemisessä.
Hakijat, opiskelijat ja opettajat näkee tuotekortit. Kaikki data menee amosaan, kun ne on hyväksytty
Osaamiskokonaisuuksiin tulee sanallinen arviointi, ei pelkästään suoritettu merkintä
Osaamisen kehittämiseen tulee antaa palautetta
Hoksiin karkealla tasolla näyttöjen aikataulut esim kevät 2020, nämä menee koskitietojärjestelmään!
joku virastossa tarkastaa totsut, ei tietoa
yto opetus 2*60min tai 3*60min, wilmaan tulossa tarjotin ytoista, verkkoopetus ytoihin.
Työjärjestys voi olla, mutta lukkaria ei ole voida olla, tehdään ajat milloin opettaja on paikalla. Tarjonta tulee kurreen
Hoks prosessi on kesken, kaikkea ei ole ajateltu ja mallia muutetaan koko vuoden.
Yhteinen yto kori eritysosaamiseen tai vahvistaa amk opintoihin, kielet, matikka,fysiikka ja valinnaisiin opintoihin ja yto pajoja yms...
johto miettii miten päiväkirja täytetään
Koulutuspäälliköt tekee kurreen tyhjiä ryhmiä ja opettajat liittää opiskelijat sinne. läsnäolon merkintä suunnittelussa.
Miten opiskelija sitoutuu opintoihinsa? ohjataan opiskelija itse valintoihin, mutta ehkä hän ei sitoidu opintoihin.
Tila ongelmat ovat ammatillilla puolella ongelmana.

Toteutussuunnitelma mallit 2018 kevät

TOTSU 2018 tyhjä malli
TOTSUpohja Elektroniikan ja ICTn perustehtävät malli
Peruspolut
Ops kansalliset perusteet
Tieto- ja tietoliikennetekniikan OPS

Asiakas profiilit

Peruskoulun päättävät
Suuntaa etsivät
Työssäkäyvät
Työmarkkinoilla muutosten kohteena olevat
Eri kulttuuri- ja kieliympäristöstä tulevat ammattilaise
Eri kulttuuri- ja kieliympäristöstä tulevat ammattitaidottomat, tai puutteellisen ammattitaidon omaavat
Pitkäaikaistyöttömät
Yritysasiakkaat

Keskeiset muutokset

Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018
Yksi näyttöön perustuva ja osaamisen hankkimistavasta riippumaton tapa suorittaa tutkinto
Yksi järjestämislupa, joka kattaa tutkintoon johtavan ammatillisen,  oppisopimus ja työvoimakoulutuksen
Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen   kehittämissuunnitelma, jota päivitetään tutkinnon suorittamisen aikana, aiemman osaamisen tunnustaminen koulutuksen järjestäjä velvollisuudeksi
Työpaikalla tapahtuva oppiminen koulutus- tai oppisopimuksena, työssäoppiminen poistuu nimenä.
Rahoituksesta puolet tulee suoritusten ja vaikuttavuuden mukaan
Yhteiset tutkinnon osat jokaiselle ammatillisen perustutkinnon suorittajalle

Ammatilliset tutkinnot
Tutkintojen ja tutkinnon osien mitoituksen perusteena osaamispiste

Ammatillinen perustutkinto 180 osp
ammatilliset tutkinnon osat 145 osp
yhteiset tutkinnon osat 35 osp
voi erityisestä syystä olla laajempi kuin 180 osp
mahdollisista ylimääräisistä tutkinnon osista kaikissa tilanteissa erillinen todistus tutkinnon osan suorittamisesta
Ammattitutkinto 120, 150 tai 180 osp

Yhteiset tutkinnon osat
Sisältyvät ammatilliseen perustutkintoon, 35 osp

Ammatilliseen perustutkintoon sisältyy pakollisena:

viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, vähintään 11 osp
matemaattis- luonnontieteellinen osaaminen, vähintään 6 osp
yhteiskunta- ja työelämäosaaminen , vähintään 9 osp
Valinnaisia osaamistavoitteita 9 osp opiskelijan yksilöllisen valinnan mukaan

Mahdollisuus kaksoistutkintoon jatkuu

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä voi hankkia koulutusta
lukiokoulutuksen järjestäjältä
Opiskelija huomioidaan ammatillisen koulutuksen rahoituksessa

Tutkinnon suorittaminen
Näyttöön perustuva ja osaamisen hankkimistavasta riippumaton tapa suorittaa tutkinto

Opiskelijavalinta 1

Jatkuva haku pääväylä tutkintokoulutukseen
suoralla yhteydenotolla koulutuksen järjestäjään tai jättämällä
hakemus hakuaikojen ja menettelyiden mukaisesti
koulutuksen järjestäjä päättää valintaperusteista sekä pääsy- ja soveltuvuuskokeista, jotka hakijalle maksuttomia
Yhteishaku ammatilliseen perustutkintokoulutukseen keväisin perusopetuksen päättäville sekä muille vailla ammatillista  tutkintoa oleville
valintaperusteista OKM:n asetus

Opiskelijavalinta 2

Perusopetuksen jälkeisten valmistavien koulutusten haku
mm. VALMA(Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus) ja TELMA (Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus)
yhteisiä valintaperusteita ei ole säädetty
Yhteisten hakujen päättymisen jälkeen ilman opiskelupaikkaa jääneet  ohjataan hakeutumaan jatkuvan haun kautta
Opiskelijoiden valitsemisesta työvoimakoulutukseen päättää työ- ja   elinkeinotoimisto yhteistyössä koulutuksen järjestäjän kanssa
Opiskelijoiden valitsemisesta henkilöstökoulutukseen päättää työnantaja yhteistyössä koulutuksen järjestäjän kanssa

Henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma

HOKS jokaiselle opiskelijalle tutkinnon suorittamisen tai koulutuksen alkaessa, oppisopimuskoulutukseen hakiessa osin ennen koulutuksen alkua
Osaamisen tunnistaminen koulutuksen järjestäjän velvollisuus
Koulutuksen järjestäjä ja opiskelija laativat ja päivittävät säännöllisesti yhdessä
Alaikäisen opiskelijan huoltajalla mahdollisuus osallistua laadintaan ja päivittämiseen
Työnantaja/työpaikan edustaja osallistuu prosessiin, kun osaaminen  hankitaan ja osoitetaan työpaikalla
Suunnitelmaan kirjataan
aiemmin hankittu ja osoitettu osaaminen tarvittava ammattitaidon ja osaamisen hankkiminen osaamisen osoittaminen ohjaus- ja tukitoimet...

Osaamisen tunnustaminen

Koulutuksen järjestäjällä velvollisuus tunnustaa opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen, joka vastaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita
(Opiskelijan esittämien asiakirjojen ja muun selvityksen perusteella / Mikäli aiemmin hankittua ammatillista osaamista arvioidaan ilman näyttöön  osallistumista,
arvioijina kaksi opettajaa tai muuta koulutuksen järjestäjän  edustajaa
Muodollisessa koulutuksessa ja muuten kertyneen osaamisen tunnistamisesta säädetään asetuksella
Tunnistetusta osaamisesta ei kerry perusrahoitusta

Opiskelijalla on oikeus saada seuraavia asioita

eri oppimisympäristöissä opetusta ja ohjausta, joka mahdollistaa tutkinnon tai
koulutuksen perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden
saavuttamisen sekä tukee opiskelijoiden kehitystä hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi
ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi
henkilökohtaista ja muuta tarpeellista opinto- ohjausta
palautetta osaamisen kehittymisestä tutkinnon suorittamisen ja koulutuksen aikana
tietoa arviointiperusteiden soveltamisesta osaamisensa arviointiin ja pyytää arvioinnin
tarkistamista ja pyytää oikaisua
pyynnöstä todistus tutkintokoulutukseen tai valmentavaan koulutukseen
osallistumisesta; sekä
oikeus näytön tai muun osaamisen arvioinnin uusintaan tai hyväksytyn arvosanan
korottamiseen

Osaaminen arvioidaan näytöillä

Näytössä osoitetaan tutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito ja
osaaminen käytännön työtehtävissä, aidoissa työtilanteissa
Työpaikalla tai perustellusta syystä muussa ympäristössä
Suunnitellaan tutkinnon osittain
Koulutuksen järjestäjä vastaa näytön suunnittelusta tehden
yhteistyötä opiskelijan ja näyttötyöpaikan edustajan kanssa
Koulutuksen järjestäjällä velvollisuus tarjota tutkinnon tai tutkinnon
osien suoritusmahdollisuus ilman tutkintokoulutukseen osallistumista
sekä yhteistyössä liiketaloudellisin perustein osaamisen
kehittämispalveluita tarjoavien toimijoiden kanssa

Arvioijat päättävät arvioinnista

Koulutuksen järjestäjä nimeää kaksi arvioijaa
Pedagogisesti pätevä ja kelpoinen opettaja tai erityisestä syystä muu koulutuksen järjestäjän edustaja
Työelämän edustaja -> työnantaja, työntekijä tai itsenäinen ammatinharjoittaja
Vähintään toinen arvioijista paikalla yksittäisessä näytössä, osaamisen arvioinnista päätetään tutkinnon osittain yksimielisesti
VALMAssa arvioijana opettaja tai erityisestä syystä muu koulutuksen järjestäjän edustaja
Arvioijilta vaaditaan riittävää ammatillista osaamista suhteessa perusteisiin ja arvioitavaan alaan
Koulutuksen järjestäjä perehdyttää työelämää edustavat arvioijat
Opiskelijalle annettava mahdollisuus suoritustensa itsearviointiin

Osaamisen hankkiminen
Oppilaitoksissa ja työpaikoilla

Oppiminen työpaikoilla 1
Oppisopimus on jatkossakin työsopimus

Pääosin työpaikalla järjestettävää koulutusta, tarvittaessa muissa
oppimisympäristöissä tapahtuvaa osaamisen hankkimista
15 vuotta täyttäneen opiskelijan ja työnantajan välinen kirjallinen
työsopimus, myös yrittäjälle
Koulutuksen järjestäjä ja työnantaja sopivat kirjallisesti
oppisopimuksen järjestämisestä HOKS:nmukaisesti
Oppisopimuksesta tulee ilmetä sopimuksen voimassaoloaika,
sovellettava työaika, koeajan pituus sekä opiskelijan palkkauksen perusteet

 

Oppiminen työpaikoilla 2
Koulutussopimus korvaa työssäoppimisen

Koulutuksen järjestäjä sopii kirjallisesti koulutussopimustyöpaikan
edustajan kanssa opiskelijan osaamisen hankkimisesta työpaikalla
käytännön työtehtävien yhteydessä
Määräaikainen sopimus, jonka perustana on HOKS, josta tulee ilmetä ne
käytännön työtehtävät, joita tekemällä opiskelija voi saavuttaa tavoitteeksi
asetetun osaamisen
Yhdestä tai useammasta tutkinnon osasta tai tutkinnon osaa pienemmistä
kokonaisuuksista
Ei työsuhdetta, ei palkkaa opiskelijalle, vaan hänellä on oikeus
opintotukeen ja koulumatkakorvaukseen sekä koulutuksen järjestäjän
tarjoamaan maksuttomaan ateriaan

Oppiminen työpaikoilla 3
Koulutuskorvaukset

Koulutussopimus

Työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta ei makseta
koulutuskorvausta
Poikkeuksena vaativaan erityiseen tukeen oikeutetun opiskelijan
koulutussopimustyöpaikka


Oppisopimus

Koulutuksen järjestäjä maksaa työnantajalle, jos työnantajalle
arvioidaan aiheutuvan kustannuksia työpaikalla tapahtuvasta
opiskelusta ja ohjauksesta
Mahdollisista koulutuskorvauksista sovitaan oppisopimuksen
järjestämistä koskevassa sopimuksessa

Opiskelijavuosi

Tavoitteellinen ja ohjattu opiskeluaika, jolloin opiskelija osallistuu HOKS:nmukaisesti koulutuksen järjestäjän eri oppimisympäristöissä
tai työpaikalla järjestettävään koulutukseen, joka perustuu oppisopimukseen tai koulutussopimukseen
Opiskelupäivälle ei aseteta tuntimääräistä rajaa
Säännönmukaiseen opiskeluviikkoon kuuluu viisi opiskelupäivää
Opiskelijavuoteen sisältyy neljän viikon lomaaika

Opiskelijamaksut

Ammatti ja erikoisammattitutkinnon suorittajilta voidaan periä maksuja, jotka kattavat 15 % koulutuksen kustannuksista
Todistukseen merkityn arvosanan korottamisesta voidaan periä maksu
Koulutuksen järjestäjä voi jättää maksut perimättä tai alentaa niitä vähävaraisuuden vuoksi

Järjestämislupa
Yksi järjestämislupa vuoden 2018 alusta

Järjestämislupa

Tutkinnot, opetus-ja tutkintokieli
Toiminta alueella koulutuksen järjestäjällä olisi velvollisuus järjestää tutkintoja ja koulutusta osaamistarpeen mukaisesti.
Erityiset tehtävät
VALMA
TELMA
Laajennettu oppisopimustehtävä
Työvoimakoulutustehtävä
Vankien koulutus
Pitkäaikaisten työttömien koulutus
Lupamuutokset haettava vuotta ennen koulutuksen alkua

Tulossa 2020 ops